Arbetslivsinstitutet.se

Förhandlingschef- led och driv förhandlingsarbete i Regeringskansliet


1 platser Tillsvidare Heltid . Heltid/ Ej specificerat

RK Arbetsgivar- och kompetensenhet, Förvaltningsavdelningen


Vill du leda och driva förhandlingsarbete samt utforma Regeringskansliets strategiska arbetsgivarpolitik?
Regeringskansliet söker en förhandlingschef till Förvaltningsavdelningen som attraheras av en arbetsdag i händelsernas centrum och vill söka sig till en roll med stort ansvar och utmanande arbetsuppgifter inom förhandling och arbetsgivarpolitik. Vi erbjuder rätt person ett unikt och meningsfullt arbete, som bidrar till samhällsutvecklingen.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som förhandlingschef medverkar du till att utforma Regeringskansliets strategiska arbetsgivarpolitik i syfte att säkra kompetensförsörjningen till stöd för regeringen i deras verksamhet. I din roll har du en ansvarsfull uppgift att leda och driva myndighetens förhandlingsarbete, vilket innebär att förhandla, utforma, anpassa och förvalta Regeringskansliets lokala kollektivavtal, samt koordinera arbetet med lönerevisionen. En självklar del av arbetet är nära kontakter med arbetstagarorganisationerna på främst lokal men även på central nivå.

Rollen som förhandlingschef innebär ett omväxlande och komplext arbete, många kontaktytor och ett nära samarbete med departementen. Du ger departementen stöd och råd om tolkning och tillämpning av lokala och centrala kollektivavtal och samordnar praxis. Utöver sedvanliga kollektivavtal har Regeringskansliet även avtal för specialister, avtal för politiskt sakkunniga samt avtal om utlandsvillkor.

Arbetet ställer krav på din förmåga att kombinera expertkunskap med förståelse för helheten, t.ex. kunskap om hur kollektivavtal ersätter och kompletterar socialförsäkringslagstiftning och arbetsrättslig lagstiftning som t.ex. semesterlag, föräldraledighetslag och arbetstidslag
I arbetet ingår att hålla utbildningar, leda och delta i arbetsgrupper kopplade till ansvarsområdet. Att ta fram underlag till politisk ledning och ledning i tjänstemannaorganisationen samt föredra ärenden är också en del av arbetsuppgifterna.
Arbetet förutsätter en aktiv omvärldsbevakning och kontakter med externa aktörer som Arbetsgivarverket och myndigheter vars verksamhetsområde har betydelse för arbetsgivarfrågor ur ett bredare perspektiv.

Rollen som förhandlingschef är placerad på Arbetsgivar- och kompetensenheten som ansvarar för Regeringskansliets gemensamma arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfrågor och du rapporterar till enhetschefen. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och arbetar i ett team med analytiker, arbetsrätts- och personalspecialister.

Din bakgrund
Regeringskansliet söker dig som har jur.kand. eller personalvetarexamen eller annan relevant akademisk examen. Du har flerårig erfarenhet av att föra kollektivavtalsförhandlingar och utforma avtalstext. Du har flerårig erfarenhet av att genomföra analyser, ge stöd och rådgivning samt erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete. Du har breda och djupa kunskaper inom det arbetsrättsliga området och stor vana av att genomföra utbildningar inom arbetsrätt och avtal. Du har gedigen erfarenhet av att hantera arbetsgivarfrågor, kollektivavtal och arbetsrätt inom den statliga sektorn. Därutöver är det meriterande om du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation, arbetsgivarorganisation eller erfarenhet av arbete med internationell arbetsrätt. Det är även meriterande om du har kunskap om pensionsvillkor i statlig sektor.

Dina egenskaper
Du arbetar i ett högt tempo med fokus på problemlösning, vilket ställer krav på att du är mål-och resultatorienterad. För att nå framgång i rollen behöver du därför vara självgående och uthållig. Arbetet med att utforma Regeringskansliets strategiska arbetsgivarpolitik ställer höga krav på en problemlösande analysförmåga samt ett strategiskt förhållningssätt. Arbetet med många kontaktytor både inom och utanför Regeringskansliet ställer också krav på att du har integritet och ett gott omdöme samt har lätt för att skapa kontakt och en mycket god samarbetsförmåga.

