Familjerättssekreterare

Arbetsbeskrivning

Osby kommun ligger i Nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige. Här kan du kombinera närheten till städers puls med den lugna gården på landet. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service, som i kombination med en äkta gemenskapskänsla skapar en trygg tillvaro. I Osby kommun finns en genuin företagartradition och samarbetet mellan näringsliv och kommun är starkt. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.


ARBETSUPPGIFTER
Verksamhetsområde Barn och skola söker

Familjerättssekreterare
Ref nr 94/2013

Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Barn- och familjeenheten tillhör verksamhetsområde Barn och Skola, tillsammans med förskola, grundskola och musikskolan. I enheten ingår även en öppenvårdsenhet, Familjehuset.

Inom Barn- och familjeenheten arbetar sex socialsekreterare med utredning och uppföljning av barnavårdsärenden, två familjerättssekreterare och en handläggare för ensamkommande barn. På Familjehuset arbetar fyra familjebehandlare med samtal, föräldrautbildningar och öppen mottagning. Det kommer under hösten att öppna en Familjecentral där Familjehuset kommer att vara delaktiga.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter och extern handledning. Du blir en del av en arbetsgrupp som präglas av ansvarstagande, generositet, humor och höga ambitioner.

Här finns den lilla kommunens fördelar med bl.a. korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi behöver nu till barn- och familjeenheten rekrytera en familjerättssekreterare för utredning av vårdnad, boende och umgänge, faderskapsärenden, adoptionsutredningar, samarbetssamtal och övriga förekommande familjerättsliga uppgifter.

Vi vill ha dig som är socionom, har arbetat några år med myndighetsutövning gällande barn och ungdomar och familjerättsliga ärenden. Arbetsuppgifterna kräver att Du har en god förmåga att uttrycka Dig i skrift och tal. Erfarenhet av BBIC (Barns behov i centrum) är meriterande. Körkort erfordras.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Johan Asp, Rektor
0479-52 81 34
Karin Carlsson, Rektor
0479-52 81 35
Dennis Vinqvist, Lärarförbundet
0479-528000 vx
Gunilla Joelsson Lind, LR
0479-52 80 00(vx)
Rektor Ann-Marie Åkesson
0479-52 81 40
Inger Ovesson Bengtsson, Lärarförbundet
0479-52 82 06 exp
Pia Elmlund, LR
0479-52 80 00 vx
Carina Alpar, Enhetschef
0479-52 80 00
Arthur Gologan, Akademikerförbundet SSR
0479-52 80 00
Verksamhetsområdeschef Barn och Skola Agneta Malm
0479-52 82 30
Sveriges Skolledarförbund Johan Asp

Eva Göransson, Lärarförbundet
0479-52 82 06
Kommunal Gull-Britt Åkesson
0479-52 81 53
Förskolechef Emelie Nilsson

Lisbeth Krafft, Lärarförbundet
0479-52 80 00(vx)
Rektor Ingrid Ullsten

Förskolechef Kerstin Baeyhammar

Ann-Charlotte Ledin, Lärarförbundet
0479-52 83 78
Enhetschef Carina Alpar
0479-52 80 00
Arthur Gologan, Akademikerförbundet SSR
0479-52 80 00vx
Enhetschef Cecilia Hansson
0709-31 82 20
Eva Eriksson, Lärarförbundet
0479-528000 vx
Irene Jönsson, Rektor
0479-52 84 82, 0709-318482
Annika Martinsson, Förskolechef
0479-52 82 15
Karin Nilsson, Lärarförbundet

Lärarförbundet Ulrika Emilsson
0479-52 83 05
Bodil Stensdotter-Frej, Lärarförbundet

Eva Isaksson, Lärarförbundet
0479-52 82 06
Förskolechef Kerstin Beyhammar

Rektor Anna Björk

Inga-Lill Boström, VISION
0479- 52 81 75
Annelie Hallberg, Lärarförbundet
0479-528000
Enhetschef Carina Alpar
0479-52 84 79
Fackliga företrädare kan nås via vår växel
0479-52 80 00
Verksamhetscontroller Johanna Lindhe
0479-52 82 46
Ekonomiassisten Cindy Balte
0479-52 82 35
Monica Geraldsson, Lärarförbundet
Tel 0479-528000 vx
Annika Martinsson, Förskolechef
0709-31 82 15
Carola Nöbelin, Lärarförbundet
0479-30262
Olsson Ulla
0479-52 83 79
Specialpadagog Annika Malm
0709-88 84 12
Specialpedagog Annika Malm

Johan Månsson, Rektor
0479-52 84 83
Rektor/Enhetschef Cecilia Hansson
0709-31 82 20
Kommunchef Pia Lindvall Bengtsson

Verksamhetsområdeschef Barn och Skola Agneta Malm
0479-52 82 30
Enhetschef Chris Östhall
0479-52 81 81
Maria Hassel, Studie- och yrkesvägledare

Ann-Christin Nilsson, Förskolechef
0479- 52 84 77
Förskolechef Emelie Nilsson
070-93 18 217
Handläggare Chris Östhall
0479-52 81 81
Rektor/Förskoleschef Cecilia Hansson
0709-31 82 20
Verksamhetsområdeschef Mia Johansson
0479-52 83 83
Förskolechef Hasse Eliasson
0709-31 82 17
Enhetschef, elevhälsan Jessica Jönsson
0479-528 140
Specialpedagog Lena Ravhed
0709-31 81 30
Ann-Christin Nilsson, Förskolechef
0709-88 84 99
Förskolechef Kerstin Beyhammar
0709-31 81 58
Skolbibliotekarie Leif Oxenmyr
0709- 88 84 14
Förskolechef Annika Martinsson
0709-31 82 15
Rektor/Förskolechef Ann-Christin Nilsson
0709-88 84 99
Förste socialsekreterare Nina Brobeck
0479-52 81 65
Vik Förskoleschef Ulrika Emilsson
0709-31 82 20
Förskolechef Ann-Christin Nilsson

Förskolechef Ann-Christin Nilsson
0709-88 84 99
Rektor F-9 Ingrid Ullsten
0479-528138
Hanna Bengtsson

Rektor Cecilia Hansson
0709-318220
Rektor Maria Eriksdotter

Rektor Karin Carlsson
0479-52 81 35
Enhetschef, elevhälsan Jessica Jönsson
0479-528140
Pia Elmlund, LR
0479-528 000 vx.
Enhetschef Osby musikskola Åke Berglund
0479-528366
Specialpedagog Lena Ravhed

Utvecklingsstrateg Christel Torstensson
0479-528181
Förskolechef Ulrika Emilsson

Vikarieanskaffare Christina Johansson
0479-528335
Administrativ Assistent Lina Bennäs
0479-528236
Martina Arnesdotter

Arbetslagsledare Torbjörn Lind

Gunilla Joelsson Lind, bitr rektor
0479-52 80 00 (vx)
förskolechef Annika Malm

Martina Arnesdotter
0766-33 28 56
Annika Malm, Specialpedagog
0709-888412
Rektor/Förskolechef Cecilia Hansson
0709-318220
Förskolechef Petra Ekström
0709-318217
1:e socialsekreterare Nina Brobeck
0479-52 81 65
Förskolechef Annika Malm
0709-888412
Gunilla Joelsson Lind, bitr rektor
0709 888416
Martina Arnesdotter
0709 88 86 44

Sammanfattning

Besöksadress

28380 Osby
None

Postadress

Västra Storgatan 35
Osby, 28380

Liknande jobb


11 January 2017

6 July 2015

20 March 2015