Enhetschef till korttidsboende och dagverksamhet

Arbetsbeskrivning

Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet.

Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid.

Sektor vård och omsorg har ca 1500 medarbetare och ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade. Verksamheten
styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso-
och sjukvårdslagen (HSL).

Vi söker nu en enhetschef till vårt Korttidsboende Demens och dagverksamhet Cypressen på Äldrecentrum Ekedal. Enheten är specialiserad mot personer med demenssjukdom och är en verksamhet som är i ständig utveckling i att utforma stöd och omsorg till denna målgrupp med utgångspunkt från Program för god demensvård i Skövde.

Som enhetschef arbetar du i nära samarbete med enhetschefskollega för korttidsenheten för omvårdnad/rehabilitering och i teamet med legitimerad personal, biståndshandläggare, omvårdnadspersonal och planeringsledare.

Enheten består av två korttidsavdelningar med vardera 20 platser samt en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Dagverksamheten tar idag emot 45-50 personer och erbjuder dagverksamhet under årets alla dagar.

Välkommen med din ansökan och till en stimulerande och expansiv verksamhet i en utvecklande miljö inom sektor Vård och omsorg Skövde kommun.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill vara med och utveckla och driva framtidens äldrevård tillsammans med oss. Du är direkt underställd avdelningschef Äldreomsorg inom Sektor vård och omsorg och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du tillsammans med övriga enhetschefer initierar, stödjer och leder verksamhetens processer.
Dessutom ingår du i arbetsgruppen för enhetschefer inom Äldreboende i Skövde Kommun.

Ditt arbete utgår från sektorns värdegrund: trygghet, ansvar och ett respektfullt bemötande. Sektorns målbild är att personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället.

Som chef och ledare har du ansvar för att leda, planera och utveckla verksamhet och medarbetare utifrån verksamhetens uppställda mål. Det innebär att du har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du kommer att leda ca 30 medarbetare. Som administrativt stöd finns en enhetssamordnare.

KVALIFIKATIONER
Du skall ha relevant högskoleexamen, socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren ser som likvärdig. Vi ser att det är meriterande om du har fördjupade kunskaper eller erfarenhet inom vård och omsorg för personer med demenssjukdom.

Vi söker dig som har goda ledaregenskaper. För oss innebär det att du är lyhörd, att du kan engagera och stimulera dina medarbetare och att du har förmåga att skapa samt upprätthålla god teamkänsla. Det innebär också att du är tydlig i din kommunikation och att du ser möjligheter istället för hinder. Du ska ha mod att fatta beslut och vara trygg i dessa.

Du ska ha förmåga att kunna ta ansvar och leda egna projekt inom ramen för avdelningens utvecklingsarbete.

Vi vill att du har arbetat som chef tidigare och har erfarenhet av personal, verksamhet och budgetarbete.

B-körkort erfordras.

ÖVRIGT
Skövde Kommun arbetar aktivt för att utveckla jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Ingela Norelius
0500-498746
Enhetschef Anita Jäderskog
0500-497991
Avdelningschef Jonas Engelbrektsson
0500-498000
Enhetschef Susanne Fläring
0500-498685
Enhetschef Carina Lindström
0500-498858
Enhetschef Biståndsenheten Louise Samuelsson
0500- 498940
Enhetschef Annelie Johansson
0500-497390
Enhetschef Anneli Johansson
0500-49 73 90
Enhetschef Charlotte Södermark
0500-498414
Enhetschef Monica Olsson
0500-498685

Sammanfattning

Besöksadress

Fredsgatan 4 SKÖVDE
None

Postadress

Fredsgatan 4
SKÖVDE, 54183

Liknande jobb


Biträdande områdeschefer/enhetschef

6 december 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016