Arbetslivsinstitutet.se

FORSKARE


1 platser 6 månader eller längre Heltid Tidsbegränsad 2 år,

Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom vetenskapsområdena biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid 9 institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1700 studenter, 440 forskarstuderande och 800 anställda.

Forskare
Placering: institutionen för astronomi och teoretisk fysik (astronomi), Lund
Gaia-gruppen vid Lunds observatorium arbetar med utveckling av algoritmer och programvara för ESAs rymdastrometriska satellit Gaia (uppskjutning i december 2013). Arbetet stöds av den svenska Rymdstyrelsen och ingår i ett stort europeiskt samarbete, Gaia Data Processing and Analysis Consortium. Tillsammans med andra astronomer i Lund och på annat håll bedriver vi även forskning inom vintergatans, stjärnors och exoplaneters astrofysik. Se http://www.astro.lu.se/Research för mer information om forskningen vid institutionen.

Arbetsuppgifter
Den anställde kommer att ingå i Gaia-gruppen vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik. Han eller hon kommer att bidra till utvecklingen av programvara för att accessa det framtida Gaia-arkivet, som är det publika gränssnittet till Gaias vetenskapliga data. Forskaren skall särskilt analysera och modellera felfortplantning i de astrometriska resultaten med fokus på de statistiska korrelationerna. Målet är att förverkliga en algoritm och tillhörande gränssnittslager som ger användare av Gaia-arkivet tillgång till information om förväntade korrelationer. Beroende på den sökandes bakgrund och intressen kan viss astrofysikalisk forskning och/eller undervisning komma att ingå i anställningen.

Huvuduppgiften som beskrivits ovan, nämligen utvecklingen av Gaia-arkivets korrelationsmodul, beräknas motsvara omkring fyra års heltidsarbete. Anställningen är till en början tidsbegränsad till två år, men med goda möjligheter till förlängning.

Önskvärda kvalifikationer
Sökande bör ha doktorsexamen i astronomi/astrofysik, eller i ett nära angränsande område med betydande erfarenhet av astronomiska tillämpningar. Viss erfarenhet som postdoktor är önskvärd. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är viktig, eftersom forskaren kommer att verka inom ett stort multinationellt samarbete. Den sökande bör ha erfarenhet av objektorienterad programmering. Det är en fördel om hon eller han är van att arbeta i en miljö av distribuerad programutveckling och har erfarenhet av Gaia eller andra rymd- eller astronomiprojekt. Den person vi söker har troligen en stark bakgrund inom matematisk, numerisk eller statistisk modellering av astronomiska data.

Eftersom viss undervisning och forskning kan ingå i anställningen bör den sökandes erfarenhet och intressen i dessa avseenden tydligt anges i ansökan och kommer att tas hänsyn till i urvalsprocessen.

Ansökan skall innehålla:
- Personligt brev som beskriver den sökandes bakgrund och motivation för att söka jobbet
- CV inkluderande information om tidigare anställningar (om tillämpligt)
- Publikationslista
- Namn och kontaktuppgifter på minst två referenspersoner

Kontaktpersoner på detta företaget

Claes-Göran Wahlström
+46462227655, [email protected]
Rolf Lood/projektledare
046-2228168
HJ Holm, prefekt
046-222 95 51, [email protected]
Anders Johansen, professor
046-222 15 89, [email protected]

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 2 February 2014
Övrigt: Ansökningsförfarande För mer information om ansökningsförfarandet se: http://www.naturvetenskap.lu.se/anstallning . Ansökan till ledigkungjord anställning skall vara ingiven senast vid den tidpunkt som anges i kungörelsen.

Lunds universitet

Besöksadress

Sölveg 37
None

Postadress

None
LUND, 22100

Liknande jobb


Flera Doktorandanställningar inom Astronomi Stockholms universit.. 11 April 2014 Flera Doktorandanställningar inom Astronomi