Familjehemssekreterare

Arbetsbeskrivning

IFO barn och unga, Placeringsenheten

Placeringsenheten arbetar med barn och ungdomar som är i behov av vård i familjehem och vi följer dem sedan under hela deras placeringstid utanför det egna hemmet. Enhetens ansvar innefattar även ensamkommande barn i behov av familjehem.
Vi är en del av Myndigheten IFO Barn och unga 0-20 år. Inom myndigheten finns en mottagningsenhet, fyra utredningsenheter, en kontakt- och familjehemsenhet, en familjerättsenhet och en socialjoursenhet.
Myndighetsarbetet är organiserat i geografiska områden motsvarande socialnämndens fyra individutskott. Socialnämnden är vår arbetsgivarnämnd.
I arbetsgruppen finns en enhetschef, två gruppledare, en kvalificerad familjehemssekreterare, två assistenter och 19,5 tjänster som familjehemssekreterare som är fördelade i två arbetsgrupper utifrån geografiska områden. Extern handledning finns och utöver introduktionsprogram kan adekvat utbildning erbjudas.

Arbetsuppgifter
Arbetet i enheten innefattar stöd till familjehem, utredning och matchning av familjehem samt uppföljning av barnet/ungdomens placering i familjehem, HVB-hem och olika former av eftervård. Familjehemssekreterarnas arbetsuppgifter har två inriktningar.
Vi söker dels medarbetare som har myndighetsansvaret för uppföljning av barnet/ungdomen i placeringen. Vilket innebär att noga följa vården via kontakt med barnet/ungdomen i dess sammanhang för att tillse att vårdplanens intentioner uppnås. Arbetsuppgifterna innefattar ansvar för överväganden/omprövningar av vården enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det ingår även att ansvara för utformningen av barnets kontakter med föräldrar/andra närstående.
Vi söker även medarbetare som ansvarar för stöd till uppdragstagaren, rekrytering, utredning och matchning av lämpligt familjehem. Vilket innefattar ansvar för den administration som är en följd av en placering i familjehem, ersättningsnivåer, avtal med familjehemet och i förekommande fall avtal med externa firmor. En viktig del i denna inriktning är att ge handledning/vägledning till familjehemmet samt att vara delaktig i utformningen av barnets umgänge med föräldrar.
Målsättningen med de två inriktningarna är att bilda ett bra team runt de placerade barnen i familjehem och arbetetsättet förutsätter ett nära samarbete med kollegor i arbetsgruppen. Uppföljningen sker enligt licens för BBiC. När det gäller familjehemsplacerade barns skolgång arbetar vi enligt SkolFam modellen.

Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen som har flerårig erfarenhet av utredningsarbete inom IFO-området/psykosocialt arbete med barn i vård eller flerårig erfarenhet av utredning av uppdragstagare. Du har utbildning i systemteorier och i samtalsmetodik som är anpassad för barn eller för vägledning av uppdragstagare. Det är meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete av barn och unga eller har arbetat med placeringar i familjehem/HVB-hem och har goda kunskaper om barns utveckling.
Du kan arbeta strukturerat och processinriktat med stor förmåga till självständighet.
Du har god dokumentationsförmåga, kan arbeta under tidspress, vara flexibel och har god samarbetsförmåga. B- körkort är nödvändigt.

Upplysningar
OBS! Vi har inför varje annonsering av en tjänst tagit beslut om var vi annonserar, vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal från säljare som erbjuder annonserings- och rekryteringshjälp till alla nedanstående upplysningslämnare.

Anna Sjömark, enhetschef 018-727 58 02
Lena Jeremiasen, gruppledare 018-727 87 26
Eva Andersson, gruppledare 018-727 61 01

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, 018-727 24 24
Vision, 018-727 24 30

Har du frågor gällande registrering av din ansökan kontakta HR Center 018-727 23 02.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

"I Uppsala kommun vill vi ha mångfald i arbetslivet och ta till vara på de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten".

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kajsa Angerdal Skoglund

Christoffer Nilsson

Margareta Svenningsson

Maria Eriksson
+46 73 944 50 95
Jonatan Svensson
+46 72 074 20 43

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Uppsala kommun
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt Överenskommelse
  • Tillsvidareanställning. 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.

Besöksadress

Kungsängsvägen 27
None

Postadress

HR Center
Uppsala, 75375

Liknande jobb


20 February 2020

FAMILJEHEMSSEKRETERARE

7 October 2016

FAMILJEHEMSSEKRETERARE

3 July 2014

15 April 2014