Familjerådgivare till Familjerådgivningen i Malmö stad

Arbetsbeskrivning

Bli en samhällsbyggare – jobba i Malmö stad!
Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling. Som en samhällsbyggare spelar du en viktig roll i Malmös utveckling och därför ser vi oss som framtidens arbetsplats. Människors lika värde är en förutsättning för demokrati och är också en självklarhet i vår värdegrund.

Med 20 000 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 22 förvaltningar.

I Sociala resursförvaltningen finns Malmö stads kommungemensamma verksamheter inom individ och familjeomsorg samt insatser enligt lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS). Förvaltningen ansvarar också för mottagning av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och planering och utbyggnad av LSS-boenden. Förvaltningen arbetar också med överförmyndarärenden, tillståndsärenden enligt alkohollagen samt föreningsbidrag till idéburna organisationer.

ARBETSUPPGIFTER
Familjerådgivningen i Malmö stad är en kommungemensam verksamhet som tillhör Sociala Resursförvaltningens avdelning för Barn och Familj inom enheten Familjerätt och Familjestöd.
Familjerådgivningens uppgift är att genom samtal medverka till att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter, främst i par- och familjerelationer. Även relationsinriktat arbete med en enskild, med familjer och i grupp kan förekomma.
I Familjerådgivningens uppdrag ingår förutom att erbjuda samtal och ge vägledning i parrelationer även att arbeta förebyggande och utåtriktat.

KVALIFIKATIONER
Socionom eller motsvarande beteendevetenskaplig högskoleutbildning
Psykoterapiutbildning steg 1.
Minst 3 års erfarenhet av arbete med klientsamtal i behandlande syfte.
Personlig lämplighet har stor betydelse.

Kontaktpersoner på detta företaget

Karin Söderquist
på 0709- 92 08 15
Peter Nilsson
0721-909160
Emma Josefsson
040-340557
Hans Andersson
0708549437
Ingela Pettersson
040-34 51 08
Roland Heller
040-291967, 040-340992
Mariann Persson
040-344334
Kristina Bozovic
040-345393
Eva Gustafsson
040-34 59 22
Roland Heller, SSR
040-291967, 040-340992

Sammanfattning

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Familjerådgivare

14 maj 2020

Familjerådgivare

Familjerådgivare

29 april 2020

Föräldrarådgivare till Familjens hus i Högdalen

Föräldrarådgivare till Familjens hus i Högdalen

21 april 2020