Arbetslivsinstitutet.se

Forskningsansvarig


1 platser Tillsvidare Heltid

CAN har som huvudsakliga uppgifter att följa konsumtionsutvecklingen av alkohol, narkotika och tobak samt att informera om verkningar på individ och samhälle av alkohol- och narkotikaanvändning.

CAN ansvarar för genomförandet av flera stora, centrala svenska undersökningar på ANDT-området och verkar för att förstärka sin forskningskompetens på området. Ett viktigt led i detta arbete är att tillsätta en forskningsansvarig person med huvudsaklig uppgift att utveckla det framtida forskningsarbetet på CAN.

I arbetsuppgifterna ingår såväl administrativa uppgifter som datainsamling och databearbetning samt analys och produktion av rapporter och vetenskapliga artiklar. Fokus ligger på att bedriva forskning på de undersökningar som CAN genomför eller på annat sätt följer eller ansvar för.

Du som söker skall ha docentkompetens och lång epidemiologisk erfarenhet av att arbeta med stora befolkningsundersökningar på ANDT-området. Tidigare forskningserfarenhet på registerbaserade data och av effektutvärderingar inom ANDT-området är meriterande. Tidigare personalansvar är också meriterande. Akademisk koppling till centralt forskningslärosäte är ett krav.


Välkommen med din ansökan till [email protected] Läs mer om tjänsten på www.can.se.
För ytterligare information kontakta Håkan Leifman, direktör på CAN (070-34 32 481).

Ansök senast den 10 februari 2014

Facklig representant:
Isabella Gripe (SACO) 08-412 46 10


CAN är en ideell förening med ett 40-tal medlemsorganisationer och med drygt 20 personer anställda på kansliet. CANs lokaler ligger centralt belägna i Stockholms innerstad. För mer information, se www.can.se.

Kontaktpersoner på detta företaget

Direktör Håkan Leifman
070-34 32 481
Isabella Gripe
08-4124610
Direktör Håkan Leifman
070-34 32 481
utredare Isabella Gripe
08-4124610
Organisationskonsulent Daniel Carlryd
08-4124617

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 10 February 2014
E-post: [email protected]

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysn

Postadress

Box 70412
STOCKHOLM, 10725

Liknande jobb


Uppsala universitet,.. 7 March 2014 Tre anställningar som postdoktor i sociologi
Uppsala universitet,.. 16 April 2014 Postdoktor i matematisk sociologi
Handläggare -  folkhälsofunktionen Länsstyrelsen Gävleb.. 15 May 2014 Handläggare - folkhälsofunktionen
Arbetskonsulenter till Mjölby - Motala Arbetslivsresurs AR AB 18 March 2015 Arbetskonsulenter till Mjölby - Motala