Forskare ? System för växtnäringskretslopp med fokus på planering och imple

OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.


Arbetsbeskrivning

Institutionen för Energi och teknik jobbar för att utveckla uthålliga energi- och livsmedelssystem. Vi är ca 50 personer och är lokaliserade i Uppsala som en del av Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap på SLU. Vi är även involverade i undervisning på olika nivåer, framförallt i civilingenjörsprogrammen i Energisystem resp Miljö- och vattenteknik.

För fullständig annons se: www.slu.se/lediga-tjanster
Arbetsuppgifter: Forskning, handledning och undervisning inom området system för växtnäringskretslopp med fokus på planering och implementering av nya system och systemförändringar.

Kvalifikationer: Du ska ha en doktorsexamen i teknologi eller motsvarande med inriktning mot planering och implementering av avlopps- och avfallssystem. Du ska ha erfarenhet av forskningsmetoder för att studera planering- och förändringsprocesser, liksom av olika verktyg, t.ex. dialog och spel, för att underlätta planerings- och förankringsprocessen för nya system hos berörda aktörer. Erfarenhet av att arbeta med brukare och beslutsfattare i Sverige såväl som internationellt är meriterande. Du ska ha pedagogisk utbildning och erfarenhet av undervisning och handledning på grund- och forskarutbildningsnivå inom tjänstens område. Såväl forskningen som undervisningen kräver goda kunskaper i båda svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner på detta företaget

Professor Karin Wiberg
018-673115
Klinikchef Lina Olofsson
018-6718 09
Chefveterinär Flemming Winberg
018-6713 05, 0709-16 80 34
Universitetsdirektör Martin Melkersson
018-67 13 70,072-544 13 70
Prefekt Björn Ekesten
018-67 18 14
Preofessor Jens Häggström
018-6713 55
Chefveterinär Åsa Rising
018-67 13 49
Björn Vinnerås

Fasticon Kompetens AB Helena Salomonsson
0734-15 43 14
Chefveterinär Flemming Winberg
018-67 13 05
Klinikchef Lina Olofsson
018-67 18 09
Prefekt Margareta Emanuelson
018- 67 16 49
Professor Ragnar Tauson
018-67 45 18
Professor Lars Hennig

Thomas Kätterer

Professor Rolf Johansson
0738272661
Professor Mats Olsson
018-67 22 13
Professor Kostas Karantininis

Professor Folke Sitbon
018-673243
chef progam Arter Hjalmar Croneborg
018-67 25 57
ansvarig ryggradsdjur Martin Tjernberg
018-67 22 84
Ansvarig för reskontraenheten Elin Kamara Jakobsson

Personalchef Stefan Cederqvist
018-67 10 82
Administrativ chef Maria Bywall
018-673106
Prefekt Per-Anders Hansson
018-671877
Prefekt Magnus Appelberg
010 - 478 4113
Prefekt Magnus Appelberg
010 478 41 13
Prefekt Björn Ekesten
018-671814
Laboratoriechef Anna Svensson
018-671477
Fakultetsdirektör Boa Drammeh
090-786 81 20
Avdelningsansvarig Christina Larsson
018-67 20 24
Chefsveterinär Margareta Uhlhorn
018-67 10 16
Bitr. Överbibliotekarie Maria Haglund
018-671102
Chefsveterinär Johanna Miemois
018-672604
Avdelningschef Maria Andersson
0511-67207
Prefekt Jenny Yngvesson
0511-672 29
Cecil Konijnendijk van den Bosch

Ställföreträdande prefekt Maria Kylin

Docent Mehrdad Arshadi
090-7868773
Föreståndare Michael Finell
090-7868796
Beatrix Alsanius

Dekan Håkan Schroeder
040-41 51 33
Martin Melkersson
018-67 13 70
Avdelningschef Tuula Eriksson
018-67 25 21
Områdesansvarig Maria Orvehed
018-67 24 33, 072-571 88 78
Avdelningschef Roger Pettersson
018-67 30 22
Prefekt inst. för vatten och miljö Willem Goedkoop
018-673112
Professor Håkan Jönsson
018-671886
Avd. chef Vetenskaplig kommunikation Staffan Parnell
018-671306
Teamledare publicering Urban Ericsson
018-672314
Dekanus Barbara Ekbom
018-67 10 50
Erik Alexandersson
+46 40 415338
Leif Bülow

