Arbetslivsinstitutet.se

Fältassistent


2 platser Tillsvidare Heltid Måndslön 100. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse tillsvidareanställning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vill du också ha ett av Sveriges viktigaste jobb? Hägersten-Liljeholmen är ett av Stockholms snabbast växande stadsdelsområden. Redan i dag bor här omkring 85 000 personer. Vi på stadsdelsförvaltningen tillhandahåller invånarna stöd och service inom bland annat förskola, social omsorg och äldreomsorg. Våra 2 300 medarbetare är den viktigaste anledningen till att våra verksamheter håller så hög kvalitet. Vi söker dig som vill vara med och fortsätta att utvecklas med oss!Arbetsplatsbeskrivning
Som fältassistent är du en del av enheten för ung fritid och avdelningen för samhällsplanering.

Ung fritid är ny och verksamheten under utveckling. Under enheten ligger förutom fem fältassistenter, ungdomsmottagning, preventionssamordnare, mötesplatser för ungdomar och parklekar. Fältverksamheten har en egen lokal, men merparten av arbetstiden tillbringas på andra platser och ofta i samverkan med andra verksamheter. Fältassistenterna arbetar med de ungdomar som bor och vistas inom stadsdelsområdet. Viktiga samarbetsparter är ungdomarnas föräldrar och andra vuxna som i sin verksamhet möter ungdomar.

Arbetsbeskrivning
Ditt uppdrag är att arbeta uppsökande, relationsskapande och förebyggande med fokus på ungdomar. Arbetet grundas i preventionsvetenskap och centralt är att identifiera riskfaktorer och minska deras inflytande genom att stärka ungdomars skyddsfaktorer på universell, selektiv och även indikerad nivå. Arbetsuppgifterna är varierande och sträcker sig från finnas tillgänglig i den ungdomliga offentligheten till strukturerade aktiviteter och projekt för barn och ungdomar. Du arbetar evidensbaserat och förebyggande med att, tillsammans med skolans personal genomföra program med syfte att stärka och stödja ungdomar i skolklasser. Konsten att lyssna, samtala och arbeta med ungdomarnas egna förmågor är centrala i vårt metodarbete för att motivera till utveckling och engagemang hos ungdomarna. Arbetet sker direkt i deras miljö och även via deras föräldrar. En viktig del är att samarbeta med skolor, barn och ungdomsenheten, polis, ungdomsgårdar m.fl. Du kommer att vara kontaktperson för skolor och andra verksamheter inom ett geografiskt område. För att vara uppdaterad om trender och aktuell lägesbild, få tillgång till nya rön och metoder samt synkronisera arbetet med andra ungdomsarbetare så deltar du i samverkansforum både inom och utom stadsdelsområdet.

Kvalifikationer
Du har en Högskola/universitetsutbildning som till exempel socionom, beteendevetare eller annan eftergymnasial utbildning till socialpedagog, fritidsledare, polis eller liknande.

Vi finns på ungdomarnas arenor och du bör ha erfarenhet av att ha arbetat i öppen ungdomsverksamhet. Det är meriterande om du arbetat med uppsökande och nätverkande verksamhet tidigare och med gruppverksamhet. Du behöver ha intresse, vana och kunskap om de social medier ungdomar använder. Du bör ha insikt om hur viktigt drogförebyggande arbete är. Ditt förhållningssätt är inkluderande.

Det är meriterande om du arbetat med uppsökande och nätverkande verksamhet tidigare och har arbetat med gruppverksamhet. Du har en god analytisk förmåga, intresse för evidensbaserad praktik och en förmåga att omsätta teoretisk kunskap till praktisk handling. Du har en egen initiativförmåga, förmåga att planera och strukturera ditt arbete på ett självständigt sätt. Du är flexibel och öppen gentemot ungdomar, föräldrar och samarbetspartners. Du är lösningsfokuserad och har ett konstruktivt och respektfullt förhållningssätt vid konflikter och är på så vis en god förebild för ungdomar och föräldrar. Du är uppdaterad inom området genom omvärldsbevakning av barn- och ungdomskultur. Du bidrar aktivt till fältverksamhetens metodutveckling och kvalitetssäkring. Vi arbetar för att utveckla en chat för att kunna samtala med ungdomar via nätet så ett intresse, vana och kunskap om social medier är meriterand. MI-kompetens är meriterande. Du har en förmåga att passa in i teamet och komplettera teamets kompetens.

