EU-samordnare

Arbetsbeskrivning

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. I kommunen arbetar ca 4.000 personer för att uppfylla målen om service, professionellt bemötande och tillgänglighet samt möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att ge alla arbetsplatser förutsättningar för ett medskapande och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att Du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy.
För mer information: www.nykoping.se

I Nyköpings kommun satsar vi på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du utveckla kommunens arbete med EU-projekt och stötta kommunens verksamheter med detta? Då är det här ett arbete för dig!

Kommunens ambition är att kraftfullt förbättra verksamheternas möjligheter att söka relevant EU-stöd, men även öka engagemanget generellt i EU-frågorna. Tjänsten ska stötta denna ambition. I uppdraget ingår därför att stödja kommunens verksamheter att formulera projekt, matcha behov med befintliga finansieringskällor och fungera som en länk mellan de myndigheter som hanterar EU-bidrag och kommunens verksamheter. Du ska också fungera som ett stöd under projektens genomförande och vid avslut. Du kan även komma att leda egna EU-projekt.

Du kommer att fungera som inspiratör, samordnare och ledare av kommunens EU-arbete. I uppdraget kan det ingå att genomförande utredningar samt bereda politiska ställningstaganden i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Uppdraget innebär vidare att vara informationsansvarig för kommunens EU-arbete.

Tjänsten är placerad på Utvecklingsavdelningen, Kommunledningskontoret. Avdelningen har ansvar för kommunens internationella arbete, folkhälsoarbete, miljöarbete och kvalitetsarbete. Vi arbetar med strategiska utredningar, uppdrag och projekt inom kommunens hela verksamhetsområde och ansvarar för kommunens ärende- och diariehanteringssystem Platina. Vi förstärker nu vår avdelning med en EU-samordnare.

KVALIFIKATIONER
Du som söker tjänsten ska:
• ha flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med projektmedel från EU:s fonder
• ha förmåga att matcha verksamheternas behov med medel från EU:s fonder
• ha god kunskap om EU-frågor generellt och om EU:s arbete med projektmedel
• kunna kommunicera obehindrat på engelska, både skriftligt och muntligt
• vara van att leda och inspirera arbete i nätverk
• ha högskoleexamen

Meriterande är
• kompetens och erfarenhet av att genomföra utredningar och ta fram beslutsunderlag
• erfarenhet av ledning och styrning i en kommun
• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet

Som person vill vi att du har goda ledaregenskaper med hög social kompetens. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, tycker om att arbeta resultatinriktat och är lyhörd för olika behov samtidigt som du kan sätta dem i ett strategiskt sammanhang. Du arbetar strukturerat och har lätt för att administrera och dokumentera.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kajsa Nilsson
0155-24 84 04
Åsa Johansson
0155-24 81 83
Anna Möller
0155-24 85 59
Harriet Suomi-Forssblad
0155-45 75 19
Pekka Haapanen
0155-24 89 92
Per Norrhäll
0155-24 84 70
VD Nyköpings Arenor Caroline Dewoon Thorén
0155 – 45 74 20
Vision Åsa Johansson
0155-24 81 83
Akadermikerförbundet SSR Anna Möller
073-662 23 95
VD Nyköpings Arenor Caroline Dewoon Thorén
0155-45 74 20

Sammanfattning

Besöksadress

Stora Torget 1 61183 Nyköping
None

Postadress

None
Nyköping, 61183

Liknande jobb


15 maj 2020

2 april 2020

Konsult - Organisationsutveckling

28 mars 2010