Förrättningslantmätare specialist Bengtsfors

Arbetsbeskrivning

Lantmäteriet söker förrättningslantmätare specialist till Bengtsfors

Lantmäteriet erbjuder stimulerande arbetsuppgifter och en arbetsorganisation som gör det spännande, roligt och utmanande att arbeta hos oss. För att leva upp till vår värdegrund service, öppenhet och handlingskraft förväntas våra medarbetare att uppnå resultat, utveckla och vara delaktiga.Division Fastighetsbildning ansvarar för fastighetsbildning över hela landet och har kontor på cirka 70 orter. Divisionen är indelad i fyra regioner - norra, södra, östra och västra. Fastighetsbildning är i en spännande förändringsfas där vi bland annat behöver förrättningslantmätare specialist för att bemöta omvärldskrav och nå våra strategiska mål. Lantmäteriet söker nu förrättningslantmätare specialist till vårt kontor i Bengtsfors.
Vi erbjuder dig en attraktiv och dynamisk arbetsplats i en lärande organisation med mycket goda möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Arbetsuppgifter
I tjänsten som förrättningslantmätare specialist handlägger du ärenden som huvudsakligen är av analyserande och utvärderande natur samt gör självständigt lagtolkning med hjälp av riktlinjer och praxis. Du håller sammanträden där utgången är oklar. 
I arbetsuppgifterna som specialist förväntas du leda och delta i olika former av teamarbete och vara ett stöd åt dina kollegor samt att företräda myndigheten externt. Du kan komma att företräda myndigheten som föreläsare eller via nätverkande i olika externa forum, vilket också innebär resor i tjänsten.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med inriktning lantmäteri eller juridik. I rollen som specialist krävs det att du har arbetat och har erfarenhet av förrättningar med stor komplexitet och svårighetsgrad, du har även haft rollen som specialist och du har förmodligen även haft rollen som projektledare i större förrättningar.
Då tjänsten innebär mycket kontakter med sakägare lägger vi stor vikt vid nedan beskriva personliga egenskaper.
Det behövs utifrån kontakten med sakägare att du är lyhörd och en mycket god kommunikatör såväl skriftligt som muntligt samt att du har pedagogik - och konflikthanteringsförmåga. Du behöver vara drivande, lojal och självgående men ändå ha god samarbetsförmåga då teamarbete av olika slag kan ingå i tjänsten. Du behöver vara strukturerad och handlingskraftig då arbetsuppgifterna är av i huvudsak beslutande karaktär och det är viktigt att kunna driva processen framåt på ett kvalitetssäkert men ändå effektivt sätt. B-körkort krävs.

Kontaktuppgifter
Om du vill veta mer så kontakta gärna Svante Dolff, enhetschef, telefon 0522-65 62 80. Fackliga företrädare är för Lantmäteriakademikerna/SACO, Anne-Marie Gustafson telefon 031-701 85 35 och för ST inom Lantmäteriet, Anders Sjöstedt telefon 054-14 27 23. Våra e-postadresser är fornamn.efternamn@lm.se.
Eftersom vi använder det statliga ramavtalet när det gäller annonsförmedling så undanbedes annonsförsäljare vänligt men bestämt.

Övrig information
Då Lantmäteriet har en omfattande utlandsverksamhet kan det finnas möjligheter att arbeta i olika internationella projekt.
 Lantmäteriet strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Om du väljer att skicka annonsen per brev, märk då kuvertet och ansökan med referensnummer 302-2014/63, senast 2014-01-13. Postadressen till oss är Lantmäteriet 801 82 Gävle. Handlingar per brev skannas. För att skärmbilden av handlingarna inte ska bli svårlästa ber vi dig så långt som möjligt undvika kraftiga färger som bakgrund eller mörkt skuggad bakgrund.

Sammanfattning

Besöksadress

Lantmäterigatan 2C
None

Postadress

None
Gävle, 80182

Liknande jobb


17 February 2020

Lantmäterihandläggare

21 October 2013

Förrättningslantmätare, Borlänge

Förrättningslantmätare, Borlänge

17 February 2020

Förrättningslantmätare

26 February 2014