Arbetslivsinstitutet.se

Forskare i nanoporösa material


1 platser 6 månader eller längre Heltid Fast lön 100% visstidsanställning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, institutionen för teknikvetenskaper, Ångstromlaboratoriet.

Anställning under två år med möjlighet till förlängning tillträde 1/5 2017 eller enligt överenskommelse.


Beskrivning av ämnesområdet
Funktionella nanostrukturerade material för en rad olika tillämpningar är ett snabbt växande forskningsområde med stor strategisk betydelse. Området inkluderar utveckling och analys av sådana material med särskilt fokus mot läkemedelsleveranstillämpningar och tillämpningar som är relevanta för framtagning av nya hållbara industriella processer såsom vattenrening. Inom avdelningen för Nanoteknologi och Funktionella Material har vi under de senaste åren utvecklat en ny typ av mesoporös magnesiumkarbonat, så kallad Upsalite.

Projektbeskrivning/arbetsuppgifter
Projektet syftar till att utveckla Upsalite och andra mesoporösa material med väl karakteriserade egenskaper lämpliga för användning inom läkemedelsleverans och hållbarhetstillämpningar. Arbetet kommer att bestå av våtkemiskt syntesarbete samt omfattande karakterisering av framtagna material. Utvecklande av metoder för kontroll av porstorlek och porstorleksfördelning är centrala inom projektet.

Vi söker en forskare som kan leda detta arbete. Forskaren förväntas leda det experimentella arbetet i projektet och även bistå i handledningen av doktorander som forskar inom området för projektet. Forskaren kommer att arbeta i nära samarbete med personer från andra discipliner inklusive organisk kemi, formulering och materialvetenskap och förväntas ha en kontinuerlig dialog med industriella partners.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Vi söker en mycket motiverad kandidat med doktorsexamen inom nanoteknologi eller materialkemi/polymerkemi. Ett starkt intresse och väldokumenterad erfarenhet av utveckling och karakterisering av mesoporösa material krävs. Erfarenhet av analys- och karakteriseringsmetoder såsom svepelektronmikroskopi, termogravimetrisk analys, elektronspektroskopi och gasadsorption är också ett krav liksom erfarenhet av syntes och karakterisering av mesoporösa karbonater. Forskaren behöver ha en god kommunikativ förmåga, förmåga att kunna arbeta såväl individuellt som i samarbete med andra från varierande vetenskapsgrenar och företag samt synnerligen goda kunskaper i engelska, såväl skriftliga som muntliga.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en beskrivning av din tidigare forskning, CV, publikationslista, och andra relevanta dokument.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1/5 2017 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under två år med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Professor Maria Strömme (e-post [email protected], +46 18 471 3172).

Information om avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, finns på  www.teknik.uu.se/nfm/

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari, UFV-PA 2017/129.  

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 13 February 2017
Ange referens: UFV-PA 2017/129

Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Besöksadress

751 05 Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Doktorand i Kemi med inriktning Materialkemi Linköpings Universitet 21 March 2017 Doktorand i Kemi med inriktning Materialkemi
Doktorand i Materialkemi Stockholms universitet 29 March 2017 Doktorand i Materialkemi