Övrigt
Du har möjlighet att arbeta schemalagt under kvällar och helger och har B-körkort

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enheten för förskolesamordning Stefan Larsson Lindmark
08-508 33 990
Hr-konsult Jeanette Steenberg
08-50811731
Enhetschef Camilla Ströberg
08-508 25 622
HR- konsult Lina Eliasson Bergström
08-508 11 736
Enhetschef Anni Stavling
08-508 33 073
Kerstin Fagerström-Clarin
0850821840
Cecilia Skarke
0850810841
Silvana Carinci, rektor Långbrodalsskolan
0761221802
Margita Norberg, rektor Fruängens skola
08508 237 00
Hans Winblad, förskolechef
08/50847340
Eva Matsson, biträdande förskolechef
08/50847645
Susanne Pregén, biträdande förskolechef
08/50847714
Ulla Backman
0761 233814
Catrin Hyllander Nyqwist
50844540
Ann-Christin Mouantri
08-508 425 66
Göran Cronsell
0850833794
Maria Wedin
[email protected]
Ann-Louise Söderman
0850805194
Yvonne Sjövik Axelsson
0850805192
Lena Genberg kommunal
0850804490
Lena Genberg
0850804490
Tina Cederlund, enhetschef
0850805434
Zekiye Güler Thompson, Kommunal
0850804000
Emelie Sjöberg, Biträdande förskolechef
0850805250
Lena Genberg, Lärarförbundet
0850804490
Eva Alvin, Förskolechef
0850805153
Ann Noren
0850821572
Jessica Fredriksson
0850821517
Agneta Lundin
0761290106
Mira Bjerner Malmeling, biträdande förskolechef
0850844089
Johanna Wennelin, förskolechef
0761293142
Annika Bergman
0850847499
Nazar Atli Youssouf
0850835878
Camilla Ekegren
0850835904
Eva Gustafsson, bitr.rektor
08-508 416 04
Nina Alshammar
0850841601
Marie Andersson Förskolechef
0850847333
Eva Enroth, Maria Engstöm Bitr förskolechefer
0850847457, 08-50847220
Peter Reiman Bitr.rektor
0850816667
Veronica Dahllöf
08-50821041
Ulla Näslund
0850807215
Helena Lindblom
0850807216
Stina Karlsson
0761 - 22 18 03
Monica Bellman
0850808127
Tuula Raudasvirta Linares
0850808592
Bengt Axelsson
08-508 077 09
Kristina Segernäs
[email protected]
Kristina Segernäs
0850815678
Roger Hanhe, kökschef
08-508 45 733
Mark Jesinkey
08/50849210
Susanne Tidestrand
0850849220
Jeanette Nordh
0850821850
Ingrid Classon, Bitr enhetschef
0850832748
Johanna Lindén, Barnmorska
0850832751
Jessica Sunesson, Barnmorska
0850832744
Jonas Hemström
0850846338
Kristina Fahlberg/Jeanette Kronberg
0850823124/08 50823101
Cia Bergström
0850823360
Kristina Fahlberg
0850823124
Kristina Fredlund
076 12 44 256
Agneta Gerdbo
076-12 44 340
Cecilia Skoog
08-50824964
Jenny Eriksson Enhetschef
0850820551
Karin Åberg
0850820495
Ninja Larsson
0850844474
Marie Lindahl
0850806132
Kerstin Emriksson Wallin, Förskolechef
08-50812358
Hanna Wirde, Biträdande förskolechef
08-50842547
Ann-Charlotte Norrby-Holland, Ped utvecklingsledar
08-50812354
Johanna Wennelin
0761293142
Mira Bjerner Malmeling
0850844089
Birgitta Woxberg
08-50822700
Karin Fernqvist-Glaving
508 14 208
Pernilla Eriksson, förskolechef
08-50810023
Lena Johansson
076-1247278
Elisabeth Öhman Verksamhetsledare
08-508 455 17
Pernilla Kronestedt
08 508 03 948
