Arbetslivsinstitutet.se

Enhetschef


1 platser Tillsvidare Heltid

Lantmäteriet söker enhetschef till enheten för myndighetsuppdrag

Lantmäteriet erbjuder stimulerande arbetsuppgifter och en arbetsorganisation som gör det spännande, roligt och utmanande att arbeta hos oss. För att leva upp till vår värdegrund service, öppenhet och handlingskraft förväntas våra medarbetare att uppnå resultat, utveckla och vara delaktiga.
Lantmäteriets enhet för myndighetsuppdrag, EMA, utgör inom ramen för myndighetssamverkan kompetensstöd inom geografisk information till Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvarets materielverk.
Enhetens primära uppgift är dels att förvalta geografisk information från olika nationella och internationella samarbetspartners, dels att ur denna leverera anpassade geografiska informationspaket och tryckta kartor. Enheten har knappt 40 medarbetare och är indelad i tre funktioner med varsin funktionschef samt en ledningsgrupp. Funktionerna är Produkter, Tjänster samt IT-stöd och Administration.
Enhetschefen är direkt underställd Lantmäteriets Generaldirektör.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för verksamhetsledning innefattande bland annat inriktning, planering och beslut av strategisk karaktär samt styrning och kontroll med syftet att på ett framgångsrikt sätt leda verksamheten mot långsiktiga mål. Här i ligger även att skapa förutsättningar för verksamheten på kortare sikt samt att leda förändringsprocesser i organisationen. I rollen ingår också nära samverkan med samverkansmyndigheter såsom Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Du ansvarar för enhetens medarbetare med hjälp av tre funktionschefer och en ställföreträdande chef. Det innebär att du planerar och följer enhetens medarbetare vid t ex rekrytering, utveckling, bemanning samt avveckling av personal. Till detta hör även att ansvara för dess kostnader med syfte att skapa förutsättningar för verksamhetens långsiktiga utveckling. Här i ligger även ansvar för utveckling och uppföljning av arbetsgivarrollen, lönearbete, kompetensförsörjning och arbetsmiljön.
Enhetschefen är tillika enhetens säkerhetschef och ansvarar för bland annat riktlinjer och instruktioner samt tillträdes-, ordnings-, brandskydds- och personsäkerhetsbestämmelser.

Kvalifikationer
Kunskap
För arbetet behövs:

-Erfarenhet av arbete med myndighetsstyrning 
-Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet

Erfarenhet
Det är meriterande med:

-
Erfarenhet av arbete vid myndigheter inom Totalförsvaret

-
Erfarenhet av arbete vid Försvarsmaktens högkvarter

-
Erfarenhet av arbete på Försvarsdepartementet


Kompetens
Vi söker dig som:

-
Är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer

-
Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och är bra på att skapa kontakter och underhålla relationer

-
Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.

-
Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.


 
Anställningen innebär 6 månaders provanställning. Du blir anställd i Lantmäteriet med placering i Stockholm.
Svenskt medborgarskap är ett krav och vi kommer att genomföra registerkontroll vid anställning.

Kontaktuppgifter
Om du vill veta mer så kontakta gärna HR-direktör Marie Lyxell-Stålnacke telefon 026 - 63 31 03. Fackliga företrädare för Lantmäteriakademikerna/SACO, Torsten Svärd, telefon 026 - 63 34 47 och för ST inom Lantmäteriet, Muriel Bjureberg, telefon 026 - 63 34 54. Våra e-postadresser är [email protected]

Eftersom vi använder det statliga ramavtalet när det gäller annonsförmedling så undanbedes annonsförsäljare vänligt men bestämt.

Övrig information
Då Lantmäteriet har en omfattande utlandsverksamhet kan det finnas möjligheter att arbeta i olika internationella projekt.
Lantmäteriet strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Om du väljer att skicka annonsen per brev, märk då kuvertet och ansökan med referensnummer 302-2013/2504, senast 2013-08-16. Postadressen till oss är Lantmäteriet 801 82 Gävle. Handlingar per brev skannas. För att skärmbilden av handlingarna inte ska bli svårlästa ber vi dig så långt som möjligt undvika kraftiga färger som bakgrund eller mörkt skuggad bakgrund.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 16 August 2013
Ange referens: 302-2013/2504

LANTMÄTERIET

Besöksadress

Lantmäterigatan 2C
None

Postadress

None
Gävle, 80182

Liknande jobb


KONSTFACK 1 July 2013 Biträdande prefekt
Riksdagsförvaltninge.. 1 July 2013 Tillförordnad kanslichef till försvarsutskottet