Arbetslivsinstitutet.se

Familjestödjare


OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


2 platser Tillsvidare Heltid Enligt avtal. Heltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Vi bidrar till att skapa förutsättningar för ett bättre vardagsliv, inre styrka och fungerande relationer i de familjer vi möter

Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi på Familjestöd nya medarbetare som brinner för att arbeta med familjer som behöver ett nära och konkret stöd i sin vardag.
Inom familjestöd arbetar man främst på uppdrag från socialsekreterare myndighet med familjer som har barn och tonåringar i ålder 0-18 år. Som familjestödjare kommer du att arbeta mycket i familjernas hemmiljö samt i anpassad lokal för grupp. Sedan våren 2013 är familjestödsgruppen HBT-certifierad.
Arbetet bygger också på en tät samverkan mellan myndighet (Barn och ungdom) – verkställighet (Familjestöd), BUP, skola, Habiliteringen, psykiatrin, LSS med mera.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom eller likvärdig högskoleutbildning. Vi ser gärna sökanden med vidareutbildning inom området såsom ex FFT (Funktionell familjeterapi), MI (Motiverande samtal), Marte Meo etc. Det är en fördel att ha god kunskap och erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer och god kunskap om barns utveckling, samspel och anknytningsteori. Då vi arbetar både självständigt och i team söker vi dig med god samarbetsförmåga och ett eget driv som för dig framåt i arbetet. Du ska också vara intresserad av att vidareutveckla verksamheten och dess arbetssätt.

De egenskaper vi eftersöker hos vår nya medarbetare är bland annat kreativitet, struktur i arbetet, tålamod och tolerans. Du ska även vara trygg i dig själv och ha god självkännedom.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.

Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.

Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-704 704.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Linnea Herbertsson
0155-45 75 51
Maud Bohman

Helena Persson
0155-24 84 55
Victor Eriksson Gonzalez
0155-24 88 46
Per Norrhäll
0155-24 86 48
Anna Möller
073-662 23 95
Katarina Steneskog
0155-24 78 92
Marianne Franzén
0155-24 84 64
Peter Johnsson
0155-24 88 42
Annica Andersson
0155-24 89 56
Annelie Lybark
0155-24 80 74
Monica Andersson
0155-248918
Glenn Andersson
0155-24 85 70
Henrika Lundberg
0155-24 80 58
Gunilla Rehnholm
0155-45 77 86
Marie Sjöström
0155-24 85 34
Inga-Lill Hedström
0155-24 84 73
Gabriel Billing
0155-24 80 46
Ylva Larsson
0155-45 74 91
Torstensson Bodil

Elisabeth Norberg

Madeleine Stenberg
073-662 24 59
Elisabeth Svensson
0155-24 80 26
Monica Andersson
0155-24 89 18
Marie Cedergren
0155-24 82 64
Ann Nordblom
073-662 21 81
Karin Rolf
0155-45 70 59
Ottosson Annica
0155-24 89 37
VISION Monica Andersson
0155-24 89 18
Akadermikerförbundet SSR Anna Möller
073-662 23 95
Enhetschef Katarina Steneskog
0155-24 78 92
Enhetschef Marianne Franzén
0155-24 84 64
Vision Per Norrhäll
0155-24 86 48
Enhetschef gruppboende Hanna Sundqvist
0155-45 77 35
Eva Karlsson
0155-24 84 73
Enhetschef Gabriel Billing
0155-24 80 46
Stabschef Annica Ottosson
0155-24 89 37
Enhetschef Mikael Andersson
0155-24 84 66
Kommunal Eva Karlsson
0155-24 84 73
Enhetschef Ulla-Carin Sjögren
0155-24 80 81
Områdeschef Peter Johnsson
0155-24 88 42
Myndighetschef Annelie Lybark
0155-24 80 74
Enhetschef Karin Rolf
0155-45 70 59
Enhetschef Victor Eriksson Gonzalez
0155-24 88 46
Samordnare/projektledare Annica Andersson
0155-24 89 56
Enhetschef Anna-Karin Enetjärn Magnusson
0155-45 74 72
Sjuksköterska Anita Skoog
073-773 78 82
enhetschef Isabell Runfeldt
0155-24 82 35
Enhetschef Henrika Lundberg
0155-24 80 58
områdeschef Glenn Andersson
0155-24 85 70
Områdeschef Iris Pettersson
0155-24 80 25
Enhetschef Linnea Herbertsson
0155-45 75 51
FSA Maud Bohman