Laila Arafa, Bitr rektor
076-1207539
Kerstin Bratt
0850821470
Jenny Palmqvist
0850846358
Per-Arne Wigren, biträdande rektor
0850823706
Margita Norberg, rektor
0850823703
Astrid Kratz
08-508 33 354
Astrid Kratz, rektor
08-508 33 354
Cecilia Skoog
0850824964
Emma Åkerlind
50805447
Martin Widholm
0850846301
Berit Jirdén
08-508 09 355
Eva Berg
076-124 24 16
Catharina Lenman
0850846809
Eva Berg, biträdande rektor
076-124 24 16
Gunilla Hammarström
50814599
Pernilla Ericols
0761291418
Britt Persson
08-50832532
Joakim Gode
0850808246
Elin Hjorth
0850840077
Susanne Karlsdotter
0850806451
Annika Ranby
0850833674
Katarina Elfving, enhetschef
0850820617
Andreas Vikström, anläggningschef
073-9219011
Jonny Costmar, enhetschef
08-50828351
Åke Eriksson, anläggningschef
070-4179416
Risto Viitanen
0850815680
Ulla Almegård
0850814598
Jeanette Nordh Förskolechef
0850821850
Marita Hansson
0850842902
Efva Gullberg, enhetschef
0850814941
Elisabeth Erkstam, teamledare MST syd
0850820705
Sandra Rosquist Enhetschef
0850814504
Marlene Gyllenvall
0761210823
Bo-Bertil Larson, HR-Konsult
0850811717
Sophie Arvidsson Blagojevic
0850808682
Jenny Bertvall
0850820719
Annika Björnelund [email protected]
010-1303410
Norén Eva Hällkvist, förskolechef
0850806151, 0761-207208
Lilian Westlund
0850842545
Karina Backéus
0850842561
Robert Mann, Biträdande rektor
076 12 44 247
Cecilia Odén
0850842850
Camilla Hollstein
0850822136, förskolechef
Inger Bergwall Jacobsson
0850822772, biträdande förskolechef
Anna Fiskáare, Rektor Ålstensskolan
08- 508 49 008
Marie Sand, biträdande rektor Ålstensskolan
08- 508 49 001
Randi Skogmo,Förskolechef
0850823221
Karin Käppe, pedagogisk ledare
0850823241
Håkan Andersson
0704179320
Pierre Nystedt
0761291660
Ann Lasses, biträdande enhetschef
0850820226
Leif Kananen
0850814171
Carina Pettersson förskollärare ledningsgrupp
08550812204
Lena Schelin förskolärare ledningsgrupp
0850813285
Marlene Gyllenvall, förskolechef
0761210823
Katja Morander,
[email protected]
Marianne Ahrnfelt
0850820364
Helena Hartford Nerby
08 - 508 21 230
Jennie Forsberg
[email protected]
Erik Bredler, anläggningschef
076-24 03 16
Katarina Petrovic
0850821533
Tero Tegel Beställarchef
08-50808410
Helena Stridfeldt Biträdande beställarchef
08-50808411
Kristina Österlund Beställarchef
08-50808420
Elisabeth Lönnström
08-508 08 884
Elisabeth Smeds
08-508 075 53
Sofie Möller, Förskolechef
0850824340
Emelie Andersson, Biträdande förskolechef
0850824371
Lena Wide, Biträdande förskolechef
0850824114
Rafif Makboul, bitr. Enhetschef
0850803456
Marja Wallskog Stobin tf biträdande förskolechef
0850812185
Tuula Linares
0850808592
Cecilia Thungström
0850848538
Lena Hanberg avdelningschef
08- 508 33 784
Cecilia Grimelius
0850803220
Abidi Pirjo Romppanen / Biträdande enhetschef
0850820031
Sofia Strand / Biträdande enhetschef
0850814308
Dan Raskler / Biträdande enhetschef
0850820740
Gun Eliasson / Biträdande enhetschef
0850814945
