Familjehemssekreterare, 2 st

Arbetsbeskrivning

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!ARBETSUPPGIFTER
Familjehemsteamet består av 6 familjehemssekreterare,
4 socialsekreterare, en 1:e socialsekreterare samt en assistent. Familjehemssekreterarna rekryterar, utbildar och stödjer/handleder familjehem och kontakfamiljer/kontaktpersoner samt handlägger adoptionsärenden. Familjehemsekreterarna ingår i Familjestödsenheten tillsammans med Familjerätten och regionens öppna insatser för familjer, barn och unga. Som familjehemssekreterare rekryterar, utreder och stödjer du familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Du gör bedömning av lämplighet och förmåga hos familjerna för att matcha dessa mot de barn som är aktuella för placering enligt SoL och LVU. Du ger familjerna utbildning, stöd, handledning och information. Du kommer även att utreda och följa upp adoptivföräldrar och deras barn.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig högskoleexamen och har erfarenhet av socialt utrednings-/behandlingsarbete. Erfarenhet av familjehemsvård och handledarutbildning är meriterande liksom vidareutbildning i exempelvis, lösningsfokuserat arbetssätt, nätverksarbete eller motiverande samtal. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du har ett öppet och förtroendeskapande förhållningssätt. Du kommer att ha många kontaktytor där framgångsfaktorn är din förmåga att samarbeta och hitta smidiga lösningar i samverkan. Du har helhetssyn, analytisk förmåga och är trygg i din yrkesroll. B-körkort erfordras.

Kontaktpersoner på detta företaget

Per-Johan Fernström
0498-26 88 52
Monica Larsson
0498-26 88 85
Enhetschef Per-Johan Fernström
0498-26 88 52
1:e socialsekreterare Monica Larsson
0498-26 88 85
Enhetschef Per-Johan Fernström
0498-268852
1:e socialsekreterare Monica Larsson
0498-268885
1:e Socialsekreterare Malin Wallin
0498-268879
1:e Socialsekreterare Malin Wallin
0498-26 88 79
Enhetschef Ewa Hall
0498-26 95 47
1:e familjehemssekreterare Caroline Palmqvist
0498-20 36 11
1:e socialsekreterare Karolina Romehed
0498-26 88 55
Enhetschef Kjell Gardarfve
0498-268204
Samordnare Shanti Gustavsson
0498-269792

Sammanfattning

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


20 February 2020

FAMILJEHEMSSEKRETERARE

7 October 2016

FAMILJEHEMSSEKRETERARE

3 July 2014

15 April 2014