Områdeschef Elisabeth Svensson
0155-24 80 26
Sjuksköterska Zenita Wiberg
0155-45 78 14
Akademikerförbundet SSR Anna Möller
073-662 23 95
Divionschef Ann Malmström
0155-24 86 07
Enhetschef rekrytering Disa Heed
0155-248677
Kommunal
0155-24 84 92
Föreståndare Kerstin Röjlar
0155-24 86 48
Enhetschef Linnea Herbertsson
0155-24 85 11
Enhetschef Hanna Sundqvist
0155-45 77 35
Inga-Lill Hedström
0155-24 84 79
Enhetschef Ann Nordblom
073-662 21 81
Vårdförbundet Madeleine Stenberg
073-662 24 59
Akademikerförbundet SSR Jeanette Wallström

Akademikerförbundet SSR Angelica Wallström

Enhetschef FIA-verksamheten Cecilia Ankarfjäll
0155-24 85 22
Projektledare Mette Hesselgren
0155-24 85 20
Ungdomsstödjare Angelica Wallström
0155-24 78 59
Planeringschef Henrik Haugness
0155-24 89 91
SACO Barbro Netterstedt Lustig

Kommunal Inga-Lill Hedström
0155-24 84 79
Enhetschef HR-team Katarina Netterstedt
0155-45 77 27
tf myndighetschef Annika Malmström
0155-24 85 19
Akademikerförbundet SSR Barbro Netterstedt Lustig

Områdeschef Ewa Karlzon
0155-247531
Administrativ chef Birgitta Harvyl
0155-24 87 23
Enhetschef Helena Persson
0155-24 84 55
Enhetschef Sara Gibro
0155-45 77 86
Områdeschef (semester v 29-33) Iris Pettersson
0155-24 80 25
Områdeschef Ewa Karlzon
0155-24 75 31
tf myndighetschef (semester v 33-34) Annika Malmström
0155-24 85 19
Myndighetschef (semester v 30-32) Annelie Lybark
0155-24 80 74
Enhetschef Linnea Bock
0155-24 85 11
Enhetschef rekrytering Disa Heed
0155-24 86 77
Enhetschef Anna Lännholm Lövgren
0155-248694
Enhetschef Mari Harryson
0155-45 77 73
Enhetschef Catarina Lindgren
0155-24 78 17
Enhetschef Karin Rolf
0155-45 70 59
Enhetschef Elisabeth Svensson
0155-248026
Enhetschef Gun-Britt Eriksson
0155-24 89 98
Enhetschef Emma Ejeblad
0155-457735
Enhetschef Hanna Sundqvist
0155-248522
Enhetschef, Rönnliden Carina Eriksson
0155-24 03 34
Enhetschef Anna-Karin Enetjärn Magnusson
0155-45 74 72
Enhetschef rekrytering Disa Heed

Enhetschef Inga-Lill Gustavsson
0155-45 78 30
Enhetschef Kerstin Karlsson Röjlar
0155-24 78 33
Tolvstegsbehandlare Mats Flike
073-773 72 84
Enhetschef Petra Wärmfeldt-Ödling
0155-24 84 80
Enhetschef Annika Ekström
0155-24 80 79
Team-ledare adm. enheten Stefan Gjuse
0155-24 78 87
Enhetschef Annika Malmström
0155-24 85 19
Enhetschef, Barn- och ungdomsenheten Katarina Steneskog
Tfn 0155-24 78 92
Enhetschef, Barn- och ungdomsenheten Marianne Franzén
Tfn 0155-24 84 64
Områdeschef Ylva Larsson
0155-45 74 91
Enhetschef Maria Chabo
0155-248861
Kvalitetsutvecklare Monica Berg
0155-24 75 58
Enhetschef Anneli Edman
0155-457853
Enhetschef Gunilla Rehnholm
0155-45 77 75
Enhetschef Anna Lännholm Lövgren
0155-457561
tf Enhetschef Nils Buck
0155-248534
Omsorgschef Annelie Lybark
0155-24 80 74
Enhetschef Inga-Lill Gustavsson