Övrigt
Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Beslut om anställning förutsätter godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Urvalstester kan komma att genomföras. Regeringskansliet tillämpar 6 mån provanställning.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Kim-Lena Ekvall Svedenblad, på 08-405 39 90 eller personalhandläggare Emelie Hasselblad på 08-405 16 16. Fackliga representanter nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00, Saco (Jesper Svarén), Seko (Erik Wilhelmsson) samt ST (Thomas Jansson). 

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12 december 2018.


Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas  Engholm, Enhetschef
08-405 49 32
Bengt Gunnar Herrström, Saco
08-405 54 82
Per Anders Widell, ST
08-405 24 79
Ulrica  Gradin, Enhetschef
08-405 27 33
Annika Elmgart, Bitr. Enhetschef
08-405 2511
Bonde Svedberg, Personalhandläggare
08-405 45 60
Anita Engvoll, ST-RK
08-405 10 00
Carl van Duin, OF
08-405 10 00
Thomas Eneström, Saco-Fö
08-405 3967
Eva Corp, Kommunikationschef
08-405 50 35
Peter Wahlquist, Sektionschef
08-405 29 68
Kia Wallberg Hjorth, Personalhandläggare
08-405 46 45
Ola Hennung, Sektionschef
08-405 10 00
Magnus  Kindbom, Statssekreterare
08-405 11 45
Mats Wiberg, Expeditions- och rättschef
08-405 10 74
Malin  Eriksson, Personalchef
08-405 91 99
Linda Persson, SACO/S-L
08-405 28 65
Agneta Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Jenny Forkman, Sekretariatschef
08-405 40 84
Marie-Louise Falck, Jurist
08-405 15 84
Michael Philipsson, Sektionschef
08-405 40 34
Ulrika Norberg, Personalhandläggare
08-405 91 75
Karin Sedvall, stabschef
072-578 15 79
Åsa Ring, personalchef
070-214 35 68
Johan Olsson, Personalspecialist
08-405 11 94
Linda Utterberg, SACO/Ju
08-405 18 00
Susanna Wiener, ST-Ju/SB
08-405 46 19
Pernilla Ivarsson, Enhetschef
08-405 48 70
Annelie Ström, Personalhandläggare
08 -405 23 85
Linda Persson, SACO S/L
08-405 28 65
Agneta  Karlsson, ST-L
08-405 11 09
Personalfunktionen Utbildningsdepartementet,
08-405 10 00
Annica  Dahl, Enhetschef

Hedvig Feltelius, SACO/U

Marie Ottinger, ST/U

Ann-Charlotte Wallin, Ämnesråd (nås v 29 och fr.o.m. v 34)
08-405 46 61
Maud Bergkvist, Ämnesråd (nås v 30-33)
08-405 22 35
Gunnel Lindersson, Personalhandläggare
08-405 31 07
Christine Wälikangas, SACO/U (nås fr.o.m. v 32)
08-405 36 61
Magnus Blümer (fr.o.m. v. 32), Gruppchef
08-405 28 49
Jan-Olof Lundgren (fr.o.m. v 32), Kansliråd
08-405 34 12
Kristina Ebbestedt, HR-specialist
08-405 12 44
Göran Millbert, Enhetschef
08-405 46 25
Fredrik Nygren, Kansliråd
08-405 38 43
Åsa Ring, Personalchef
08-405 44 48
Susanna Wiener, ST-RK/SB-Ju
08-405 46 19
Björn Dufva, Enhetschef
08-405 22 91
Ann-Sofi Jupiter, Personalhandläggare
08-405 21 19
Lotta Lindgren, Personalhandläggare
08-405 80 24
Eva-Lena Fahlström, ST
08-405 10 00
Viktoria Chlot, SACO
08-405 10 00
Anna Josefsson, Saco
08-405 10 00
Maria Kelt, Enhetschef
070-2277028
Gunilla Berglund, Bitr. enhetschef
08-405 34 18
Anna-Karin Hedström, Enhetschef
08-405 25 85
Peter Knutsson, Enhetschef
08-405 18 76
Per Lennerbrant, Enhetschef
08-405 40 51
Monika Wiklund, Personalspecialist
08-405 18 81
Johan Danelius, Enhetschef
08-405 46 94
Lena Jenée, Sektionschef
08-4053952
Gunilla Lundberg, Personalhandläggare
08-405 24 51

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 12 December 2018

Regeringskansliet

Besöksadress

Jakobsgatan 24
None

Postadress

None
Stockholm, 10333