Förrättningslantmätare till Lantmäterimyndigheten i Malmö stad

Arbetsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Med över 21 500 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 18 förvaltningar. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med att påverka?

Malmö har utvecklats till en spännande stad som lockar såväl människor som företag. I detta expansiva skede står Malmö stad inför flera utmaningar där Stadsbyggnadskontoret har en viktig roll. På stadsbyggnadskontoret arbetar 200 personer med att planera och utveckla Malmö. Stadsbyggnadskontoret är myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor och arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, bygganmälan, mätning och kartläggning samt service åt bostadsmarknadens parter.

Stadsbyggnadskontoret är en av de tekniska förvaltningarna inom Boende- och stadsmiljöroteln.


ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten är placerad på KLM, som är den kommunala lantmäterimyndigheten i Malmö stad. KLM är en självständig myndighet med ansvar för fastighetsbildning och fastighetsregister inom Malmö stad. Som förrättningslantmätare kommer du att handlägga lantmäteriförrättningar av varierande karaktär och utföra andra arbetsuppgifter på en lantmäterimyndighet. Du kommer att delta i ett antal moment av stadsbyggnadsprocessen och medverka i flera av de spännande projekt som planeras i Malmö.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en beredande eller beslutande förrättningslantmätare, som vill utveckla sig inom förättningsverksamheten. Du har en högskoleutbildning med inriktning lantmäteri och är troligen relativt nyutexaminerad. Examen från utbildningen är meriterande.

Som person är du ansvarsfull och tar enkelt på dig arbetsuppgifter som du självständigt genomför. Du är positiv som person och samarbetar gärna med kolleger. Du är serviceinriktad mot våra kunder/sakägare och har lätt att uttrycka dig både skriftligt och muntligt.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Magnus Wilhelmsson
040-342287
Enhetschef Cecilia Gran
040-34 11 16
SACO Katarina Guschelbauer
040-342368
VISION Ingegärd Svensson
040-342279
HR-konsult Terese Arnkvist
040-342306
Enhetschef Magnus Wilhelmsson
040-342287
SACO Peter Björck
040-342313
Enhetschef Håkan Kristersson
040-343543
HR-konsult Maria Edin
040-342306
Enhetschef Tommy Persson
040-342339
Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson
040-342298
Stadsingenjör Allan Almqvist
040-342448
Rekryteringskonsult Ewa Lannér

Enhetschef Sophia Hydén
040-342428
Avdelningschef Ewa Rannestig
040-342337
Enhetschef Christian Gullin
040-342352

Sammanfattning

Besöksadress

20580
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


17 February 2020

Lantmäterihandläggare

21 October 2013

Förrättningslantmätare, Borlänge

Förrättningslantmätare, Borlänge

17 February 2020

Förrättningslantmätare

26 February 2014