Arbetslivsinstitutet.se

EU-samordnare


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tillsvidareanställning

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. I kommunen arbetar ca 4.000 personer för att uppfylla målen om service, professionellt bemötande och tillgänglighet samt möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att ge alla arbetsplatser förutsättningar för ett medskapande och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att Du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy.
För mer information: www.nykoping.se

I Nyköpings kommun satsar vi på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du utveckla kommunens arbete med EU-projekt och stötta kommunens verksamheter med detta? Då är det här ett arbete för dig!

Kommunens ambition är att kraftfullt förbättra verksamheternas möjligheter att söka relevant EU-stöd, men även öka engagemanget generellt i EU-frågorna. Tjänsten ska stötta denna ambition. I uppdraget ingår därför att stödja kommunens verksamheter att formulera projekt, matcha behov med befintliga finansieringskällor och fungera som en länk mellan de myndigheter som hanterar EU-bidrag och kommunens verksamheter. Du ska också fungera som ett stöd under projektens genomförande och vid avslut. Du kan även komma att leda egna EU-projekt.

Du kommer att fungera som inspiratör, samordnare och ledare av kommunens EU-arbete. I uppdraget kan det ingå att genomförande utredningar samt bereda politiska ställningstaganden i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Uppdraget innebär vidare att vara informationsansvarig för kommunens EU-arbete.

Tjänsten är placerad på Utvecklingsavdelningen, Kommunledningskontoret. Avdelningen har ansvar för kommunens internationella arbete, folkhälsoarbete, miljöarbete och kvalitetsarbete. Vi arbetar med strategiska utredningar, uppdrag och projekt inom kommunens hela verksamhetsområde och ansvarar för kommunens ärende- och diariehanteringssystem Platina. Vi förstärker nu vår avdelning med en EU-samordnare.

KVALIFIKATIONER
Du som söker tjänsten ska:
• ha flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med projektmedel från EU:s fonder
• ha förmåga att matcha verksamheternas behov med medel från EU:s fonder
• ha god kunskap om EU-frågor generellt och om EU:s arbete med projektmedel
• kunna kommunicera obehindrat på engelska, både skriftligt och muntligt
• vara van att leda och inspirera arbete i nätverk
• ha högskoleexamen

Meriterande är
• kompetens och erfarenhet av att genomföra utredningar och ta fram beslutsunderlag
• erfarenhet av ledning och styrning i en kommun
• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet

Som person vill vi att du har goda ledaregenskaper med hög social kompetens. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, tycker om att arbeta resultatinriktat och är lyhörd för olika behov samtidigt som du kan sätta dem i ett strategiskt sammanhang. Du arbetar strukturerat och har lätt för att administrera och dokumentera.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kajsa Nilsson
0155-24 84 04
Åsa Johansson
0155-24 81 83
Anna Möller
0155-24 85 59
Harriet Suomi-Forssblad
0155-45 75 19
Pekka Haapanen
0155-24 89 92
Per Norrhäll
0155-24 84 70
VD Nyköpings Arenor Caroline Dewoon Thorén
0155 – 45 74 20
Vision Åsa Johansson
0155-24 81 83
Akadermikerförbundet SSR Anna Möller
073-662 23 95
VD Nyköpings Arenor Caroline Dewoon Thorén
0155-45 74 20
Kommunal Mona Larsson Törnqvist
0155-248456
Kommunikationschef Palaemona Mörner
0155-24 83 89
Saco, Akademikerförbundet SSR Anna Möller
0155-24 85 59
Vision Per Norrhäll
0155-24 84 70
HR-specialist Frågor vid annonsering Sara Enell
0155-45 77 74
Chef Beställarkontoret Kajsa Nilsson
0155- 24 84 04
Nämndansvarig tjänsteman Tommy Carlsson
0155-24 80 00
Chef Utvecklingsavdelningen Johan Persson
0155-24 83 80
Akademikerförbundet SSR Anna Möller
073-662 23 95
HR-specialist Sara Enell
0155-45 77 74
Kanslichef Anna-Karin Lindblad
0155-24 86 59
Ordförande NOVF Carl-Åke Andersson
0155-248912
Chef Beställarkontoret Kajsa Nilsson
0155-248404
HR-specialist, svarar på frågor om annonsering Petra Hedin
0155-24 84 23
HR-chef Ingrid Lindbom
0155-45 77 71
Områdeschef division Social omsorg Peter Johnsson
0155-24 88 42
Områdeschef division Social omsorg Glenn Andersson
0155- 24 85 70
VD Nyköpings Arenor och verksamhetschef Caroline Dewoon Thorén
0155-45 74 20
HR-specialist, svarar på frågor om annonsering Petra Hedin
0155-24 84 23
Kommunarkivarie Carl Gedda
0155- 24 89 50
Arkivchef Jenny Åtegård
0155- 45 78 59
HR-specialist - svarar på frågor om annonsering Petra Hedin
0155-24 84 23
Näringslivschef Maria Karlsson