Jamila Lodhi, enhetschef
0768252135
Per Hansson
0850803702
Kenneth Thuden
0850820746
Marianne Ahrnfelt, enhetschef
0850820364
Peter Wiesel
08-508 22 018
Ann-Sofie Ulin
08-50806564
Shqiptar Oseku, Enhetschef
08-50805334
Lisa Andersson, HR-konsult
08-50805020
Anna Lindmark
0850822156
Ulf Larsson
073-9219016
Jonny Costmar
08-50828351
Susanne Johansson
0850801299
Izla Malkey Racho
0850822026
Stina Löfström, Enhetschef
0850810335
Lena Persson. Enhetschef
0850806108
Nina Alshammar, Rektor
0850841601
Niki Karakontis, Biträdande enhetschef
08-50841085
Charlotte Goliath
0850835513
Anastasia Von Zweigbergk
08-508 25 160
Ulrika Westerlind
0850825578
Helena Düsing Bitr.enhetschef
08-50825318
Ramin Kabiri
0850806678
Eva Debels, kanslichef
08-508 29 062
Roger Wihlborg, handläggare
08-508 29 055
Biträdande enhetschef, HSL Charlotta Sahlman
08-508 215 81
Jessika von Malmborg, förskolechef
0761210850
Emma Delgado Diaz
08-508 03 085
Susanna Franzen, TF rektor
076-1292505
Inger Benselfelt, skolsköterska
076-123 79 32
Anna Schiller
08-508 21 490
Ewa Marklund
0850821704
Birgitta Fagerlund
0850823132
Dan Kallemur
0768-25 33 15
Klas Westholm
0850832811
Birgitta Simonsson, Biträdande förskolechef
0850841138
Jennie Cerin förskollärare
0850812379
Agneta Wallén specialpedagog
0850813344
Therese Sarenbrant/rektor
08-508 38 200
Annika Angerfelt
0850820394
Rikard Albrektsson, biträdande enhetschef
0850820335
Annika Angerfelt, enhetschef
0850820394
Linda Kilter
0850825176
Kina Blank
08-50843550
Susanne Hillberg
0850819251
Märit Bergström
0850806677
Ulrika Hedbom
0850822189
Katrin Otterud
08-50841755
Helene Teghammer Bitr. förskolechef
0850841039
Lena Persson
0850806108
Mona Andersson Förskolechef
0850821690
Jeandark Afrand Förskoleassistent
0850821677
Anneli Bohman
0850814597
Paula Fornstedt, biträdande rektor
0761208244
Catarina Nolinder, biträdande rektor
0761208243
Per Wadman rektor
0850845204
Anna Westin
08-508 18029
Ros-Marie Engström
08-508 19716
Marja Wallskog Stobin
0850812185
Anne Rymoen
0761208774
Eva Torstensson
0850806009
Helén Petersson, biträdande rektor
08-508 39 903
Stig Gisslén, rektor
08-50821799
Annie Jansson
08-50821798
Ena Hultell
[email protected]
Ingrid Alexi
0850807210
Caroline Sköld
08-508 44238
Sandie Sandqvist
08-508 43204
Martin Renhorn
0850843202
Maria Klemets
0850813177
Sofie Jacobsson, Bitr. Enhetschef
08-50835680, [email protected]
Lisa Törnquist, Lokal Samordnare
08-50835658
Anna Myrlin
08- 508 06 280
Jaana Kivikangas
08-50841415
Mari Forberg, förskolechef
0761244215
Camilla Strömberg, bitr. förskolechef
0761245380
Cecilia Rydell, bitr. förskolechef
0761210750
Malin Tärnström, biträdande rektor - elevhälsa
0850844970
Per-Arne Wigren
Tel 08-50823706
Deirdre Cronin Olsson
0850847355
Birgitta Blomkvist, Förskolechef
0850810051
Christel Hammar, Btr. förskolechef
0850810028
Christel Hammar, Bitr. förskolechef
0850810028
Joakim De Klonia
076-12 15 605
Sandie Sandquist Rektor