Klinikchef Lina Olofsson
018-671809
Ordf. interimsstyrelsen för SITES Anna Ledin
08-790 94 15
Forskningssekreterare Boel Åström
018-67 20 22
avdelningschef Joep de Leeuw
010-478 42 24
avdelningsekonom Mariana Mesherjakova
010-478 42 12
Bitr. avdelningschef Jan Andersson
010 478 4112
forskningssekreterare, enhetsansvarig Magnus Rosenquist
018-671543
Professor Vadim Kessler
018-671541
Chefsveterinär, VMD, Dipl ECVCP Inger Lilliehöök
018-67 16 16
Doktorand, Dipl ECVCP Anna Hillström
018-67 13 12
Professor Eva Sundberg
0704-676555
Universitetslektor Mikaell Ottosson Löfvenius
090-786 83 27, 070-344 16 65
Parkchef Charlotta Erefur
0933-615076, 070-252 47 02
1:e bibliotekarie Nicholas Mackenzie
018-671108
Professor Cecil Konijnendijk van den Bosch
040-41 51 49
Avdelningschef Torgny Lind
+46 (0)90 786 85 18
Professor Vadim Kessler
018-671541
Professor Torleif Härd
018-671380
Avdelningsansvarig Karin Ekelund
018-671379
Chefveterinär Åsa Rising
018-671349
Driftchef för odlingsenheten, Alnarp Alexandra Nikolic
040-415077
chef program Arter Hjalmar Croneborg
018-67 25 57
taxonom Johan Liljeblad
018-67 22 43
Djursjukskötare Mathilda Pehrsson
018-672924
Stf. prefekt Claes Fellström
018-67 14 73
Prefekt Cecilia Waldenström
018- 67 18 12
David Wardle

Professor Kerstin Svennersten Sjaunja
018-672003
Docent Lotta Berg
018 671000
Chefsarkivarie Renata Arovelius
018-67 12 83
Fakultetsdirektör Yvonne Andersson
018-671087
Biträdande kanslichef Eva Högström
018-671687
Biträdande enhetschef Börje Fält
018-67 22 90
Prefekt Matts Lindbladh
040-415196
Docent Tord Snäll
018-672612
Doktor Mari Jönsson
070-668 44 00
Dekanus Håkan Schroeder
0703-176953
utbildningsledare Anna Rudebeck
018-67 16 72
T.f. fakultetsdirektör Anders Eriksson
018-67 10 11
Projektledare FUSE Caroline Dahl
+46(0) 40 41 52 61
Temaledare FUSE Madeleine Granvik
+46(0) 18 67 19 50
Interbull Centre Director João Dürr
018-67 20 98
Föreståndare Tuija Hilding-Rydevik
018 ? 67 27 68
Prefekt Håkan Schroeder
040-415133
Prefekt Cecil Konijnendijk Van Den Bosch
040-415149
Prefekt Rickard Ignell
040-415311
Professor Maria Ignatieva

Prefekt Margareta Emanuelson
018-67 16 49
Professor Lars Hennig

Kommunikationschef Tina Zethraeus
018-671524, 070-5436460
Professor Kerstin Svennersten-Sjaunja
018-67 20 03
Prefekt Anders Carlsson
040-415561
Prefekt Torgny Söderman
0222-34962, 070-2302646
Docent Johan Stenberg

Prefekt Leif Norrgren
018-671206
Professor Susanna Sternberg Lewerin
018-673192
Biträdande överbibliotekarie Maria Haglund

Tf. teamledare för Team kundtjänst Linda Åström Wennbom

Prefekt Leif Norrgren
018-67 12 06
Universitetslektor Gunilla Trowald-Wigh
0722-45 40 54
Avdelningschef Staffan Parnell

Verksamhetsledare inom spatiell planering Ulf Bergström
010 4784117
T.f. avdelningschef Kustlaboratoriet Mikaela Bergenius
010 4784115
Verksamhetsledare integrerad ekosystemanalys vid Kustlaboratoriet Lena Bergström
010 4784116
TF avdelningschef Kustlaboratoriet Mikaela Bergenius
010 4784115
Professor Christer Björkman
+46(0)18-671532
CP1 leaders Prof. Li-Hua Zhu

Prof. Erik Andreasson

Dr Laura Grenville-Briggs

Stf. prefekt Claes Fellström
018- 67 14 73
Professor Jens Häggström
018-67 21 24
Stefan Grip
+46(0)73-343 41 45
kommunikatör Annika Mossing
0727-103944
programchef Future Forests Annika Nordin
076-764 59 18
Professor Linda Keeling
018 671622
biträdande avdelningschef Hans Nilsson
010-478 4040
biträdande avdelningschef Maria Hansson
010-478 4020
Head of Department Peter Lundqvist
040-415495
Chefveterinär Inger Lilliehöök
018 - 671616
professor Christer Björkman
018-671532
Analytiker Saskia Sandring
090-786 82 53
Avdelningschef Åsa Eriksson
090-786 82 23
Docent Gabriella Lindgren
018-67 19 18
Brendan McKie

