Arbetslivsinstitutet.se

familjehemsrekryterare


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Enligt överenskommelse Heltid Tillsvidare

IFO i Timrå består av barn-och familjeenheten, vuxen och försörjningsstöd samt ett HVB hem för ensakommande flytkingbarn. Verksamheten är förlagd till kommunhuset i Timrå.

Barn och familjeenheten består av 18 socialsekreterare och 4 familjebehandlare samt en områdeschef. Tjänsten som familjehemsrekryterare är en ny tjänst som innebär en förstärkning på gruppen. Du kommer att arbeta tillsammans med vår nuvarande familjehemsrekryterare och nära barnens sekreterare.

Som familjehemsrekryterare ansvara du för att rekrytera och utbilda familjehem, göra matchningsutredningar, handleda familjehem, skriva avtal, göra vårdnadsöverflyttningar.

Vi erhåller intern och extern handledning, goda möjligheter till kompentensutveckling, mentorskap friskvårdstimme och friskvårdspeng. Stämningen i arbetsgruppen är mycket god.

Kvalifikationer: Socionomexamen

Kontaktpersoner på detta företaget

Biträdande förvaltningschef/verksamhetschef Birgit Eden
070-6757726
Rektor Susanne Wåger
073-2454865
Gymnasiechef Roger Åström
073-2705479
Facklig företrädare Anna-Maria Svensson
073-2702211
Facklig företrädare Håkan Nygren
070-1137633
Rektor Johanna Näsholm
073-2754864
Facklig företrädare Per Mickelsson
070-3432565
Områdeschef Karin Silfversten
070-1903434
Rektor Martin Jägesten
073-2705485
Verksamhetschef Birgitta Andersson
060-163134
Grundlärare Sonja Sjöstedt
060-570087
Kultur- och bibliotekschef Bo Markusson
070-5642972
TF Rektor Roger Engström
070-1040466
Rektor Kerstin Nordin
070-3401723
Vuxenutbildningschef/rektor Kia Oskarsson
070-1869483
Förvaltningschef Ronnie Söderlund
070-6470961
Rektor Robert Hedlund
070-1800420
Föreståndare Ulla Winberg
070-1903797
Rektor Fredrik Hammarström
073-2741326
Områdeschef Ing-Britt Madsen
070-6202240
Kostchef Anita Olofsson
070-6637616
Områdeschef Marie Backlund
073-2712706
Förskolechef Annica Welander
070-1903694
Rektor/förskolechef Marie-Louise Gustafsson
073-2751683
Rektor Ing-Britt Pousette
070-3401719
Tf rektor Stefan Isaksson-Nilsson
070-1907926
Förskolechef Eva Stafrin
070-1903664
Områdeschef Christina Nilsson
070-1916533
Förskolechef Eva Wadececk
070-6981362
Biträdande rektor Sara Bergius
070-1903656
Samordnare Bengt Larsson
070-3401179
Förskolechef Monika Ersson-Johannesson
070-6248811
Ekonomiadministratör Mia Överholm
060-163119
Ekonomichef Malin Nordqvist
070-3569545
Rektor Mikael Öst
060-163238
Gårdsföreståndare Ulf Jansson
070-190 34 38
Områdeschef Åsa Farhadian
060-163130
Verksamhetschef Jonas Öhlund
060-163365
Områdeschef Margareta Åkerlund
070-5892743
Verksamhetschef Birgitta Andersson
070 - 636 57 00
Rektor Roger Engström
070-1040466
Bemanningsenheten
060-163367
Förskolechef Eva Wadebeck
070-6981362
Förskollärare Eleonore Persson
070-1907922
Områdeschef Inger Peterson
073-2752476
Områdeschef Christina Nilsson
060-163100
Byggnadsinspektör Mattias Högberg
060-163188
Förvaltningschef Klas Lundgren
060-163191
Områdeschef Ann-Katrin Nyberg
070-6460111
Rektor Susanne Wåger
073-2754865
Områdeschef Ann-Katrin Nyberg
060-576955
Förskolechef Pernilla Nyberg
070-1903782
Badföreståndare Patrik Andersson-Knut
060-163200
Biträdande förvaltningschef Erik Sidebo
060-163433
Miljö/hälsoinspektör Anna Norgren
060-163192
xx Bemanningsenheten xx
060-163367
Gatuchef Jan Eriksson
060-163224
Chef/rektor vuxenutbildningen Eva-Britt Junkka
072-2304627
Förskolechef Sofia Jonsson
072-5041378
Rektor Eva Stafrin
070-1903664
Områdeschef Johan Vikström
0703007152
Biträdande rektor Linnea Lind
0736807754
Förskolechef Ann-Charlotte Söderström
060-163434
Biträdande rektor Sara Bergius
070-2176432
Områdeschef Anne Hamberg
073-2712707
Förskollärare Eleonore Persson
070-2381300
Rektor Anna Wahlin
070-3481325
Områdeschef Ann-Katrin Nyberg
060-16 36 81
Verksamhetschef Lena Lindh
070-2784065
Områdeschef Monica Borg-Aspman
070-3098833
Intendent Lars-Eje Lindström
070-3401718
Områdeschef Linda Wiklander
070-3023275
Miljöinspektör Jens Löfgren
060-163455
Renhållningsansvarig Lena Granlöf
060-163261
Fastighetschef Staffan Abramsson
060-163211
Ekonom Ann Fahlroth
070-3401703
Biträdande förvaltningschef Erik Sidebo
070-6759069
Biträdande förvaltningschef Birgit Eden
070-6757726
Ekonomichef Yvonne Westerlund
060-163112
Kommunchef Andreaz Strömgren
060-163123
Rektor Martin Eriksson
070-1903656
Förvaltningschef Ann-Christin Isaksson
070-5702063
Områdeschef Helene Hallberg-Toivonen
070-3489898
Arbetsledare Thure Järlehag
060-163386
Förskolechef Cecilia Englund
070-3740682
Verksamhetschef Lars Backlund
060-16 34 76
Programrektor Anna Hallgren
060-163285
Lärare Peter Bergström
070-6714410
HR- och servicechef Ewa Brentel
070-3857879
Områdeschef Annika Karlsson
070-1906796

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 August 2015
Ange referens: 125

Timrå Kommun

Besöksadress

Köpmangatan 14
None

Postadress

Barn- och utbildning
TIMRÅ, 86182

Liknande jobb


Familjehemssekreterare Region Gotland, Fami.. 30 June 2015 Familjehemssekreterare
Vi söker Familjehemssekreterare! Kungsbacka kommun 6 July 2015 Vi söker Familjehemssekreterare!