Arbetslivsinstitutet.se

Fastighetsstrateg till Kinda kommun


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid/ Ej specificerat

I Kinda är det nära till naturen, kulturen och till varandra. Kinda kommun har ca 10 000 invånare och ligger i södra Östergötland.


Fastighetsstrategen tillhör organisatoriskt utvecklingsavdelningen. Inom utvecklingsavdelningen organiseras strategiska tillväxt- och utvecklingsfrågor som exploatering, bygg- och fastighetsstrategi samt näringslivsutveckling och kommunens arbetsmarknadsenhet.


Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär att ansvara för strategiskt arbete avseende kommunens långsiktiga ägande av fastigheter och lokalplanering, exempelvis hur och var kommunens framtida förskolor, skolor samt äldreboenden ska planeras och lokaliseras samt att planera för effektiv användning av lokalbestånd. Det strategiska arbetet handlar även om att planera för framtida markinnehav för såväl tomtmark som mark för industri och övrig verksamhet samt i förekommande fall initiera att detaljplaner upprättas. I detta ingår även tätortsnära skog.

Fastighetsstrategen ansvarar för att beställa konsulter för projektledning, övergripande ansvara för att upphandling inom området utförs, förhandla med interna och externa aktörer, till exempel vid inhyrning av externa lokaler. I Fastighetsstrategens ansvarsområde ingår även att upprätta investerings- och driftkalkyler.

Arbetet innebär att inom området nära samarbeta med kommunens förvaltningar, stiftelsen Kindahus samt andra externa aktörer. Fastighetsstrategen förväntas vidare ha nära samarbete med kommunens planarkitekt och stadsarkitekt samt avdelningen för teknik och drift. Ytterligare ansvarsområden för Fastighetsstrategen är att på uppdrag genomföra utredningar inom området fastighetsstrategi.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har för befattningen relevant akademisk utbildning, med uttagen examen och som har erfarenhet inom fastighetsområdet och då helst från offentlig förvaltning, gärna kommunal verksamhet.

Som person är du en god strateg med vana och förmåga att arbeta med komplexa frågor såväl ur ett helhetsperspektiv som i analyser mer på detaljnivå. Du har lätt för att planera och driva ditt arbete självständigt samtidigt som du även trivs att arbeta i ett sammanhang nära medarbetare och den politiska ledningen. Befattningen innebär omfattande kontakter både internt och externt, varför du måste ha lätt för att skapa relationer och vara en god kommunikatör.

 

Om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %
Månadslön, individuell lönesättning

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Ansökan

Sista ansökningsdag 2016-08-31 men intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.

 

Kontaktperson

Mattias Nilsson, Utvecklingschef: [email protected] eller 0494-19012


Övrigt

Kinda kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel, utvecklingsmöjligheter och stimulerande arbetsuppgifter. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö, erbjuder en rökfri arbetsplats samt möjlighet till friskvå


Kinda består av ca 10 000 medborgare som tillsammans bygger och utvecklar kommunen. Samverkan är en förutsättning för utveckling och vi arbetar med medborgardialog och med andra kommuner för kunskapsutbyte och tillväxt. Vi har bra kommunikationer till Linköping och därifrån ut till hela världen. Täta expressbussavgångar innebär bra pendlingsmöjligheter.