Kommunikationschef Palaemona Mörner

Chef Nyköpings Arenor Caroline Dewoon Thorén
0155 - 45 74 20
Chef Beställarkontoret Kajsa Nilsson
0155- 24 84 04, (sem tom 5/8)
Nämndansvarig tjänsteman Vård - och omsorgsnämnden Solweig Ericsson Kurg
0155-24 89 39
Ekonomichef Maria Fredriksson
0155-45 75 54
HR-Chef Madeleine Lennartsson

Enhetschef HR, Barn Utbildning Kultur Ulrika Edfast
0155-24 87 18
Enhetschef HR, Social omsorg Katarina Netterstedt
0155-45 77 27
HR-konsult Lisa Karlsson
0155-24 84 94
Chef Fritid & Service, Nyköpings Aren Lars Persson
0155-248901
Arkivchef Jenny Åtegård

Chef Kommunservice Kristina Lilja Fällman
0155-45 70 14
Beställarchef Kajsa Nilsson
0155-24 84 04
Nämndansvarig Barn och ungdomsnämnden Helene Böklin Jonsson
0155-24 86 41
Nämndansvarig UAIN Torbjörn Ekman
0155- 24 84 75
HR-chef Madeleine Lennartsson, tillgänglig tom 26/7
0155- 45 77 71
Tf Lönechef Sandra Bubère, tillgänglig 15-16/8

Redovisningschef Emelie Wårdemark
0155-24 86 97
Curt Hjelm
0155-45 74 00
Tf Upphandlingschef Owe Brännberg
0155-24 89 81
IT-chef Peter Palmebäck
0155 - 24 84 25
Koordinator IT-enheten Stig Burström
0155-24 80 07
Enhetschef ekonomi, Tekniska divisionen Nicklas Forsberg
0155-24 83 58
Enhetschef ekonomi,Barn Utbildning Kultur Marianne Giegold
0155-45 75 49
tf Enhetschef ekonomi, Division Social omsorg Cecilia Toftemo
0155-47 70 37
Lönechef Camilla Svensson
0155-24 75 46
HR-chef Madeleiene Lennartsson
0155-45 77 71
Samordnare Resurssamordning Sandra Bubère
0155-24 84 23
Kommundirektör Erik Carlgren
0155-248360
HR-specialist Sandra Bubère
0155-24 84 23
Enhetschef Strategi- och projektenheten Sofie Wigerblad
0155-45 70 88
chef Process- och system Dennis Frisell
0155 – 24 84 09
Upphandlingschef Mikael Bauer
0155-24 89 81
Redovisningschef Emelie Nylund
0155-248 697
Nätansvarig Claes Merin
0155-45 40 04
HR-specialist Lisa Karlsson
0155-248494
Chef Fritid & Service, Nyköpings Arenor Lars Persson
0155-248901
VD, Gästabudstaden AB Ulric Thunström
0155-45 40 10
Tf Chef Beställarkontoret Solweig Ericsson Kurg
0155-24 89 39
Verksamhetsansvarig Kultur, program och evenemang Anders Magnusson
0155-248661
HR-konsult Sanna Lindell

Administrativ chef Jenny Åtegård

HR-konsult Sanna Lindell
0155- 24 80 91

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 8 December 2013
Ange referens: A363123
Övrigt: Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Nyköpings kommun - Centrala funktionen

Besöksadress

Stora Torget 1 61183 Nyköping
None

Postadress

None
Nyköping, 61183

Liknande jobb


Elekta i Linköping söker Projektledare/Verksamhetsutvecklare Industrikompetens i .. 28 November 2013 Elekta i Linköping söker Projektledare/Verksamhetsutvecklare
Studsvik Nuclear AB 29 November 2013 Metodutvecklare radiologiska tjänster
Organisationskonsult till Umeå Previa AB 10 December 2013 Organisationskonsult till Umeå
N.A FÖRETAGSFÖRVALTN.. 27 December 2013 Restaurang- och konceptkonsulter