Forskare i etologi

Arbetsbeskrivning

vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-05-17.

Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet består av fem avdelningar: ekologi, etologi, funktionell zoomorfologi, populationsgenetik samt systematik och evolutionsforskning. Institutionen har 45–50 anställda och ungefär lika många verksamma doktorander. Den utlysta anställningen är placerad inom avdelning för etologi.

Projektbeskrivning
En anställning som forskare med fokus på sexuell selektion finns tillgänglig i John Fitzpatricks forskningsgrupp på Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. Målet med projektet är att modellera evolutionen av sexuella karaktärer i djurriket. Projektet kommer att kombinera konstruktion av fylogenetiska träd med olika typer av fylogenetiska analyser för att utvärdera takt, hastighet och huvudsakliga evolutionära drivkrafter bakom evolutionen av sexuella drag inom djurriket. Forskningen kommer att fokusera på olika arter.

Arbetsuppgifter
Med forskare avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning. Anställningen avser 100 % forskning inom det ovan beskrivna projektet.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För den här anställningen måste den sökande ha en doktorsexamen i etologi, beteendeekologi, evolutionsbiologi eller motsvarande ämne.

Bedömningsgrunder
Vi letar specifikt efter kandidater med starkt intresse för sexuell selektion och evolutionsbiologi. Kandidaten ska ha utomordentlig analytisk förmåga och erfarenhet av jämförande analyser och konstruktion av fylogenetiska träd. Erfarenhet av att sammanställa och hantera stora dataset, modellera evolution av karaktärer och genomföra avancerade fylogenetiska analyser är absolut nödvändigt. En stark bakgrund i att utvärdera evolutionen av reproduktiva karaktärer är särskilt meriterande.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en kandidat med erfarenhet inom etologi, evolutionsbiologi och med speciell expertis inom studier av sexuell selektion. De kriterier som används för att utvärdera dessa kunskaper är sökandes publikationslista och dokumenterad kunskap och prestation inom ovan nämnda relevanta forskningsområden. Kandidatens förmåga att uttrycka sig muntligen och skriftligen på engelska, liksom analytiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, oberoende och förmåga att arbeta i grupp kommer också att utvärderas. Sökandes tidigare erfarenhet inom forskningsområdet anses vara särskilt relevant när den också är dokumenterad i form av genomgångna kurser, oberoende forskningsresultat, personliga referenser, personlig intervju och den skriftliga ansökan som illustrerar den sökandens motivation.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av John Fitzpatrick (värd för anställningen och projektledare), tfn 08-16 26 21, [email protected]

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet 
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms Universitet STOCKHOLM
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Heltid/ Ej specificerat

Liknande jobb


Förste assistent till enheten för zoologi

Förste assistent till enheten för zoologi

26 maj 2020

25 maj 2020

Forskningsbiträde/djurvårdare

Forskningsbiträde/djurvårdare

30 april 2020

Forskare inom zooekologi

Forskare inom zooekologi

8 april 2020