Arbetslivsinstitutet.se

Formas söker chef till samordningsenheten


1 platser Betyg och handlingar tas med vid eventuell intervju. Beslut om tillsättning publiceras på hemsidan.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, finansierar grundforskning och behovsmotiverad forskning av hög vetenskaplig kvalitet till stöd för en hållbar samhällsutveckling. Formas disponerar statliga forskningsmedel vilka söks i konkurrens av forskare vid universitet, högskolor och institut. Forskningsmedel utlyses ett antal gånger per år. Externa beredningsgrupper, bestående av sakkunniga aktiva forskare och avnämarrepresentanter, väljer för beslut av Formas forskarråd ut de bästa projektförslagen. Omvärldsbevakning, utvärderingar och forskningspolitiska analyser samt internationellt samarbete utgör en betydande del av Formas verksamhet. Vi är 47 anställda och har kontor i Stockholm, i omedelbar närhet till Centralstationen.

Vi söker nu en chef till samordningsenheten inom Formas kansli.

Enhetens uppgifter är att samordna Formas internationella verksamhet, den analytiska och strategiska verksamheten, samt myndighetsövergripande frågor som verksamhetsplanering, service åt gd och huvudsekreteraren, samt webbtidningen Extrakt. Enheten har åtta anställda.

Vi söker Dig som har forskarutbildning inom något av rådets ansvarsområden. Du bör helst ha erfarenhet av egen forskning och ett gott kontaktnät med forskare och avnämare. Du bör vidare ha erfarenhet av och intresse för analys- och strategiarbete, liksom erfarenheter av internationellt arbete. Goda kunskaper om forskningspolitiska frågor liksom kunskaper om aktuella utmaningar inom Formas samhällssektorer är meriterande. Du bör ha chefserfarenhet eller intresse för ledarskapsfrågor. Chefen för samordningsenheten ingår i Formas ledningsgrupp.

Tillträde snarast.

Ansökan ska vara Formas registrator tillhanda senast 2013-08-02 med angivande av dnr 140-2013-1859 under adress: [email protected]

Ytterligare upplysningar lämnas av generaldirektör Rolf Annerberg, tel. 070-383 40 58.

Personaladministrativa upplysningar lämnas av Carita Lundgren Grönbäck, tel. 08- 775 40 47
De fackliga organisationerna representeras av Conny Rolén, Saco, tel. 08-775 40 30 och Patrick Bèch, ST, tel. 08-775 40 42.
-

Kontaktpersoner på detta företaget

Personalansvarig Carita Lundgren Grönbäck
08-775 40 47
ST Patrick Béch
08-775 40 42
Saco Conny Rolén
08-775 40 30
generaldirektör Rolf Annerberg
070-383 40 58
Chef för administrativa enheten Anna-Karin Dahlén
070-201 80 84 08-775 40 00
HR-ansvarig Ulrika Ekblad
08-7754046
Administrativ chef Anna-Karin Dahlén
08-7754045
ST Peter Bylund
08-775 40 28
Saco-S Peter Schilling
08-775 40 61
Företrädare för Saco Conny Rolén
08-775 40 30
HR-ansvarig Carola Olofsson
087754046
Företrädare för ST John Tumpane
08-775 40 15
Förvaltningschef Karin Leth


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 2 August 2013
Ange referens: 140-2013-1859
E-post: [email protected]

FORMAS

Besöksadress

Kungsbron 21
STOCKHOLM

Postadress

BOX 1206
STOCKHOLM, 11182

Liknande jobb


Biträdande avdelningsföreståndare Statens institutions.. 9 July 2013 Biträdande avdelningsföreståndare
Områdeschef tidig bedömning Försäkringskassan 24 July 2013 Områdeschef tidig bedömning
Bolagsverket, Utveck.. 5 August 2013 Avdelningschef Utvecklingsavdelningen
Vill du leda och utveckla kontrollavdelningen? Jordbruksverket, Kon.. 22 August 2013 Vill du leda och utveckla kontrollavdelningen?