Familjehemssekreterare

Arbetsbeskrivning

Placeringsenhet Väster Placeringsenhet Väster är en av två enheter i Uppsala kommun som arbetar med placeringar av barn och unga i familjehem eller behandlingshem/HVB.En tredje enhet arbetar med rekrytering och utbildning av familjehem.Arbetsgruppen består av en enhetschef, en biträdande enhetschef, 9 handläggare och en assistent.Den biträdande enhetschefen ansvarar för det direkta klientarbetet och har ett nära samarbete med handläggarna.Enheten ansvarar för placeringar inom södra och västra distrikten, motsvarande halva Uppsala.Arbetet sker i nära samarbete med barn- och ungdomsgrupperna i respektive distrikt.Uppsala kommun har licens för att arbeta enligt BBiC-modellen.Arbetsuppgifter: Familjehemssekreteraren är ansvarig för utredning och matchning av familjehem och HVB-hem till barn och ungdomar i åldersgrupperna 0 - 20 år som är i behov av kortare eller längre tids vård utanför det egna hemmet.Famijehemssekreteraren ansvarar för uppföljning av placering av barnet/ungdomen samt för att handleda och ge stöd till famijehemmen, utredning och kvalitetsbedömning av HVB-hem samt att skriva avtal.I arbetsuppgifterna ingår att överväga/ompröva vården enligt socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.Arbetet innehåller ett stort antal kontakter med andra vårdgivare och myndigheter och medför ibland långa resor. Kvalifikationer: Socionomexamen.Tidigare erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänst och helst med placeringsarbete.Erfarenhet av arbete med familjer är en tillgång.Vi söker en medarbetare som är flexibel och trivs med skiftande arbetsuppgifter.Du bör också uppskatta att arbeta både i grupp och att kunna arbeta självständigt.Uppsala kommun erbjuder flextid eller årsarbetstid.Du erbjuds ett friskvårdsbidrag till egen aktivitet.I arbetet ingår handledning i grupp tre timmar var fjortonde dag. "I Uppsala kommun vill vi ha mångfald i arbetslivet och ta till vara på de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten".

Kontaktpersoner på detta företaget

Kajsa Angerdal Skoglund

Christoffer Nilsson

Margareta Svenningsson

Maria Eriksson
+46 73 944 50 95
Jonatan Svensson
+46 72 074 20 43

Sammanfattning

Besöksadress

Kungsängsvägen 27
None

Postadress

HR Center
Uppsala, 75375

Liknande jobb


Familjehemssekreterare, Barn- och ungdomsavdelningen

Familjehemssekreterare, Barn- och ungdomsavdelningen

26 mars 2020

25 mars 2020

12 mars 2020

Familjehemssekreterare

Familjehemssekreterare

11 mars 2020