Exploateringsingenjör

Arbetsbeskrivning

Kalmar är en historisk kuststad vid Kalmarsund. Kalmar har ca 61.000 invånare, en växande högskola och många småföretag. Kalmar kommun är en dynamisk arbetsplats, präglad av mångfald, kreativitet och trivsel. Kalmar kommun har ca 5000 anställda uppdelat på 10 förvaltningar. Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott och personaldelegation. Kommunledningskontoret ger också service till nämnder och kommunägda bolag. Kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet ansvarar under kommunledningen för kommunens översiktliga fysiska och strategiska planering, infrastruktur, mark- och exploateringsverksamhet samt utredningar och statistik. Kalmar har just nu en oerhört dynamisk utveckling med stora näringslivs- och handelsetableringar och en positiv befolkningsutveckling. Kommunen ska mer än fördubbla sitt bostadsbyggande. Detta har fått till följd att mark- och planeringsenheten under drygt ett år har ökat antalet anställda från sju till fjorton anställda. Samtidigt pågår en spännande omdaning och utveckling av enhetens arbete, som du kommer att vara delaktig i. På enheten finns ett mycket positivt och utvecklande arbetsklimat. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att arbeta som exploateringsingenjör tillsammans med ytterligare tre medarbetare inom enheten. Vi kan utlova att du kommer att få många spännande, utvecklande och intressanta arbetsuppgifter av skiftande slag. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av följande: . Genomförandebeskrivning till detaljplan . Exploaterings- och plangenomförandefrågor . Förhandlingar om köp och försäljning av mark . Förköpsärenden . Fastighetsjuridiska frågor . Avtal, tidplaner, kalkyler och budget för exploateringsområden . Projektledning och samordning av olika exploateringsprojekt KVALIFIKATIONER Vi tror att du kan ha examen från teknisk högskola med inriktning mot lantmäteri eller väg- och vattenbyggnad eller annan likvärdig utbildning och gärna ha erfarenhet av aktuella arbetsuppgifter. Du kommer att ha mycket utåtriktade kontakter och behöver därför ha en god samarbetsförmåga, vara flexibel och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska också ha en god förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt ha en förmåga att driva arbetet framåt. Vi ställer stor vikt vid personliga egenskaper.

Sammanfattning

Liknande jobb


Lantmäterihandläggare

Lantmäterihandläggare

7 april 2020

Förrättningslantmätare, Västervik

Förrättningslantmätare, Västervik

6 april 2020

3 april 2020