familjevårdskonsulent

Arbetsbeskrivning

Credo är en icke vinstdrivande stiftelse som enligt stadgarna skall bedriva och främja konsulentstödd familjehemsvård för ungdomar och vuxna. Vi har hela Sverige som verksamhetsområde, med kontor i Stockholm och Skåne. Våra klienter har en social problematik ofta med missbruk, kriminalitet eller psykiska problem. Arbetet som familjevårdskonsulent innebär rekrytering och utredning av familjehem, matchning och uppföljning av klienter och handledning av familjehemsvärdar. En del i arbetet är uppföljning och återrapportering till uppdragsgivare, ekonomiska förhandlingar med uppdragsgivare och uppdragstagare. Arbetet innebär också att aktivt delta i marknadsföring och utvecklingsarbete. Credo har familjehem i hela landet och arbetet som familjevårdskonsulent medför resor i arbetet. Du skall vara socionom eller ha annan akademisk utbildning med beteendevetenskaplig eller pedagogisk inriktning. Du bör ha några års erfarenhet från socialt arbete. För att få en jämn könsfördelning på arbetsplatsen söker vi i första hand en man, men stor vikt kommer att läggas vid sökandes personliga egenskaper och erfarenheter. Du bör vara flexibel, ansvarstagande och ha lätt för att skapa kontakter.

Sammanfattning

Liknande jobb


Familjehemssekreterare, IoF barn och familj,

20 december 2010

Kontaktsekreterare

30 augusti 2010

Familjehemssekreterare för bemanningsuppdrag

10 november 2010

Familjehemssekreterare till Familjehemsenheten

22 september 2010