08-508 43 204
Marie Ekqvist Olsson, Skolhälsan Stockholm
08-508 33 686
Pia Lejkemo. Vårdförbundet
08-508 33 786
Johan Ekstrand
0850844256
Heidi Hård Af Segerstad
0850847554
Anette Bjurgard
0850846632
Jonny Lettisen
0850832371
Kerstin Fahlgren
0761241810
Cecilia Rydell
0761210750
Jessika Von Malmborg
0761210850
Leena Knuutila, förskolechef
0761206862
Heidi Hård Af Segerstad, rektor Hökarängsskolan
0850847554
Marie Ekqvist Olsson, Skolhälsan Sthlms stad
08- 508 33 686
Annicka Tärn, Bitr rektor
0850845409
Bo Andersson, Grundskolechef
076-1233620
Veronica Dahllöf
08-508 21 041
Christina Adelöw
0850839901
Maj Inger Hellstedt
0850835824
Lars Ahlenius
0850835537
Tomas Andersson, rektor
0850803947
Anna Ulfstrand
0850831555
Ulrica Wennerström
0850847311
Marina Berg
0850847837
Sebastian Rittger
0850847570
Camilla Hollstein
0850822136
Inger Bergwall Jacobsson
0850822772
Norén Eva Hällkvist Förskolechef
0850806151, 0761207208
Michelle Olsson
0850806151, 0761206809
Maria Nielsen
08-50829514
Frida Martinsson
0850841713
Brita Rönnqvist
0850835601
Joakim Gode, rektor
0850808246
Titti Waern
0850801052
Johan Bergling
08-508 46 308
Sara Swedén, Enhetschef
0850822469
Maria Olsson Enhetschef
08-508 06 752
Märit Bergström Biträdande enhetschef
08-508 06 677
Liselott Olsson
0850820077
Sara Granlund
0850820310
Lena Helmersson Agge
0850808456
Jeanette Wåhslen
0850820618
Niklas Lundgren
0850820619
Tomas Andersson, rektor
08-50803947
Elisabeth Orr Bågfors, Enhetschef
08-50804517
Lena Engström Pettersson, Föräldrarådgivare
08-50805297
Alison Salinas, Föräldrarådgivare
08-50804344
Lolitha Nilsson, rektor
0850841757
Marita Hansson
[email protected]
Sophia Bergman, Bitr enhetschef
0850813661
Erica Brandt, Enhetschef
0850812156
Kirsti Kanttikoski, Bitr enhetschef
0850812304
Ann-Louise Beckman, Bitr enhetschef
0850812303
Toni Mellblom, avdelningschef
08-50823301,[email protected]
Eva Åsander, rekryteringskonsult
08-50811519,[email protected], fr.9/8
Leena Knuutila
0761206862
Suzanne Heikman rektor Elinsborgsskolan
08-508 03 801
Tomas Andersson
08-508 03 947
Sandie Sandqvist
08-508 432 04
Martin Renhorn
08-508 432 02
Anna Fahlin
08-508 432 21
Kerstin Jansson, rektor
0850843186
Camilla Hallesius, skolsköterska
0761207541
Stefano Prestinoni
0850824030
Ileana Oconnor, [email protected]
0850807206
Christina Lätt, [email protected]
0850807207
Marieke Verschuren, Enhetschef
08 508 09 262
Jana Eriksson
50804393
Yvonne Pettersson
0850804097
Jens Lindberg, Enhetschef
0850818192
George Lundmark, bitr. Enhetschef
0850818076
Kirsti Kanttikoski, biträdande enhetschef
0850812304
Maj-Lis Karlsson, bitr rektor
08-508 23 704
Suzanne Larsson, föreståndare fritidshem
08-508 23 730
Viveca Helmertz
08 - 508 47 324
Förskolechef Anette Bjurgard
08 508 466 32
Biträdande Maria Husberg
08 508 466 31
Annica Persson
0850814830
Kjerstin Zierer
0850823125
Åsa Björnstedt, bitr. Enhetschef
0850818103
Ann-Sofie Ulin Förskolechef
08-50806564
