Exploateringsingenjör till Brunnshögsprojektet

Exploateringsingenjör till Brunnshögsprojektet

Arbetsbeskrivning

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Om oss
I Brunnshög lägger vi grunden för en upplevelserik stadsdel i Lunds ytterkant med bostäder, kontor, service och rekreation.

Här skapas också en av världens främsta miljöer för forskning och inno­vation, med de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV som nav. Spårvägen kommer att knyta området till centrum. Brunnshögsprojektet är just nu i ett spännande och intensivt genomförandeskede med flera tilldelade markanvisningar. Utbyggnaden är igång och de första inflyttningarna har skett. Ett flertal detaljplaner är pågående och ytterligare markanvisningar ska göras. Fullt utbyggd kommer Brunnshög att ha uppemot 40 000 boende/arbetande. Utbyggnadstiden beräknas till cirka 40 år.

Arbetsuppgifter
I rollen som exploateringsingenjör inom Brunnshögsprojektet har du ansvar för att självständigt leda och driva mark- och exploateringsfrågorna inom projektbeställningens ramar med syfte att nå projektens uppsatta mål. Exploateringsingenjören är en i projektteamet som förutom dig består av olika kompetenser och som leds av en projektchef.

Det förutsätter att du är drivande beträffande utveckling och förverkligande av utbyggnadsprojekt på kommunal mark. Brunnshögsområdet innehåller även områden där kommunen inte äger marken, men där utbyggnad kommer att ske. En stor del av uppdraget är att arbeta med förhandlingar, avtal och överenskommelser med byggherrar, fastighetsägare, ledningsdragande verk och kommunala kollegor.

I arbetsuppgifterna ingår att göra framställningar till nämnd om markanvisningar och exploateringsavtal, upprätta och följa avtal, budgetansvar, kvalitetssäkring och uppföljning inom de egna projekten.

En av våra medarbetare går nu vidare till nya utmaningar. Vi söker därför en exploateringsingenjör som har några års yrkeserfarenhet och som kan ta över pågående och nya exploateringsprojekt inom främst Brunnshögsområdet.

Din anställning kommer att vara på Mark- och exploateringsavdelningen vid Tekniska förvaltningen i Lund. Din placering blir vid Brunnshögskontoret som leds av Kommunkontoret. Arbets­platsen är centralt placerad intill Lund C.

Vi söker dig som
Vi söker dig som motiveras av ett betydelsefullt jobb där du är med och skapar morgondagens samhälle. Hos oss blir du en del av en kompetent och hjälpsam arbetsgrupp med en stor öppenhet för varandra.

 Om Dig

Du har:

- Civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, väg- och vatten, lantmäteri alternativt juristexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Minst fem års praktisk erfarenhet och goda kunskaper inom arbetsområdet.
- Samhällsbyggnadsintresse
- Drivande personlighet med mycket energi som får saker gjorda samtidigt som du följer strukturen
- Erfarenhet av projektledning
- God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
- En ansvarstagande, prestigelös och förtroendeingivande personlighet
- Förhandlingsvana

Vi erbjuder till exempel friskvårdsbidrag, möjlighet att löneväxla till pension och växling av semesterdagstillägg till lediga dagar men framför allt strävar vi efter att varje medarbetare ges utrymme och möjlighet att få växa i sin yrkesroll.

Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


Markansvarig - markstrateg

Markansvarig - markstrateg

29 maj 2020

Mark-och exploateringsingenjör

Mark-och exploateringsingenjör

29 maj 2020

Exploateringsingenjör

Exploateringsingenjör

26 maj 2020

25 maj 2020