Enhetschefer till HR-avdelningen på Grundskoleförvaltningen

Arbetsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Tillsammans gör vi skillnad!
Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 900 elever. Tillsammans med 5 200 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola.

HR-avdelningen är en av sju övergripande stödfunktioner där 30 engagerade och kompetenta HR-medarbetare bidrar till att verksamheterna ska nå sina mål. För att möta våra skolors förändrade behov kommer HR-avdelningen under 2017 att ytterligare kvalitetssäkra och effektivisera HR-stödet genom förändringar i organisering och arbetssätt. Vi söker därför ledare till våra två nya HR-enhetschefstjänster och som vill vara med och utveckla HR-stödet till Malmö stads 70 grundskolor och drygt 200 chefer.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef på HR-avdelningen leder och fördelar du arbetet, coachar och inspirerar dina medarbetare samt verkar för en öppen, kreativ och trygg arbetsmiljö. Du är en del av HR-avdelningens ledningsgrupp och bidrar till att avdelningens samlade resurser och kompetenser används optimalt. Tillsammans med HR-chef och övriga HR-enhetschefer skapar du förutsättningar för ett professionellt samarbete mellan HR-medarbetare och kollegor i övriga stödfunktioner. Ni skapar tillsammans förutsättningar för ett lärande mellan HR-medarbetarna och som leder till att avdelningens samlade kompetens ständigt utvecklas.


HR-ENHETSCHEF FÖR REKRYTERING

Som enhetschef för rekrytering- och korttidsbemanning leder du drift och utveckling av rekryteringsarbetet och korttidsbemanning kopplat till IT-stödet Vikariebanken och säkerställer att förvaltningen har tillgång till ett professionellt och effektivt rekryteringsstöd. Du tillser att administrativa rutiner och digitala system kopplat till rekrytering fungerar smidigt och effektivt och följer regelbundet upp, analyserar och möter upp grundskolornas rekryteringsbehov. I tjänsten ingår även operativt rekryteringsarbete. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för 6-8 medarbetare samt budgetansvar i de delar som rör rekrytering och korttidsbemanning.

HR-ENHETSCHEF FÖR VERKSAMHETSNÄRA HR-STÖD OCH ADMINISTRATION

Som enhetschef ansvarar du för drift och utveckling av det verksamhetsnära HR-stödet samt HR-administration. Du säkerställer att alla chefer har tillgång till ett professionellt och effektivt HR-stöd utifrån behov och beslutade styrdokument. Du ansvarar för att de administrativa HR-processerna kopplade till lön/anställning fungerar effektivt och att processer/ rutiner utvecklas löpande i samarbete med andra berörda stödfunktioner. Som enhetschef har du även ett övergripande ansvar för förvaltningens arbetsrättsliga ärenden samt omställningsärenden. Uppdraget innebär också ansvar att leda HR-relaterade och övergripande projekt och utredningar. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för 12-14 medarbetare samt budgetansvar i de delar som rör verksamhetsnära HR-stöd och HR-administration.

Ange i din ansökan vilken av de två tjänsterna nedan du är intresserad av. Om du är intresserad av båda tjänsterna vill vi gärna att du rangordnar dem.


KVALIFIKATIONER
Som enhetschef och ledare på HR-avdelningen är du är trygg i dig själv, prestigelös och har förmåga att skapa förtroende. Du har lätt för att kommunicera, är positiv och kan skapa engagemang hos medarbetare, kollegor och andra du möter. Du har verksamhetsfokus och är drivande, effektiv och resultatorienterad. Vi vill att du är organiserad och strukturerad samt har en god förmåga att, både muntligt och skriftligt, kunna uttrycka dig väl i svenska språket. Vi vill att vi du har tidigare ledarerfarenhet och gärna någon form av chef/ledarutbildning.

HR-ENHETSCHEF FÖR REKRYTERÌNG

Du har högskoleutbildning inom det beteendevetenskapliga området inkluderat rekrytering och urval. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av kvalificerat rekryteringsarbete på olika nivåer, gärna inom offentlig verksamhet och skola. Du har erfarenhet och kunskap om digitala system kopplat till rekrytering och bemanning. Det är meriterande om du är certifierad i något testverktyg, har erfarenhet av projektledning samt har lett och samordnat större rekryteringsuppdrag.

HR-ENHETSCHEF FÖR VERKSAMHETSNÄRA HR-STÖD OCH ADMINISTRATION

Du har en högskoleutbildning med inriktning mot HR/personalvetenskap inkluderat arbetsrätt. Du har flerårig erfarenhet av brett HR-arbete i offentlig sektor, gärna inom skola, och med särskilt fokus på det arbetsrättsliga området. Du har tidigare erfarenhet av att leda projekt/utredningar. Din förmåga att fatta beslut är hög. Du är process- och systemorienterad samt har förmåga att se helheter. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med administrativa HR-processer kopplat till anställning och lön.


Välkommen att söka till oss!


ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Biträdande HR-chef Lennart Jönsson

HR-chef Kim Nybble
0768-966101
SACO/SSR Stefan Andersson
040-345114
Vision Peter Nilsson

Biträdande HR-chef Lennart Jönsson

Therese Herrman

Via Upgraded Boo Ericsson
0736-12 46 12

Sammanfattning

Besöksadress

August Palms plats 1 Malmö
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


HR-chef till Upplands Väsby kommun

11 July 2019

2 November 2016

HR-chef

2 November 2016