Arbetslivsinstitutet.se

Forskningsassistent/doktorand, Trafikanalys


1 platser Tillsvidare Heltid

Vi behöver förstärka vår forskningsenhet Trafikanalys och logistik med en forskningsassistent/doktorand. Arbetet handlar om att utveckla modeller för planering och utvärdering av gång- och cykeltrafik i stort men även för kopplingarna till övriga trafikslag. I ett större sammanhang ska forskningen bidra till utvecklingen av modeller för analys av tillgänglighet, framkomlighet, miljö och säkerhet. Placeringsort för tjänsten är Linköping.

Inriktning
Vid enheten Trafikanalys och Logistik forskar vi kring trafikmodellering/-simulering och kvantitativ logistik. Verksamheten är tvärvetenskaplig och bedrivs i nära samarbete med såväl universitet som andra vetenskapliga institut och näringslivet. Vi är tio anställda och behöver nu förstärka med en forskningsassistent/doktorand inom trafikanalys.

Anställningen innebär forskning kring och utveckling av modeller för analys av transportsystemet med avseende på bland annat tillgänglighet, framkomlighet, miljö och säkerhet. Vi arbetar med att ta fram tillförlitliga mått och modeller som kan utgöra underlag för planering och prioriteringar inom transportsystemet. Forskning och utveckling sker i nära samarbete med andra enheter och avdelningar på VTI där det finns bred kunskap inom till exempel simulatorteknik, planerings- och beslutsprocesser, beteendevetenskap, statistik och samhällsekonomi.

Som forskningsassistent/doktorand vid VTI kommer du att vara inskriven som forskarstuderande vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet.
Verksamheten vid VTI bedrivs i allt från långsiktiga forskningsprojekt, samarbeten med universitet och andra forskningsinstitut, till kortare uppdrag mot till exempel statlig verksamhet eller näringslivet. En del av vår forskning sker inom ramen för EU-projekt, där VTI erbjuder ett väl etablerat internationellt kontaktnät.

Profil
Du har en civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot trafikanalys eller tillämpad matematik. Du är intresserad av modellutveckling, är analytiskt lagd, intresserad av kvantitativa modeller, har erfarenhet av programmering och är öppen för nya utmaningar. Erfarenhet från arbete med modellutveckling inom trafikområdet är meriterande.

Som forskningsassistent/doktorand formulerar du tillsammans med din handledare projektförslag och deltar aktivt i arbetet med att söka forskningsanslag. Arbetsuppgifterna innebär kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och andra forskare. Därför ställs krav på samarbetsförmåga och god förmåga att uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna kräver förankring i teoribildning och metodik och du ska självständigt kunna sammanställa, analysera och presentera material. Vi lägger stor vikt vid förmågan att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.

Förordnandetid
Förordnande meddelas gälla för högst ett år i taget. Den som erhållit förordnande och med framgång ägnat sig åt forskarutbildning har förtur till fortsatt förordnande.

Mer information
Ytterligare information lämnas av forskningschef Maud Göthe-Lundgren, tel. 013-20 40 59. Fackliga representanter är Åsa Forsman, Saco och Inger Forsberg, ST, tel. 013-20 40 00.

Ansökan
Välkommen med din ansökan med CV, betygskopior och andra handlingar som som du önskar åberopa senast den 2 augusti 2013. Märk din ansökan "Forskningsassistent/doktorand trafikanalys dnr 2013/0331-3.1" och skicka den till:
VTI
Personalenheten
581 95 Linköping

Eller e-post till [email protected]

Kontaktpersoner på detta företaget

Christina Carlson
013-20 42 20

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 2 August 2013
Ange referens: 2013/0331-3.1
E-post: [email protected]

VTI

Besöksadress

Olaus Magnus väg 35
None

Postadress

None
LINKÖPING, 58195

Liknande jobb


Projektingenjör Radio FMV 1 July 2013 Projektingenjör Radio
Lidingö stad, Teknis.. 14 June 2013 Ansvarig förvaltare - Vatten & Avlopp