Arbetslivsinstitutet.se

Folkhälsochef tv Central Förvaltning


1 platser Tillsvidare Heltid Grundanställning tillsvidare, heltid, i en för grundkompetensen relevant befattning. Uppdraget som folkhälsochef är ett tidsbegränsat förordnade, heltid, där nuvarande förordnandetid är fyra år med möjlighet till förlängning. Tillsvidareanställning

INTERNANNONS - Endast för tillsvidareanställda inom Landstinget Dalarna.

Landstinget Dalarna har cirka 8500 medarbetare och omsätter ca 8 miljarder kronor årligen. Vi ansvarar för att alla som bor eller tillfälligt vistas här ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Dessutom engagerar vi oss målmedvetet i frågor som utbildning, kultur, folkhälsa och kollektivtrafik. Vi stödjer hälsofrämjande processer och utvecklar nu arbetet med att minska skillnader i hälsa och förverkliga det ”Hälsosamma Dalarna” för alla.

Vi söker en Folkhälsochef till Hälso- och sjukvårdsenhetens folkhälsoavdelning.


ARBETSUPPGIFTER
Som Folkhälsochef ansvarar du för att stödja utvecklingen av hälsofrämjande insatser i landstingets egen organisation. Du ska utveckla samarbetet med länets kommuner och övriga länsaktörer kring hälsofrämjande processer och deras betydelse för regionens utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
I ditt uppdrag ingår att vara chef på Avdelning för hälsofrämjande, Central förvaltning. Som avdelningschef med personal- och budgetansvar, ska du leda och utveckla verksamheten. Avdelningens arbete kännetecknas av ett processinriktat arbetssätt och innefattar bl.a. kunskapssammanställningar, metodstöd, fortbildningsinsatser, utredningar och policyarbete.


Ge stöd till koncernledningens politiker och tjänstemän i övergripande folkhälsofrågor och beslutade hälsopolitiska insatser. Bidra till att stärka varumärket ”Landstinget Dalarna och det Hälsosamma Dalarna” för att öka attraktionskraften i företaget.

Utveckla samarbete med kommunföreträdare och länsaktörer främst inom området Social hållbarhet.

Stödja landstingets hälso- och sjukvård i utvecklande av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Uppdraget innebär fortlöpande omvärldsbevakning och deltagande i regionalt och nationellt samarbete inom folkhälsa, hälsofrämjande och hållbar utveckling.


KVALIFIKATIONER
Du är en erfaren ledare med god erfarenhet av att bereda och verkställa frågor inom politiskt styrda organisationer. Du har flerårig erfarenhet av arbete inom folkhälsoområdet på lokal, regional och nationell nivå. Vi förutsätter att du har akademisk examen och meriterande är hälso- och sjukvårdsbakgrund samt vuxenpedagogisk kompetens och erfarenhet från pedagogiskt arbete samt kompetens inom projekt- och processledning. Du har också grundläggande kunskap inom ekonomi- och personalfrågor.

Personliga egenskaper
Du har ett starkt intresse av folkhälsofrågor och samhällsutveckling samt god omvärldsorientering. Du trivs med att leda och är inspirerande, stimulerande och inbjuder till dialog. Du har en vilja att göra skillnad och är målinriktad och engagerad i ditt uppdrag. Du kan uttrycka dig klart i såväl tal som skrift.

Kontaktpersoner på detta företaget

Arkivchef/Landstingsarkivarie Göran Gullbro
0240-49 54 21
SACO Pernille Hallgren
023-49 01 07
VISION Margareta Nordman

chef Arbetsmarknadsenheten Pia Larshans-Bodare
023-863 09
Vision Kristina Johansson
023-821 10
Kommunikationschef Pia Wassberg

SACO Pernille Hallgren
023-490107
Vision Margareta Nordman
023-490850
Kommunal Eva Sens

Vårdförbundet Carina Meriläinen
023-490131
Kommunikationsstrateg Agnes Hejll
072-2378325
Vision Margareta Nordman
023-490850
Kommunal Eva Sens
070-2181493
Miljö- och Säkerhetschef Anders Nordahl
023-49 00 17
Vision Margareta Nordman
023-49 08 50
Kommunal Mona Månsson

Enhetschef Bengt Malmqvist
023-492979
Planeringssekreterare Lena Ander
023-490689
Vision Margareta Nordman
070-5331729
Personaldirektör Lars-Olof Björkqvist
023 – 49 00 03
Projektkoordinator Sofia Knöös
023 – 49 15 65
SACO Pia Ohlsson
076 – 837 57 02
Vision Maria Åhsberg Nieminen
023 – 49 22 26
Kommunal Marie Uppegård
070 – 209 09 28
Vårdförbundet Marion Vaeggemose
076 – 790 03 91
Ledarna Gunilla Rosendal
023 – 49 53 09
Kultur- och bildningschef Malin Lagergren
023-49 06 87
Personalchef Cecilia Lundin
023-49 09 06
SACO Pia Ohlsson
076-837 57 02
Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg
023 - 49 00 02
Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson
023 – 49 00 74
Kommunal Mona Månsson
070-581 56 28
Ledarna Elisabeth Gyllenhak Grop
023-49 34 90
Vårdförbundet Marion Vaeggemose
076-790 03 91
Projektkoordinator / chef Sofia Knöös
023-49 15 65
Årojektkoordinator / chef Sofia Knöös
023-49 15 65
Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson
070-5959825
Kommunal Mona Månsson
070-5815628
förvaltningschef Per-Erik Sjögaard
018-611 66 75
materialkonsulentchef Elisabeth Granath
070-611 33 16
Pirkko Hooli
018-611 66 92
Administratör Personal, IT, Säkerhet (Varuförsörjn Pernilla Asp Martins
018-611 66 35
Avdelningschef kansliavd Katarina Berglinn
076-2128321
Administrativ Chef Jens Beronius

Vision Margareta Nordman
070-5331729
Folkhälsostrateg Suzanna Westberg
023 – 49 00 85
CKF Dalarna Erica Schytt
023-183 08
Vårdförbundet Kerstin Erlandsson
070-224 14 32
Föreståndare CKF Dalarna Erica Schytt
023-183 08
Forskningschef Lars Wallin
070-191 64 90
Forskningschef Lars Wallin
070-191 64 90
Personaldirektör Anna Cederlöf
070-606 58 27
Kommunikationsstrateg Agnes Hejll (from 17/8)
072-237 83 25

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 6 April 2014
Ange referens: 265/14
Övrigt: Landstinget Dalarna verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringsystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar via mail. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Landstinget Dalarna Centralförvaltning

Besöksadress

Vasagatan 27 79129 Falun
None

Postadress

79129
Falun, 79182

Liknande jobb


Undersköterska 85 % vikariat, korttidsboende ORUST KOMMUN, Förval.. 24 March 2014 Undersköterska 85 % vikariat, korttidsboende
Undersköterska, Operationsteam Västerbottens Läns L.. 24 March 2014 Undersköterska, Operationsteam
Undersköterska Akademiska sjukhuset.. 24 March 2014 Undersköterska
Undersköterskor till Geritriken i Tierp Akademiska sjukhuset.. 24 March 2014 Undersköterskor till Geritriken i Tierp