Kommunikationschef Tina Zethraeus
018-67 15 24
Kommunikatör Jonathan Sohl
018-67 15 42
Servicechef Roland Sjögren
018-67 15 89
Lokalvårdschef Viveka Eklund
018-67 22 07
Avdelningschef Daniel Valentinsson
010-4784049
Avdelningsekonom Margareta Dyjak
010-4784017
Försökstekniker Kent Dryler
073-8051410
Prefekt Mårten Hetta
090-786 87 47
Föreståndare för hippologenheten Anna-Lena Holgersson
018-67 21 43
Stf föreståndare för hippologenheten Göran Dalin
018-67 10 84
Professor Bo Algers
0733-999 790
Prefekt Jenny Yngvesson
0511-67 229
Områdeschef Maria Orvehed
018-67 24 33, 072-571 8878
Fakultetsekonom Thomas Whelwert
+4640415002
Verksamhetsledare Jan Andersson
010 478 4112
Platsansvarig Björn Fagerholm
010 478 4121
Verksamhetsledare Lena Bergström
010 478 4116
Konferenschef Tia Eriksson
018-67 10 66
Chefsveterinär Johanna Miemois
018-67 26 04
Chefsveterinär Johanna Miemois
018-67 26 04
Chefveterinär Åsa Rising
018-67 13 49
Stallförman Elin Eriksson
018-671606
Förman Marcin Surminski
018-671799
Tf inköpschef Johan Berndes
018-67 2635
Professor Erling Ögren
090-786 83 77
Biträdande prefekt BVF Elisabet Ekman
018-67 12 16
Klinikchef Lina Olofsson
018-67 18 09
Avdelningschef Daniel Valentinsson
010-478 40 49
Föreståndare SLU Global Anders Malmer
090-7868416
Lönechef Åsa Stiernström
018-671404
biträdande prefekt Gunilla Trowald-Wigh
018672391
chef program IT Ingrid Andersson
018-67 27 80
Administrativ chef Maria Bywall
018-673106
Anvarig för ålderslab Anne Odelström
010 478 4143
Erik Degerman
010-4784225
Professor Thomas Ranius

Ekonom Katarina Hedman
090-786 84 83
Avdelningschef Torgny Lind
090-786 85 18
Sektionschef Stina Drakare
018-67 31 02
Bitr. överbibliotekarie och avdelningschef Maria Haglund
018-67 11 02
Professor Eva Sundberg
018-673245
Universitetsdjursjukhusdirektör Henrik Ericsson
018-671332
Prefekt Anders Carlsson
040-415561
Prefekt Cecil Konijnendijk van den Bosch
040-415149
Professor Per-Anders Hansson
018-671877
Rekryteringskonsult Solbritt Sjöholm
018-18 59 79
Docent Tord Snäll
018-672612
Girma Gebresenbet

Cecilia Sundberg

Professor Gunnar Pejler

Docent Katarina Elofsson
018-671798
Stf prefekt Lars Johansson
018-671914
Prefekt Linda Tufvesson
040-415021
Prefekt Peter Lundqvist
040-415495
Områdeschef Maria Orvehed
018-67 2433, 072-571 8878
Fakultetsdirektör Margit Nothnagl
040-415434
Avdelningschef Roger Pettersson
070-566 09 93
Anders Carlsson

Fakultetsdirektör Boa Drammeh
090-786 81 20
Interbull secretary Erling Strandberg

Professor Hossein Jorjani

Laboratoriechef Ann-Christine Folker
018-671609
Chefsveterinär Inger Lilliehöök
018-671616
administratör Mona Olsson

Docent Shaojun Xiong
0907868778
Områdeschef Maria Orvehed
018-67 24 33; 072-571 8878
Avdelningsansvarig Christina Larsson
018-67 20 24
Prof Stephan Köhler
018-67 38 26
Internrevisionschef Inga Astorsdotter
018-671625, 076-7671625
Universitetslektor Lars Hallgren
018-67 25 84
Prefekt Willem Goedkoop
018-67 31 12
Avdelningschef Maria Andersson
0730666316
Professor Hossein Jorjani
018-67 19 64
Chefsrekryterare, Accord Group Ann-Sofie Rosenberg
070-633 76 76
Servicechef Roland Sjögren
018-67 25 52
Stallförman Marcin Surminski
018-671799
Professor Claudia Köhler

Prefekt Magnus Appelberg
010-478 4113
Professor Lars Hennig

Professor Kjell Holtenius
018-67 16 29
Forskare Brian Huser

Professor Agneta Oskarsson
018-673533
Maria Viketoft
018-67 23 46, mobil: +46 (0)733-32 78 76
Lektor i stordjurskirurgi Marie Rhodin
018-672194
Laboratoriechef Ann-Christine Folker
018-67 16 09
Prefekt Torgny Söderman
0222-349 62
Harry Wu

Professor Torgny Näsholm
090-7868205
Docent Flora Hajdu

Jens Sundström

Professor Eva Sundberg
0704-676555
Drifchef Mats Pehrson
018-671905
Professor Inger Åhman
040-41 52 40
Administrativ chef Per-Erik Holmlund
018-672361
Driftchef Mats Pehrsson
070-554 77 55
040-415495 Peter Lundqvist, prefekt o professor
0707-296115
Professor Jan Stenlid
018-671807
Avdelningschef Lars Johansson
018 671914
Avdelningschef Roger Pettersson
018-67 30 22
Professor Hans Liljenström
018-671728
systemutvecklare Maria Barrett Ripa
018-67 27 09
DVM, Dipl. ECVS Tamas Tóth
018-67133´0
Chefveterinär Flemming Winberg
018-67 13 05
Margareta Emanuelson