Vill du vara med?
Tillsammans utvecklar vi Kinda kommun!
#adifferentkindawork

Kontaktpersoner på detta företaget

Ewa-Lotte Strand N, områdeschef
0494-19138
Rita  Gustafsson , Samordnare Ssk
0494-19068
Jenny Hellman, Vårdförbundet
0494-19000
Mikael Brånn, HR-chef
0494-19031
Per-Olof Andersson, områdeschef
0494-19144
Eva-Lena Hellsing, Kommunchef
0494-19000
Bo Cronstrand, Vision
0494-19000
Martina Borg, förskolechef
0494-19480
Fackliga företrädare, kan nås via kommunens växel
0494-19000
Malin Svensson, kommunalråd
0703-411087
Per-Olof Andersson, tf. socialchef
0494-19144
Göran Frejdevi, tf. HR-chef
0494-19032
Roger Erlandsson, Arbetsingenjör
0494-19055
Robert Obing, biträdande rektor
0494-19426
Vivica Ekedal, rektor
0494-19428
Per-Olof Andersson, tf. socialchef
0494-19144
Stefan Ringdahl, Områdeschef
0494-19076
Martin Eklund, områdeschef
0703-719076
Maria Stenmark, områdeschef
070-5694661
Inga-Lena Richt, MAS
070-6252799
Göran Frejdevi, Tf HR-chef
0494-19032
Carin Olsson, förskolechef
0494-19094
Martina Borg, förskolechef
0494-19480
Maria  Eklund , tf Ifo-chef
0494-194 44
Staffan Andersson, Teknisk chef
0494-19072
Gunilla  Törngren, Kokerska
0494-194 84
Anki Bexell, måltidschef
0494-19005
Ewa-Lotte Strand N, områdeschef
0494-19138
Bo Janneson, fastighetsförvaltare
0494-19063
Charlotta Jonsson, Rektor
070-5135860
Melanie Thörnqvist, områdeschef
070-5534909
Joachim Samuelsson,

Olle Seidlitz, HR-konsult
0494-19003
Joachim Samuelsson, Förvaltningschef
0494-19000
Peter Utter, HR-chef
0494-19031
Mathias Engå, Kulturskoleansvarig
0707410007
Karin Dahmén, Kultur o Fritidschef
0703319101
Eva-Lena Hellsing, Ekonomichef
0494-19203
Linda  Svensson, Ekonom
0494-19435
My Saksberg, områdeschef
0494-19000
Annica Lindblom, Verksamhetsansvarig
0494-19404
Thomas Blixt, Räddningschef
0702180803
Johannes Kullered, rektor
0494-19207
Kenneth Salomonsson, Rektor
0494-19271
Jimmy Bexell, Chef
0494-19062
Mattias Nilsson, Utvecklingschef
049419012
My Saksberg, områdeschef
0494-19351
Lotta Engdahl, Kvalitetssamordnare
0494-19294
Kristine Nådin, Biståndsbedömare
0494-19182
Gunilla  Andersson, Chef för AMI
0494-19000
Claes-Göran Blixt, Arbetsmarknadssamordnare
0494-19000
Birgitta Nöidh, rektor
0494-19272
Desirée Svanberg, Områdeschef
0494-19152
Gunilla  Andersson, Chef AMI
0494-19114
Olle Seidlitz, Verksamhetschef
0725403034
Jenny  Adolfsson, Samordnare på Fyrklövern
070-5749057
Anna Hanzon, Arbetsledare
0494-19148
Helen Fasth, Rektor
0494 - 192 72
Ing-Mari Hjelte, Rektor
0494-19051
Eva Holm, Förvaltningschef Barn- och utbildning
0494 - 19201
Carin Olsson, förskolechef
070-3193157
Marianne Bernerson, Lärarförbundet
070-2785190
Anette  Gustafsson,
0494-19059
Anna Fransson,
0494-19137
Karin Svensson, Verksamhetschef
0494-19151
Linda  Collin, Områdeschef
0494-19000
Lars Andreasson, Kvalitetssamordnare BUN
0494-19391
Lena Hedesand-Rahmberg, IFO-chef
0494-19144
Elisabeth Nägga, Socialsekreterare
0494-19444
Tomas Karlsson, driftledare
070-6034029
Martina Borg, förskolechef
070-319 31 82
Jenny  Adolfsson, Arbetsledare
0494-19000
Ing-Mari Hjelte, Rektor
0494-195 01
Merja Kunnari S:t Cyr , Arbetsledare
0494-19131

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 31 August 2016

Kinda kommun

Besöksadress

Kinda kommun Box 1
None

Postadress

Box 1
Kisa, 59040

Liknande jobb


Lokalsamordnare Förskoleförvaltningen Borås Stad 16 September 2016 Lokalsamordnare Förskoleförvaltningen
Utvecklingsledare lokaler Göteborgs stad., SDF.. 23 November 2016 Utvecklingsledare lokaler
Intendent till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Halmstads kommun, Ut.. 14 December 2016 Intendent till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen