Arbetslivsinstitutet.se

Forskare inom MX


1 platser Tillsvidare Heltid Tidsbegränsad anställning, 2 år. Limit of tenure, 2 years

MAX IV, Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur, blir världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning och kommer att ersätta det existerande laboratoriet, som idag består av lagringsringarna MAX I, II och III.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är koncentrerade till strålrören för makromolekylär kristallografi på MAX IV laboratoriet. Du kommer att delta i användarstöd, och att arbeta med underhåll och utveckling av I911-MX strålrören, dvs:
- hjälpa användarna med att lösa både tekniska och vetenskapliga problem
- delta i kvalitetssäkringsarbetet och vara ansvarig för underhåll och uppdatering av vetenskaplig mjukvara
- delta i utvecklingsarbetet på strålröret, i synnerhet mjukvarurelaterad utveckling, ofta i samarbete med IT-gruppen.

Allt utvecklingsarbete på I911-MX har som mål att också kunna implementeras på BioMAX, det första MX-strålröret på MAX IV. Du kommer också att ha möjlighet att samarbeta med BioMAX-gruppen och ha möjlighet att följa och assistera i arbetet med BioMAX, i synnerhet i arbetet med planering av vetenskapliga metoder och hur det översätts i mjukvarubehov. Det kommer också att finnas viss tid för att bedriva egen forskning.

Önskvärda kvalifikationer

Följande kvalifikationer är krav:
- ha en doktorsgrad i fysik, kemi, eller ett annat område relevant för strålrören
- ha stor erfarenhet i makromolekylär kristallografi inklusive strukturlösning med olika fasningstekniker
- god kunskap av kristallografimjukvara
- god datorkunskap inklusive systemadministration av Linux-system och förmågan att förstå Python-skript
- god kommunikationsförmåga, och goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Det är också en fördel om den sökande har kännedom och erfarenhet av: instrumentering relevant för ett MX strålrör.

The MAX IV facility, the largest and most ambitious Swedish investment in research infrastructure, will be the brightest source of x-rays worldwide and will replace the existing laboratory, which today consists of the storage rings MAX I, II and III.

Job assignments

The tasks will be focused on the macromolecular crystallography (MX) beamlines at the MAX IV Laboratory. You will participate in user support, and in maintenance and development of the I911-MX beamlines, i.e.:
- helping the users solving both technical and scientific issues
- participating in the quality assurance program and being in charge of maintaining and updating the scientific software
- participating in the beamline development, in particular software related development, often in collaboration with the IT group.

All development work at I911 -MX is done with the goal of being implemented at BioMAX, the first MX beamline at MAX IV. You will also have opportunity to work with the BioMAX team and have the possibility to follow and assist the work with BioMAX, in particular concerning planning the scientific methods and how this translates into software needs. There will also be some time to conduct independent research.

Qualifications

The following qualifications are considered as musts:
- hold a PhD in Physics, Chemistry, or another field relevant to the beamlines
- have extensive experience in macromolecular crystallography including solving structures with different phasing techniques
- good knowledge of crystallography software
- good computing knowledge including system administration of Linux computers and ability to understand Python scripts
- good communication skills, and a good command of English, both oral and written.

Kontaktpersoner på detta företaget

Claes-Göran Wahlström
+46462227655, [email protected]
Rolf Lood/projektledare
046-2228168
HJ Holm, prefekt
046-222 95 51, [email protected]
Anders Johansen, professor
046-222 15 89, [email protected]

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 27 December 2013
Ange referens: PEPA 2013/911
Övrigt: Ansök online! http://admin.lu.se/o.o.i.s?id=22598&Dnr=581925&Type=S

Lunds universitet

Besöksadress

Sölveg 37
None

Postadress

None
LUND, 22100

Liknande jobb


Instit. för experimentell medicinsk vetenskap Lunds universitet 27 January 2014 Instit. för experimentell medicinsk vetenskap
Doktorand i Praktisk filosofi Lunds universitet 3 February 2014 Doktorand i Praktisk filosofi
Doktorand i Mediehistoria Lunds universitet 3 February 2014 Doktorand i Mediehistoria
Doktorand i Mänskliga rättigheter Lunds universitet 7 February 2014 Doktorand i Mänskliga rättigheter