Mark Brady

Docent Brendan McKie
018673155
Docent Helena Hansson
018-671714
Prefekt Eva Sundberg
018-67 32 45
Servicechef Jenny Jakobsson
090-7868290
Chefsveterinär Arne Persson
076-801 60 46
Stefan Grip
073-343 41 45
Avdelningschef Joep de Leeuw
010-478 42 24
Professor Eva Johansson
040-415562
Professor Anders S. Carlsson
+4640415561
Professor Li Hua Zhu
+4640415373
Dr Per Hofvander
040-415013
Prefekt Åsa Berggren
018 -67 23 44
Avdelningschef Ulf Magnusson

Biträdande universitetsdirektör/chef för planeringsavdelningen Daniel Gillberg
018-67 22 08, 070-656 22 08
Kommunikationsansvarig Anna Lehrman

Katarine Elofsson

Analytiker Saskia Sandring
090-786 82 53
Docent Jean-Michel Roberge
090-786 83 59
Ullalena Boström
+46(0) 18 67 14 49
Hjalmar Laudon
090-786 8584
Professor Arne Pommerening
090-786 82 47
avdelningschef Eva Stephansson
018-67 26 60
Forskare Leonard Sandin
018-673813
Områdeschef Maria Orvehed
018-67 24 33, 072-571 88 78
Agr. Dr., Forskare Hanna Bergeå
018-672182
Prefekt Björn Ekesten
018-761814
Professor Göran Ericsson
090-7868508, 070-6765012
Professor Anna Gårdmark
+46(0)104784125
Professor Vadim Kessler

Tf kommunikationschef Kjell-Arne Nilsson
018-672302, 070-5312311
Rosario Garcia Gil

professor Beatrix Alsanius
+46-40-415336 (kontor); +46-767680496 (mobil)
Avdelningschef Lars Johansson
018-671914
Utbildningsledare Krisitne Kilså
040-415031
Dekanus Håkan Schroeder
0703-17 69 53
Stallförman Mari Wallbring
018-672160
Prefekt, PhD, MSc Linda Tufvesson
040-415021
Prefekt Håkan Marstorp
018-67 25 56
Docent Håkan Asp
040415326
Forskare Jenny Kreuger
018-672462
Professor Karin Wiberg
018-67 31 15
Forskningsingenjör Johan Vinterbäck
018-673803
Chefveterinär Johanna Miemois
018 ? 67 26 04
programchef IT Katrin Stensparre
018-67 26 94
Professor Jon-Petter Gustafsson
018-671284
Konstantinos Karantininis

Docent Tomas Bergström
+46 18 67 1997
Avdelningschef Jens Häggström
018-672124
Universitetslektor Raida Jirjis
018 672524
Områdeschef Charlotte Hising
018-672017, 070-5211841
Prefekt Leif Norrgren
018-6712 06
Universitetsdjursjukhusdirektör Henrik Ericsson
018-67 13 32
Dekan Karin Ljung
090-7868355
Servicechef Roland Sjögren
018-672552, 070-5583499
Universitetsdjursjukhusdirektör Henrik Ericsson
018-67 13 32, 070-203 38 51
Docent Igor Drobyshev
040 41 51 99
Docent Ali Moazzami
018-67 20 48
Prefekt Cecil Konijnendijk van den Bosch
040-41 51 49
Miljöchef Johanna Sennmark
018-671585, 073-7071571
Universitetsdirektör Martin Melkersson
072-544 13 70
Professor Riccardo Bommarco
+46(0)18-672423
Avdelningschef poliklinik Malin Santesson
018-67 13 74
Professor Carl Johan Lagerkvist
018671783
Professor Per-Anders Hansson
018-67 18 77
Chef för smådjurskliniken Åsa Rising
018-67 13 49
Avdelningschef Vård Linda Perttula
018-67 13 42
Veterinär Anna Hillström
018-671312
Prefekt Magnus Appelberg
010-478 41 13
Professor Håkan Olsson
090-786 83 76
Ekonomichef Malin Larsson Lewin
018-67 10 17
Professor Sara Hallin
018-67 32 09
Biträdande avdelningschef Jens Olsson
010-478 41 44
Biträdande prefekt Torgny Söderman
0222-34962
Lantbrukschef Stefan Lindstedt
018-67 24 21, 072-2403505
Prefekt Håkan Marstorp
018-672556
Forskare, avdelningschef Hanna Bergeå
018-672182
Professor Hans Ronne
018-67 32 23
Professor Ola Eriksson
090-786 83 78
programchef Naturtyper Lena Tranvik
018-672478
Professor Karin Ljung

Enhetschef Maria Orvehed
018-67 24 33, 072-571 8878
Bitr. avdelningschef Sara Bergek
010-478 41 14
Stf. prefekt Helena Hansson
018-671714
Verksamhetsansvarig för Green Innovation Park Sara Brännström
018-67 30 01, 072-742 51 14
Docent Maria Kahlert
018-673145
Föreståndare SLW Ulf Gärdenfors
018-672623
Avdelningschef Heather Reese
090-786 84 85
professor Willem Goedkoop

Helena Hansson

Laboratoriechef Christina Andersson
018-67 16 09
Prefekt Sara Österman
018 67 16 68
professor Willem Goedkoop
018-673112
Docent Erik Öckinger
018-672303
Driftchef Mats Pehrsson
018-671905
Thomas Kätterer

avdelningschef Elisabet Ekman
018-67 12 16
Prof. Britt Berglund
018-6719 73
Dr. Freddy Fikse
018-67 19 94
studierektor Katja Nilsson
018-674534
Professor Ulf Skyllberg
090-786 8460
Chefveterinär Margaretha Uhlhorn
018-67 10 16
avdelningschef Eva Stephansson
018-672660
Professor Hans Ronne
018-673223
DVM, Dipl. ECVS Head of the Equine Surgery Division, UDS Tamás Tóth
018-671330
Stf. prefekt Anna Lundhagen
018-672370
Professor Ing-Marie Gren

Docent Per Hofvander
040-41 50 13
Professor Jan Bengtsson
018-67 15 16
Prefekt Rickard Ignell
040-415311
Jerry Ståhlberg

Professor Riccardo Bommarco

docent Eva Tydén
018671208
Docent Seema Arora-Jonsson

Dipl ECAR Eva Axnér, frågor rörande ämnesområdet
018-67 21 81
Chef för smådjurskliniken Åsa Rising
018-671349
Navinder Singh
+46(0)706760103
Matthias Peichl

Joris Cromsigt

Dr Paul Kardol

Professor David Parsons
090-786 8714
Prof Stephan Köhler

Huvudandledare/Bitr. prefekt med ansvar för forskarutbildningen Dan Bergström
090-7868214
Fakultetsdirektör VH-fakulteten Peter Thorén
018-67 16 95
Prefekt Carl Johan Lagerkvist

Driftledare/avdelningschef Stig Brodin
090/786 87 43 eller 070-583 90 73
Professor Corine Sandström
018-671504
Prefekt Vadim Kessler
018-67 15 41
Prefekt Per-Anders Hansson
018-67
Universitetslektor Cecilia Müller
018/67 29 93, 0706/609194
Chef smådjurskliniken Åsa Rising
018-671349
Professor Patrik Grahn

Forskningsledare Torbjörn Ebenhard
018-672268
Föreståndare Tuija Hilding-Rydevik
0703630059
Föreståndare, professor Tuija Hilding-Rydevik
0703630059
Överbibliotekarie Karin Grönvall
018-67 12 60
Docent Sylvia Larsson
090 7868790
Administrativ chef Åsa Brorsson
018-67 12 54 / 0730-855 076
Kommunikationschef Sara Arons
018-671524, 072-567 09 98
Forskare Björn Vinnerås
018-671834
Maria Kahlert

German Martinez

Klinikchef Karin Holm Forsström

Professor Dietrich von Rosen
018-672025
Enhetschef Maria Orvehed
018-67 24 33, 072-571 88 78
planeringschef Lena Ousbäck
018-67 22 08, 073-083 11 06
Prefekt Matts Lindbladh
040-41 51 96
Stallförman Marcin Surminski
018-671799
Samverkanslektor/projektledare Bengt Persson
0708-117303
Professor Mats Nilsson
090-786 8375,070-688 4409
stf. prefekt Sönke Eggers
018-67 26 30
Senior forskare Ulrika Carlson-Nilsson
040-41 53 28
Prefekt Ivar Vågsholm
018 67 23 78,
Docent Achim Grelle
018 67 25 55
Lektor Anna Rising
018-672114
Prefekt Ivar Vågsholm
018 67 23 78
Dekan Håkan Schroeder
040-415133
Universitetsdirektör Martin Melkersson
018-671370, 072-5441370
Redovisningschef Karolina Bergström
018-673090
Professor Tord Snäll
018-672612
PhD Mari Jönsson
018-672583
Professor Ingmar Persson
018-67 15 47
Administrativ chef Elinora Johansson
018-671803, 072-5324646
Prefekt Anders Carlsson
040-41 55 61
Chefsveterinär Åsa Rising
018-671349
Totte Niittylä

Överbibliotekarie Karin Grönvall
018-671260, 070-2708460
Docent Giulia Vico

Föreståndare för hippologenheten Anna-Lena Holgersson
018-672143
Prefekt Eva Sundberg
+46 (0)18 67 32 45
Professor Ewa Mellerowicz

Laboratorieingenjör Anna-Greta Haglund
018-67 28 14
Forskare Jean-Michel Roberge
090-786 83 59
Prefekt Sara Österman
018-671668
Universitetsadjunkt Helena Mellqvist
040-415469, 0736-295335
Professor Björn Lindahl
018-672720
Docent Kjell Hansen
070-721 21 14
prefekt Carl-Johan Lagerkvist
018-67 17 83
Professor Lar Hennig

Forskare, avdelningschef Hanna Bergeå

Universitetslektor Torbjörn Lundh
018-67 21 37
Professor Martin Weih
018-67 25 43
Maartje Klapwijk
018-67 24 02
Professor Göran Nordlander
018-672365
Enhetschef Maria Orvehed
018-67 2433, 072-571 8878
Chefsjurist Lennart Jonsson
018-672271
Chef hästkliniken Karin Holm Forsström
018-67 29 28
Professor Peter Bozhkov
018-67 32 28
Professor Tomas Pärt
018-67 27 04
Professor Pär Ingvarsson

Professor Holger Kirchmann
018-67 22 92
Bträdande avdelningschef, Kustlaboratoriet Jens Olsson
010-478 41 44
universitetslektor Eva Forsgren

professor Christer Björkman
018-67 15 32
Niles Hasselquist

Docent Velemir Ninkovic
018-67 25 41
Överbibliotekarie Karin Grönvall
018-671260
universitetslektor Fredrika Mårtensson
040-415453, 0727-402262
Enhetschef Boel Åström
018-67 20 22, 0761-360152
Therese Rehn

Eva Sundberg

Administrativ chef Helene Manger
040-415036
Professor Åse Lundh
018-672037
Linda Keeling

Forskare Åsa Myrbeck
018-67 12 13
Forskningsledare Karin Blombäck
018-671263
Professor Ulf Emanuelson
018- 671826
Professor Andrea Nightingale
+46(0)72-514 01 60
Universitetslektor Carin Martiin
018-67 17 11
Professor Andrea Nightingale
018-67 10 00
Forskare Ranjan Kumar Ghosh
018 - 671567
Professor Christina Dixelius

Urs Fischer

Professor, Prefekt Jan Stenlid
018 67 18 07
Universitetsadjunkt Arne Nordius
040-415449
Professor Erik Petersson
+46(0)10-4784239
forskare Ann-Britt Florin
010 4784122
Säkerhetschef P-O Skatt
018-67 28 99
forskare Ulf Bergström
010 4784117
Dr. Andreas Sundelöf
+46(0)104784069
Avdelningschef Bodil Ström Holst
018-67 16 08
Tf inköpschef Johan Berndes
018-67 22 78
Ekonomichef Malin Larsson Lewin
018-671017, 070-6091017
Docent Johannes Forkman
018-67 14 10
professor Theo Verwijst
018-672550
Professor Yves Surry
018 671795
Professor Karin Wiberg
018-673115
Personalchef Katarina Tillgren
018-671082, 072-513 14 32
Docent Brendan McKie
018-673155
universitetslektor Erik Hunter
040-41 50 75
Prefekt Björn Ekesten
018-671814
Docent Åke Olson
018-67 18 76
Professor Pia Haubro Andersen
018-67 18 98
Professor Rishi Bhalerao
090-786 8488
Docent Elisabet Lewan
46 (0) 18-672629
Professor Lars Bergström
+46 (0) 18-672463
Professor Holger Kirchmann
+46 (0) 18-672292
Professor Ingmar Messing
+46 (0) 18-671173
Professor Jon Petter Gustafsson
+46 (0) 18-671284
Docent Bo Stenberg +46 (0) 18-67276
+46 (0) 511-67276
Avdelningsansvarig Madeleine Eilertsen
018-67 20 24
Docent Göran Bergkvist
070-3443462
Professor Görel Nyman
018-67 18 35
Avdelningschef Ove Wattle
018-67 13 86
Avdelningschef Bruno Santesson
018-672519
Professor Tomas Pärt
018-672704
Docent Göran Bergkvist
018-67 29 10
Avdelningschef Görel Nyman
018-67 18 35
Professor Ulf Emanuelson
018-67 18 26
Prefekt Skogsmästarskolan Staffan Stenhag
0222-349 60
Professor David Parsons
090-786 87 14
Professor Sara Hallin

Forskare Dr. Paul Becher
040-415305
Forskare FLK Jonas Rönnberg
040-415179
Docent Mats Sandgren
018-673179
Professor Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn
+ 46 90 786 84 40.
professor Agneta Oskarsson
018673533
Driftsledare Stig brodin
090 - 786 87 43
Stephanie Robert

Professor Jan Stenlid
018 67 18 07
Johan Östberg

Dr Thomas Keller

Professor Tomas Nordfjell
090-7868399
Professor Roger Andersson
018-67 15 97
Professor Stephan Köhler
018-673826
Professor Anna Schnürer
018-673288
Docent Helena Hansson
018 - 671709
Bemanningschef Helene Löfberg
018-67 29 20
Universitetslektor Eva Forsgren
018-67 20 83
Jan Bengtsson

Professor Yves Surry
018 - 671795
Professor Willem Goedkoop
018673112
Fredrik Pettersson

Docent Ulf Grandin
018 - 673104
Docent Tobias Vrede
018-67 31 17
Docent Sebastian Håkansson
018-673204
Mikael Berg

Vilis Brukas
040-41 51 98
Biträdande avdelningschef Maria Hansson
010-478 40 20
Forskare Gun Lidestav
090-786 83 91
Docent Luca Di Corato
+46(0)18671758
chef program arter Liselott Sjödin Skarp
018-67 34 58
Professor Ing-Marie Gren
018 - 671753
Utredare Staffan Waldo
046 - 222 07 92
Docent Dr. Martyn Futter
018-67 31 20
Professor Nicholas Jarvis