Susanna Gereben Biträdande förskolechef
08-50807036
Fredrik Cederblom
0850803378
Mari Eriksson
0850822240
Helena Andersson, gruppledare
076 12 43 111
Sari Trygg, bitr. enhetschef
076 12 43 103
Hillevi Laine
08-508 06 203
Therese Bengtsson
0850810317
Laila Arafa, biträdande rektor
0850843153
Charlotte Lindeborg
0850801305
Marica Törnebohm, Förskolechef
0850812082
Jeanette Andersson
0850812280
Kati Mohammadi /biträdande enhetschef
0850835674
Therese Sarenbrant, rektor
076-129 26 86
Razieh Zeinoddin
0761201200
Marianne Wennerhag
[email protected]
Sara Wickert
08-50841715
Anna William-Olsson
0850823362
Johanna Håkansson
0761222355
Joana Öberg
0761222371
Ulrika Hiller-Olsson
0850823396
Camilla Ekegren, biträdande enhetschef
08-508 35 904
Nazar Atli Youssouf, biträdande enhetschef
08-508 35 878
Camilla Ekegren
08-508 35 904
Nazar Atli Youssouf
08- 508 35 878
Christina Larsson
0850845822
Avdelningschef Leif Kananen
08-508 14 171
Bitr. Avdelningschef Milton Palacios
08- 508 14 700
Lisa Jansson, Enhetschef
08-508 12 160
Vivianne Sterner
0850809421
Sofia Wigert
0850809309
Kerstin Emriksson Wallin, Förskolechef
0850812358
Hanna Wirde, Biträdande förskolechef
0850842547
Charlotte Goliath, ekonomichef
0850835513
Bitr rektor Åsa Hedlund
0761290499
Christina Lätt
0850807207
Ileana Oconnor
0850806000
Madeleine Monder
08-508 093 55
Maria Hessel
08-508 093 32
Anna Lund
08-508 09 140
Per-Olof Andersson
0850844703
Pia Tegman
0761244717
Maria Garcia
0850833815
Tracy Sundhed / förskolechef
0850806985, 076-1206985
Merja Björklund / biträdande förskolechef
0850806984, 076-1206984
Marie Aggesund Karlsson
0850823420
Roger From
08 508 466 98
May-Britt Michailoff
0850818254
Gunnar Magnusson
0850818027
Anna Wadenhed
08-50805602
Mattias Wahlström, rektor
0761234601
Linnea Engström
0850820504
Peter Åkerberg, Tf biträdande enhetschef
08-50833625
Jennie Andersson Smiljanic
0850804171
Maria Henebratt
0850804177
Maria Olsson, Enhetschef
08-508 06 752
Ramin Kabiri, Biträdande enhetschef
08-508 06 678
Sofia Tejler, enhetschef
0850808881
P-M Andersson, t.f. enhetschef:
08-508 29829
Sofia Björkvall
08-50824324
Pamela Hedström
0850814553
Marie Dimow
0850820025
Lilian Westlund, biträdand förskolechef
0850842545
Åsa Lundström
0850823236
Karin Käppe
0850823241
Wanja Liljedahl
0850808780
Ingela Sahlin, Förskolechef
0850805199
Helena Hedberg, biträdande förskolechef
0850804131
Nina Jonsson
0850840951
Åsa Hellström
08- 508 25 910
Bekir Demirörs
08-50835842
Maria Karlsson
0850825403
Gun Eliasson
0850814945
Helena Håkansson
0761247626
Louise Hugosson/ TF bitr. enhetschef
0850808352
Gunilla Perkovic/ TF enhetschef
0850808625
Carolina Carlsson, förskolechef
0761210824
Gunilla Ekstrand
0850814818
Monica Bellman, förskolehef
0850808127
Lena Gustafsson, biträdande förskolechef
0850808622
Sara Wickert
0850841715
Helen Tankus
08-50825771
Srour Gabro
08-50825531
Hillevi Laine
08*508 06 203
Jeanette Holmström
0850833611
Anna Westin, Enhetschef
