Arbetslivsinstitutet.se

Familjerättssekreterare


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast, enligt överenskommelse

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud.

I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna.


Förvaltningen Barn och Utbildning består av fyra avdelningar; Grundskoleavdelningen, Förskoleavdelningen, Gymnasie och Vuxenutbildningsavdelningen och Resursavdelningen.
Samverkan mellan de olika verksamhetsavdelningarna och med externa aktörer kring förebyggande insatser för grupper och enskilda barn är en självklarhet i vår verksamhet. Alla barn, oavsett förutsättningar har rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen.
Huvudinriktningen är att verksamheten inom Barn och Utbildning ska bygga på en vetenskaplig grund.

För att nå de uppsatta målen är personalen den absolut viktigaste resursen och medarbetarnas engagemang och kompetens avgörande framgångsfaktorer.

Utredningsenheten är en del av Resursavdelningen och arbetar mot barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer samt Familjerätt. På enheten utreds och fattas beslut i ärenden enligt SoL, LuL och LVU. Familjerätten handläger frågor gällande vårdnad, boende och umgänge samt adoption och faderskap. Utredningsenheten har en stabil organisation och arbetar ständigt för att utveckla verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER
Du är en av två familjerättssekreterare, som ska ansvara för det familjerättsliga arbetet i Eslövs kommun.I tjänsten ingår faderskapsutredningar, samarbetssamtal, boende-, umgänges- och vårdnadsutredningar samt medgivandeutredningar. Du förväntas även vara delaktig i den interna verksamhetsutvecklingen.

Beredskapstjänstgöring ingår.

KVALIFIKATIONER
Du har en socionomexamen samt erfarenhet av arbete med familjerättsliga frågor. Du har god kännedom om Socialtjänstlagen och socialtjänstens arbete och är en skicklig kommunikatör i såväl interna som externa kontakter. Du är ansvarsfull i ditt arbete och har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Utredningsenheten och Öppenvården Kicki Lööf
0413-622 67
Familjerättssekreterare Maria Harvigsson
0413-625 48
SSR Malin Müntzing
0413-623 06
Vision Stefan Karlsson
0413-64215
Enhetschef Utredningsenheten och Öppenvården Kicki Lööf

Vision Stefan Karlsson/Karin Nilsson
0413-62000
SSR Malin Müntzing
0413-62000
Vision Ingrid Pettersson
0738-096579
SSR Lena Hansen
0413-64217
tf enhetschef för utredningsenheten Josefin Astbrant-Hallgren

SSR Jasmin Safic
0413-62407
Karin Nilsson, Vision
072-231 81 64
enhetschef för utredningsenheten Josefin Hallgren
0413-623 09
Samordnare Johanna Olander
072-7103359
Enhetschef Josefin Hallgren
0413-62309
Enhetschef socialtjänstens utredningsenhet Josefin Astbrant-Hallgren
0413-623 09
Samordnare Johanna Olander
0413-62462
Enhetschef Helén Fransson

Enhetschef Josefin Sandell
0413-62309

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 21 October 2013
Ange referens: A353653
Övrigt: Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Eslövs kommun, Socialtjänstens utredningsenhet

Besöksadress

24180
None

Postadress

None
ESLÖV, 24180

Liknande jobb


Familjerättssekreterare till socialkontoret Norrköpings kommun 14 October 2013 Familjerättssekreterare till socialkontoret
Norbergs kommun 16 October 2013 Socialsekreterare
SOCIALSEKRETERARE Nordmalings kommun 16 October 2013 SOCIALSEKRETERARE
Familjerättssekreterare Ystads kommun, Socia.. 23 October 2013 Familjerättssekreterare