Docent Mats Larsbo

Lektor Åke Nordberg
018-671882
Professor Håkan Jönsson
018-671886
Avdelningschef Jens Häggström
018-67 21 24
projektkoordinator Sara Kyrö Wissler
040 41 51 07 alt 0703 32 17 26
Forskare Pedro La Hera
090 786 81 38
Professor Thomas Oles
+46(0)18672664
Biträdande ekonomichef Gudrun Ahlberg
018-67 15 86
Professor Jonathan Yuen
018 672369
Prefekt Jan Stenlid
018-67 18 07
Docent Anke Herrmann
018-671561
Professor Rickard Ignell
040-41 53 11, 0735-98 48 71
Prefekt Mårten Hetta
090-786 87 47
professor Anna Jansson

Universitetslektor Kerstin Hansson
018-67 28 94
Professor Dan Funck Jensen
018672798
Docent Helena Hansson
018 - 671714
Professor Hjalmar Laudon
090-786 8584
Prefekt Anna Lundhagen
018-67 23 70
Docent Gunnar Börjesson
+46 (0)18 67 27 53
Prefekt Paula Persson
070-5324817
Stf prefekt Joakim Hjelm
010-478 4064
professor Peter Lundqvist
040-415495, 070-7296115
Johan Höglund

Överbibliotekarie Karin Grönvall

Överbibliotekarie Karin Grönvall
+46 (0)18671260
Dekan Håkan Schroeder
040-415133, 070-3176953
Professor Daniel Hofius

Chefsveterinär Arne Persson
018-67 13 40
Fakultetsdirektör NJ Anders Eriksson
018-67 10 11
Dekan Kristina Dahlborn
018-672186
Dekan Torleif Härd
018-67 10 50
Forskare Francesco Gentili
090-7868196
Petter Axelsson
090-7868539
Docent Mats Sandgren
018-67 31 79
Fakultetsdirektör Ander Eriksson
018-67 10 11
Sofia Boqvist

Maud Langton

Avdelningschef Görel Nyman
018- 67 18 35
Forskare Åsa Ode Sang
040-415428
Dekan Håkan Schroeder
040-415 133
Professor Girma Gebresenbet
018-67 19 01
Universitetslektor Sari Peura

Universitetslektor Sari Peura
+46 72 2694235
Prefekt Sara Österman
018-67 16 68
Docent Anne-Lie Blomström
018-671999
Forskare Björn Vinnerås
018-67 18 34
Bitr Lektor Lutz Ahrens
018-67 30 33
Akademiintendent Jenny Sälgeback
018-671074, 070-6766596
Universitetslektor Marie Rhodin
018-672194
Universitetsadjunkt Anna Bengtsson
040-415170
Prefekt Carl Johan Lagerkvist
018-67 17 83
Professor Anna Gårdmark
010-478 41 25
Forskare Jenny Larsson
018-67 13 21
Forskare Tobias Emilsson
040-415061
Avdelningschef vård Linda Perttula
018-671342
Klinikchef Åsa Rising
018-67 13 49
Chefsveterinär, Dipl ECVCP, PhD Anna Hillström
018-671312
Prefekt Linda Tufvesson
040-41 50 21
Professor, prefekt Bengt Kriström
090-786 8448, 070-5378227
Giulia Vico

Erik Öckinger
018-672303
Universitetslektor Marie Rhodin
018-67 21 94
Johan Gaddefors

Forskare Micaela Kulesz

Docent Mattias Larsson
0732-44 53 88
Docent Hans Jonsson
018-67 33 82
Forskare Ann-Christin Rönnberg Wästljung

Avdelningsansvarig personal Madeleine Eilertsen
018-67 20 24
Biträdande Universitetslektor Johan Stenberg
040-41 53 78
Prefekt Michael Finell
090 7868796
Professor Åse Lundh
018-67 20 37
Associate professor Gabriella Lindgren
018-671918
Klinikchef Karin Holm Forsström
018-672928
Biträdande Lektor Linda-Maria Mårtensson
040 41 51 29
Prefekt Göran Ericsson
090-7868508
Driftschef Mats Pehrsson
018-671905
Professor Holger Kirchmann
018-672292
Professor Tomas Nordfjell

Professor Ola Lindroos

Universitetslektor Serina Ahlgren
018-67 12 94
Torbjörn Jansson

Forskare Assem abu Hatab

Driftchef Odlingsenheten Alexandra Nikolic
070-9655027
Dr Maja Malmberg
018-672777
Prof. DJ de Koning

Professor Hjalmar Laudon

Driftledare/avdelningschef Stig Brodin
090-786 87 43 eller 070-583 90 73
Forskare Johan Holmgren
090-7868602
Enhetschef, GHAL David Beskow
018-671348, 072-2376399
Forskare Michelle Cleary
040-41 51 81
Docent Malin Elfstrand

Arbetsledare Magnus Sällström
018-67 15 72
Docent Liya Wang
018-672820
Chuanxin Sun

