Arbetslivsinstitutet.se

Forskare i praktisk filosofi


1 platser 6 månader eller längre Deltid

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, längst 23 månader
Omfattning: 35 %
Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg
Tillträde: 2016-08-01
Diarienummer: PET 2016/200

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Professorerna Bengt Brülde och Christian Munthe är forskningsledare i två nya forskningscentrum, vilka nyligen tilldelats stöd genom satsningen UGOT Challenges med vardera 50 miljoner kronor: Centrum for antibiotikaresistensforskning (CARe) och Centrum för forskning om kollektivt handlande (CeCAR). Mer information om UGOT Challenges finns här:
http://medarbetarportalen.gu.se/forskningsochinnovationskontoret
/forskningsfinansiering/ugotchallenges
De söker nu en forskare som ska arbeta med dem inom och mellan dessa två verksamhetsområden, vilka båda även är kopplade till FLoVs nya satsning Gothenburg Responsibility Project (GRP).

Ämnesbeskrivning

Empiriskt informerad tillämpad och grundläggande praktisk filosofi, särskilt etik-, värde- och politik-frågor gällande kollektivt handlande och sociala koordinationsproblem, klimatförändringar, folkhälsa och hanteringen av antibiotikaresistens.

Arbetsuppgifter

Forskaren ska arbeta i nära samarbete med Brülde och Munthe och förväntas utföra forskningsuppgifter på deras uppdrag, liksom att själv initiera tvärvetenskaplig forskning i samarbete med forskare från andra discipliner inom respektive centra, leda arbete med tvärvetenskapliga publikationer, samt arbeta med specifika forskningsansökningar för framtida projekt. Som forskare vid FLoV förväntas den som anställs att i rimlig omfattning närvara vid institutionen och bidra till den allmänna forskningsmiljön, särskilt forskningsseminariet i praktisk filosopfi och politisk teori samt aktiviteter inim GRP.

Kvalifikationer

F.D. i praktisk filosofi, eller motsvarande.

Bedömningsgrund

Viktigaste kriterierna för bedömning är vetenskaplig skicklighet och potential samt ämnesrelevans. På grund av vikten av samarbete och arbetets tvärvetenskapliga natur kommer meriter som visar på kvalitet i dessa avseenden att ges extra tyngd. Om den sökande kortfattat kan beskriva pågående eller planerade forskningsprojekt inom ramen för anställningen är det extra meriterande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Proprefekt Fredrik Engström
031 - 786 6335
Professor Christina Thomsen Thörnqvist
031-786 4348
Proprefekt Fredrik Engström
031-786 6335
Tillförordnad prefekt Fredrik Engström
031-786 6335
Projektledare Joakim Sandberg
031-786 4571

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 1 June 2016
Ange referens: PET 2016/200
Övrigt: www.gu.se

Filosofi, Lingvistik och Vetenskapst

Besöksadress

Olof Wijksgatan 6
Göteborg

Postadress

Box 200
Göteborg, 40123

Liknande jobb


Postdoktor i filosofi Uppsala universitet,.. 12 May 2016 Postdoktor i filosofi
Forskningsingenjör Karolinska Institute.. 29 November 2016 Forskningsingenjör
Uppsala universitet,.. 1 December 2016 Forskare inom akvatisk biogeokemi