Föräldrakommunikatör

Arbetsbeskrivning

Väx med din uppgift Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne. Våra 20 000 anställda möter Malmöborna i livets alla skeenden. Att vara anställd här är att spela en viktig roll i Malmös utveckling. Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling och därför tycker vi att vi kan kalla oss framtidens arbetsplats. Våra värderingar bygger på människors lika värde. Det finns över 400 yrkeskategorier representerade inom 10 stadsdelsförvaltningar och 12 övriga förvaltningar. Förebyggande och fritid består av verksamheterna fritidsgårdar, mötesplatser för äldre ungdomar, medborgarkontor, bibliotek, ungdomskommunikatörer, stadsdelsvärdar, föräldrakommunikatörer m.fl. Rosengård är en stadsdel under utveckling och mycket av stadsdelens fokus ligger på medborgardialog. Allt förebyggande arbete förutsätter en långsiktighet och verksamheten strävar efter att vara nära medborgaren. Föräldrakommunikatörerna inom fritid och förebyggande arbetar på uppdrag av föräldrar, bl.a i sammarbete med skolor och förskolor. Det föräldrastöd som erbjuds sker både enskilt och i grupp och ett av målen är att skapa ett ömsesidigt förtroende och en öppen kommunikation mellan föräldrar och skola. ARBETSUPPGIFTER Som föräldrakommunikatör erbjuder du stöd till föräldrar som söker råd och hjälp för att klara av föräldrarollen. Detta sker bl.a. genom samtal och utbildning. Som föräldrakommunikatör arbetar du i stor utsträckning med att uppmuntra och ge "hjälp till självhjälp". Du jobbar uppsökande för att etablera kontakt med föräldrar och arbetet sker i nära samarbete med andra aktörer där föräldrarna finns, t.ex. förskolor/skolor, vuxenutbildningar, projekt och föreningar. KVALIFIKATIONER Du ska ha högskoleutbildning, gärna med beteendevetenskaplig inrikting. Du måste vara utåtriktad och ha lätt för att samarbeta och kommunicera. Du besitter en förmåga att omsätta mål och visioner till praktisk handling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Meriterande om du är utbildad inom COPE.

Sammanfattning

Liknande jobb


Habiliteringspedagog

23 juni 2010

Koordinator Avestamodellen 2.0

19 april 2010

Familjepedagog

9 juli 2010

Familjepedagog

4 november 2010