Arbetslivsinstitutet.se

Företagssköterska


1 platser Tillsvidare Heltid Fast lön. Kollektivavtal finns. Tillsvidare, 100%, Tillträde hösten 2013

Arbetsmiljöenheten, Landstinget i Jönköpings län

Företagssköterskan har en samordnande roll i teamet. Arbetsuppgifterna består av olika medicinska kontroller enligt arbetsmiljölagstiftningen, medverkan i arbetsinriktad rehabilitering, utbildningar inom arbetsområdet, t ex inom sömn, stress, kost och alkohol. En viktig uppgift är hälsosamtal. Dessa samtal genomförs dels som start på ett utredningsuppdrag i rehabiliteringsprocessen, dels för grupper av medarbetare med någon typ av risk i arbetsmiljön. Företagssköterskan medverkar vid kartläggningar och utvärderingar av arbetsmiljön för en grupp eller en hel arbetsplats.
Tjänsten är placerad i Jönköping, men resor över länet förekommer, varför körkort är nödvändigt. Du ingår i ett team som består av alla företagshälsovårdskompetenser och du får en erfaren företagssköterska som arbetskollega i rummet bredvid.

Utbildning och erfarenhet
Vi ser helst att du är sjuksköterska med företagssköterskeutbildning, men kan också tänka oss annan specialistutbildning och lämpliga erfarenheter. Utbildning i samtal och erfarenhet av samtalskontakter är värdefullt. Vi önskar också att vår nya medarbetare har erfarenhet av och trivs med att tala såväl inför större grupper som att leda gruppsamtal. Vi värdesätter också förmåga att skriva bra och behärska de vanligaste datorprogrammen.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten för arbete i en självständig konsultroll.
Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten.

Frågor och ansökan
För mer information är du välkommen att kontakta verksamhetschef Lena Johansson, tfn 036-32 28 31, företagsläkare Bengt Hultberg 036-32 28 84 eller företagssköterska Anette Waldén, tfn 036-32 28 46.
Välkommen att söka jobbet via länken nedan. Sista ansökningsdag är den 7 juli.

Arbetsmiljöenheten ska vara en proaktiv strategisk partner för Landstinget och ha en konsultativ roll, ge ett långsiktigt och metodiskt stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och bidra med kunskap till arbetsgivarens organisation. Vi är budgetfinansierade. Vårt arbete bidrar till att Landstinget i Jönköpings län har bland den lägsta sjukfrånvaron av landstingen i Sverige. Vi är totalt 18 anställda, främst inom medicin, ergonomi, teknik och beteendevetenskap och vi arbetar tillsammans i uppdrag för Landstingets olika verksamheter.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 7 July 2013
Ange referens: K26/13P

Landstinget i Jönköpings län

Besöksadress

Husargatan 4
None

Postadress

None
-, -

Liknande jobb


Skolsköterska Haninge kommun, Söde.. 18 June 2013 Skolsköterska
Rutinerad företagssköterska till Enköpingshälsan ENKÖPINGSHÄLSAN AB 27 June 2013 Rutinerad företagssköterska till Enköpingshälsan