Enhetschef Ann Gustafsson Nordblom
0155-457571
Verksamhetschef Iris Pettersson
0155-24 80 25
Enhetschef Susanne Karlsson
0155-248511
Enhetschef Peter Johnsson
0155-24 88 42
HR-konsult Jan Axelsson
0155-24 87 49
HR-konsult Johanna Strömberg
0155-247868
Verksamhetschef Ewa Karlzon
0155-24 75 31
Tf Myndighetschef Stefan Gjuse
0155-24 78 87
Enhetschef Lise-Lott Carman
0155-24 84 89
Utvecklingsstrateg Maria Hallström
0155-24 86 52
Ekonom Susanne Karlsson
0155-24 78 31
Ekonom Diana Hemanus
0155-24 82 04
Enhetschef Lina Eklund
0155-24 80 23
Enhetschef Veronika Palmblad
0155-45 77 75
Enhetschef, Myntan Cecilia Sanchez
0155-24 85 34
Enhetschef Coert Schuiten
0155-457735
Enhetschef Klas Karlsson
0155-24 87 68
Administratör Tanja Wahlström
0155-45 78 91
Myndighetschef Stefan Gjuse
0155-24 78 87
Enhetschef Jonas Malmkvist
0155-248998
Enhetschef Kajsa Lindvall
0155-457821
Enhetschef Maria Cedergren
0155-24 82 64
Enhetschef Ann-Christin Jansson
0155-45 78 16
Enhetschef, Myntan Monika Stenius
0155-45 76 01
Enhetschef HR-enhet. Katarina Netterstedt
0155-45 77 27
Enhetschef Gisela Aalto Bertling
0155-457471
1:e Familjehemssekreterare Anna-Karin Rentoft Wivegg
0155-45 76 94
Enhetschef Birgitta Falkeborn
0155-457375
Enhetschef Gunilla Rehnholm
0155-45 77 85
Enhetschef Catarina Lindgren
0155-45 70 32
HR-konsult Therése Andersson
0155-457722
Enhetschef, Korttidsboende & Dagverks Mbg Pernilla Björklund
0155-45 76 15
Enhetschef Kristina Silverarfve
0155-45 77 78
Divisionschef Stefan Heinebäck
0155-24 85 73
HR specilaist Lisa Karlsson
0155-24 84 94
Enhetschef Anders Carlsson
0155-248646
Teamchef Marianne Gustavsson
0155-24 82 68
Systemansvarig Marjam Hjerstrand
0155-45 77 03
Enhetschef Minela Sarac
0155-24 75 36
Enhetschef Daniel Ehrnstén
0155-248691
Enhetschef Marie Sjöström
0155-24 88 61
Föreståndare Veronica Holmgren
0155-248819
Enhetschef Rekrytering/Pool Inga-Lill Gustavsson

Verksamhetschef Karin Lindgren
0155-457491
Catarina Sjögren-Daun
0155-457749

Ansök

Sista ansökningsdatum: 1 December 2016
Ange referens: C9222

Nyköpings kommun - Division Social Omsorg

Besöksadress

Ö. Rundgatan 11 61183 Nyköping
None

Postadress

None
Nyköping, 61183

Liknande jobb


Region Gotland, Fami.. 27 February 2014 Teamledare
Frälsningsarméns Fam.. 23 April 2014 Familjepedagog till Familjecenter
Göteborgs stad, SDF .. 28 October 2013 Familjepedagog
ÖSTERSUNDS KOMMUN 21 April 2016 Pedagog till Elevhälsan