Entomolog

Arbetsbeskrivning

Utlysning av Entomologtjänst

Tjänst: Entomolog 100% med ansvar för egenkontroll.
Placering: Biologisk Myggkontroll, Vårdsätravägen 5, Uppsala.
Arbetsgivare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB, Gysinge.
Tillträde: 2013-11-16 eller enlig överenskommelse.
Anställning: Provtjänstgöring sex månader 100%, som kan följas av tillsvidare anställning.

Bakgrund: Biologisk Myggkontroll (www.mygg.se), inom Nedre Dalälvens Utvecklings AB, har som uppgift att reducera myggproblemen vid nedre Dalälven med metoder som ger avsedd effekt på målorganismerna översvämningsmyggor och som minimerar risker för negativ påverkan på andra organismer. Sedan hösten 2000 har vi gradvis byggt upp den kompetens och erfarenhet som krävs för denna komplicerade uppgift och från och med juni 2002 genomförs vid behov bekämpning av översvämningsmyggornas larver inom sju kommuner vid nedre Dalälven. Verksamheten kräver tillstånd och dispenser vilka är kopplade till ett omfattande program för egenkontroll med årlig avrapportering till centrala myndigheter. Thomas som arbetet med dessa uppgifter sedan 2001 kommer nu att gå vidare till en annan tjänst och vi behöver hitta en ersättare som gradvis kan skolas in att ta ansvar för egenkontrollprogrammet.

Arbetsuppgifter: Praktiskt genomförande inklusive avrapportering av det årligen återkommande egenkontrollprogrammet i enlighet med myndigheternas skriftliga kravspecifikationer. Detta innebär insamling av stickmyggor, fjädermyggor och andra insekter i ett stort antal fasta positioner, identifiering av insekter till familj, släkte och art, provtagning för vattenkemiska analyser, sammanställning och analys av resultat, utformning av rapporter, etc. Förväntas också att man hjälper till med att ta fram information inför ansökningar om tillstånd och dispenser, samt är behjälplig med andra mindre specificerade arbetsuppgifter som är en del av en väl fungerande arbetsplats.

Kvalifikationer: Universitetsexamen inom Naturvetenskap, Miljöteknik eller Miljö- och Hälsoskydd krävs och därtill är det önskvärt med utbildning inom Entomologi. Erfarenhet av insektsidentifiering, av fältarbete och av att arbeta i nära relation med centrala och regionala myndigheter är mertiterande, liksom miljöjuridisk kunskap. Körkort är ett krav.

Övrigt: Biologisk Myggkontroll, inom Nedab, har ambitionen att främja jämställdhet genom en jämn könsfördelning. Vi ser därför fram emot ansökningar från både kvinnor och män.

Lön: Sätts efter kompetens. Ange löneanspråk i ansökan.

Upplysningar om tjänsten lämnas av Dr. Jan O. Lundström, Bekämpningsledare, via mobiltelefon 070-569 00 23 eller mail [email protected] .

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 31 oktober 2013 märkt ENT 2013/11. Ansökan lämnas digitalt till [email protected] eller med post till
Biologisk Myggkontroll, Nedab, Kölnavägen 25, 82021 Gysinge.

Kontaktpersoner på detta företaget

VD Kalle Hedin
0291-21180 070-652 18 01

Sammanfattning

Besöksadress

Kölnavägen 25
GYSINGE

Postadress

Kölnavägen 25
GYSINGE, 81021

Liknande jobb


Forskare inom ämnet insektsekologi

7 december 2010

Handläggare för grön infrastuktur

12 mars 2020

3 oktober 2017