0850818029
Ros-Marie Engström, Biträdande Enhetschef
0850819716
Marianne Segelman-Kilgren
08 508 44 303
Norén Eva Hällkvist/ förskolechef
076 1207208
michelle olsson/ biträdande förskolechef
0761206809
Helen Tankus
0850825771
Malin Karlsson
0850809222
Renee Schlegel, vik enhetschef
08-508 33 928
Jadranka Naskova
0761201937
Maud Juvel-Bringner
0761241909
Annika Kindvall, Biträdande rektor
08 508 43 620
Marie Lindahl
0761207213
Lotta Högberg
0850805761
Jennie Andersson Smiljanic, förskolechef
08-50804171
Maria Henebratt, biträdande förskolechef
08-50804177
Kristian Wallin, förskolechef
08-508 216 90
Charlotta Lindqvist, bitr. rektor Hökarängsskolan
0850847557
Klas Westholm, Enhetschef
0850832811
Sami Shaya Kandelan
0850821654
Annette Bjurgard Förskolechef
0850846632
Mia Bungsmuhr
0850841001, 076-1241001
Hanne Rönnback, enhetschef
0850820745
Karin Steneby, kulturansvarig
0850814714
Susanne Rosén
0850825020
Valeria Giordano Förskolechef
0850814379
Charlotta Lindqvist, bitr.rektor Hökarängsskolan
0850847557
Sofia Björkvall, enhetschef
0850824324
Peter Wiesel
0850822018
Nijole Lundqvist
08-50822978
Nijole Lundqvist
0850822978
Alvar Svensson, biträdande enhetschef
08-508 35 581
Brita Rönnqvist, enhetschef
08-508 35 601
Eva Björklind, bitr. enhetschef
0850810663
Sari Trygg, biträdande enhetschef
08 50843103
Helena Andersson, gruppledare
08 50843111
Anna William Olsson
0850823362
Malin Aspelin
0850822417
Ulrica Aleite
0850835595
Sandy Lundström
0850835928
Mari Göransson
0850810804
Malin Karlsson
0850806881
Maria Radway Berg, Rektor
076 1244259
Heidi Östergren Biträdande förskolechef
076-1212717
Pia Josefsson
08-50804946
Ylva Firnhaber
0850804274
Jennie Andersson Smiljanic, Förskolechef
0850804171
Maria Henebratt, Biträdande förskolechef
0850804177
Dan Tägtström / Administrativ chef
0761203720
Birger Sasse / Rektor
0761203702
Kristina Sturmhöwel
0850840984
Mira Banjac Biträdande förskolechef
0850810061
Pernilla Eriksson Förskolechef
0850810023
Pernilla Eriksson, förskolechef
0850810023
Hans Winblad
0850847340
Alexandra Havik, Chef Fält och Fritid
08-508 06 090
Anna Bergman, Fältassistent
08-508 06 192
Jacob Söderlund, enheteschef
0850808588
Helene Eriksson
0850820260
Anna-Karin Lind
0850806935
Gunilla Dahl, HR-Konsult
08-508 11 738, [email protected]
Christel Andersson, Rektor
[email protected]

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 27 September 2017
Ange referens: 2017/6146

Stockholms stad

Besöksadress

Ragnar Östbergs Plan 1 10535 Stockholm
None

Postadress

None
., .

Liknande jobb


Fältarbetare Järfälla kommun, Stö.. 18 January 2018 Fältarbetare
Fältassistent Enskede-Årsta-Vantör sdf Stockholms Stad, Ens.. 31 January 2018 Fältassistent Enskede-Årsta-Vantör sdf
Fältsekreterare Sigtuna kommun, Indi.. 6 February 2018 Fältsekreterare
Fältassistent till Bromma, vik till 31 dec 2018 Stockholms stad 8 February 2018 Fältassistent till Bromma, vik till 31 dec 2018