Universitetslektor Jan Hultgren
0511-67103
Projektledare Jenny Viklund
070-6093644
Chefsveterinär Arne Persson
018-67 13 40
Enhetschef Hanna Bäckström
018-673501, 072-5149906
Professor Corine Sandström
018-67 15 04
Docent Therese Löfroth
+46722289881
Professor Johan Höglund
070-2574156
Docent Margareta Steen
0730-824449
Administrativ chef Jaana Evander
018-67 14 05
Charles Melnyk

Professor Magdalena Jacobson
018-671475
Docent, forskare Hans Petersson
090-786 85 01
Leg.vet. Avd.chef stationärvård Linda Perttula
0705364579
Forskare Mattias Jonsson

Erik Andreasson

Avdelningschef Roger Pettersson
018-67 30 22
Forskare Anders Glimskär
018-67 22 20
Professor Inger Lilliehöök
018-671616
Prefekt Lena Holm
018-672110
Docent Lutz Ahrens
070- 2972245
Forskare Anouschka Hof

Professor David Wardle
00-46-70-5603210
Professor Karin Wiberg
018 - 673115
Professor Britt Berglund
018-671973
Enhetschef Maria Bergkvist
018-671599, 072-7104072
Administrativ chef Carolina Wallström-Pan
0730-859889
Ewa Mellerowicz

Avdelningschef Elisabet Ekman
018-671216
Fakultetsekonom/gruppchef Inger Alderborn
018-672285
Gruppchef systemenheten Anton Bergqvist Groth
090-7868136, 0727126219
Professor Erling Strandberg

Gruppchef systemenheten Anton Bergqvist Groth
090-7868136, 0727126219
Prefekt Michael Finell
090-786 87 96
Docent Helena Hansson

HR- specialist Dan Åkhagen
018-672258
HR-specialist Dan Åkhagen
018-67 22 58
Docent Jonas Johansson Wensman
018-671446
Inspektor, Ultuna Egendom Jarl Ryberg
070-6491907
Professor Tomas Lundmark

Mats Öquist
+46 90 786 8525
Professor Vaughan Hurry
+46(0)90 786 82 37
Lenka Kuglerova

Chef egendomsavdelningen Lars Edvin Andersson
018-67 15 25, 070-6650380
Chefs vet. Kirurgi Tamás Tóth
018-672950
programchef Kommunikation Susanne Lundmark
018-67 26 86
Docent Elisabet Lewan
018-672629
Servicechef Karin Söder
018-672020, 070-2580388
Prefekt Anna Lundhagen
018672370
Verksamhetsledare Green Innovation Park Sara Brännström
018-673001, 072-742 51 14
postdoktor Anna-Karin Dahlberg
018-67 30 52
Driftchef Alexandra Nikolic
040-41 50 77
Docent Giulia Vico
018 671418
professor Michele Casini
+46(0)10-4784016
Professor Ulf Emanuelson
018-671826
Professor Linda Keeling

Professor Anna Gårdmark
010-4784125
professor Thomas Ranius
018-67 23 34
Projektchef/enhetschef Johan Lindersson
018-671032, 072-2468777
Professor Maud Langton
018-671983
Professor Tomas Lundmark
090-786 8480
Professor Li-Hua Zhu
040-415373; 072-2363780
Professor Christina Dixelius

Forskningsledare Kristina Ascard
040-41 54 73
Jean-Michel Roberge
070-5878359
Forskare Jennifer McConville
0736729083
Professor Folke Sitbon

Associate Professor Faruk Djodjic
+46 (0) 18 67 31 36
Avdelningschef vård Linda Perttula
018-67 13 42
Universitetsadjunkt Åsa Bensch
040-415169
Mattias Jonsson
072-5326556
Enhetschef Susanna Hallgren
018-672155
Professor Göran Ericsson
090-786 85 08
Professor John Marshall

Professor Anders Kvarnheden
018-673337
Professor Marie Olsson
040-415351
Professor Corine Sandström
072-2164717
Harry Wu Professor

Professor Ljusk Ola Eriksson
090 7868378
Professor Joakim Hjältén
090-786 84 00
FilDr Mikael Åkesson
0581-69 73 22
Prefekt Björn Ekesten
018-67 13 68
Professor Erik Bongcam-Rudloff
018-672121
Nils Fahlivk
+46 (0)40 415176
Urban Nilsson
+46 (0)703465192
Joris Cromsigt
070-676 00 97
Prefekt Ivar Vågsholm
018-67 23 78
Chef ledningskansliet Miika Wallin
018-672288, 070-6530812
Professor Rishi Bhalerao

Sara Bergek, Avdelningschef
010-4784114
Johan Östergren, FD
010-4784262

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månatlig löneutbetalning
  • 100% Tills vidare. (SLU tillämpar provanställning)

Besöksadress

Arrheniusplan 6
None

Postadress

Box 7070
Uppsala, 75007

Liknande jobb


Forskare i växtnäringslära

6 February 2017

17 November 2016

Postdoktor inom Energilagring med systemfokus

22 November 2016

Postdoktor

14 December 2016