Arbetslivsinstitutet.se

Forskningssamordnare med inriktning brand, olyckor och CBRNE


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse tillsvidareanställning

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Tjänsten är placerad vid Enheten för kunskapsutveckling som ingår i Avdelningen för utveckling av samhällsskydd.

Enheten för kunskapsutveckling bidrar till en effektiv kunskapsförsörjning inom området samhällsskydd och beredskap. Mer konkret innefattar verksamheten statistik, analys, utvärdering samt inriktning och finansiering av forskning och studier. Vidare ingår lärande från olyckor samt omfattande aktiviteter för spridning och nyttiggörande av resultat. Fokus för enhetens arbete är underlag och arbeten som är av strategisk betydelse eller kan ha påverkan på området på lång sikt.

I MSB:s uppdrag ingår att samordna, inrikta, beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning till ett värde av cirka 115 miljoner kronor per år. Den forskning som finansieras ska vara relevant för området samhällsskydd och beredskap och ska därtill hålla god vetenskaplig kvalitet. Forskningen är i första hand tillämpad. Det innebär att den leder till ny förståelse, nya metoder eller nya produkter som ger ett säkrare samhälle. Huvudverksamheten består av att systematiskt främja framtagning av forskningsbaserad kunskap inom våra forskningsområden - nationellt och genom internationella forskningssamarbeten.

Dina arbetsuppgifter

MSB söker nu dig som har erfarenhet av och stimuleras av att ta ansvar och skapa resultat i kunskapsintensiva miljöer. I tjänsten ingår att följa kunskapsutvecklingen och identifiera forskningsbehov inom området samhällsskydd och beredskap, med särskilt fokus på forskningsområdet brand, olyckor och CBRNE. Utifrån identifierade behov ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att inrikta, beställa, kvalitetssäkra och följa upp relevant forskning. Vi ser också ett ökande behov av arbete med nyttiggörande av forskningsresultat. Du arbetar med flera parallella processer/projekt samtidigt.

Några arbetsuppgifter är till exempel omvärldsbevakning, identifiering och precisering av forskningsfrågor, att leda och genomföra utlysningar av forskningsmedel samt att följa upp beviljade forskningsprojekt. Du förväntas även i övrigt bidra till MSB:s kunskaputvecklingsverksamhet, bland annat i frågor kring forskningshantering och omhändertagande av forskningsresultat. 

Arbetet sker i samverkan med bland annat experter inom MSB samt relevanta aktörer inom andra myndigheter, näringsliv och andra verksamheter. Du kommer också att samverka i nätverk och forum både inom MSB och externt, såsom myndighetens vetenskapliga råd och ämnesnätverk inom CBRNE.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som

- har relevant akademisk examen, gärna doktorsexamen men det är inget krav
- har goda kunskaper om området samhällsskydd och beredskap
- har erfarenheter av forskning och/eller forskningsfinansiering eller innovationsstöd
- har god förmåga och vana att uttrycka dig i både tal och skrift på såväl svenska som engelska

Dessutom ser vi gärna att du

- har arbetat professionellt inom brand, olyckor och/eller CBRNE
- har arbetat med forskningssupport eller rådgivning
- har arbetat med forskningens samhällsnytta och nyttiggörande av forskningsresultat[OC1]
- har erfarenhet av att utvärdera ansökningar, nationellt eller i EU [OC2] 

Du är drivande och prestigelös med god samarbetsförmåga och du har ett starkt engagemang för forskning och utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten för tjänsten. Uppgifterna kräver att du självständigt och analytisk driver utvecklingen av komplexa frågor vilket ställer krav på att du är självgående. Mycket av arbetet är beroende av samverkan internt men också med andra finansiärer, myndigheter, näringsliv och akademi. Därför är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och har goda ledaregenskaper.

I forskningssamordnarens roll ingår en del uppgifter av administrativ karaktär. Därför är det viktigt att du är ordningsam. Tjänsten innebär även en del resor, främst inom landet.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt

Tjänsten är planerad för placering i Stockholm eller Karlstad. Tillsättning kommer att ske så snart som möjligt. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras.

Är du intresserad?

Kontakta enhetschef Per Sundström. Fackliga företrädare är Mona Pütsep och Cindy Sturesson SACO, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 21 oktober 2018, märkt med referensnummer 2018/151. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anna-Karin Silverin
0771-240240
Christina Rhodin
010-240 51 20

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 21 October 2018
Ange referens: 2018/151

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Besöksadress

Norra Klaragatan 18
None

Postadress

Norra Klaragatan 18
Karlstad, 65181

Liknande jobb


Riskingenjör, vikarie Länsstyrelsen i Stoc.. 12 November 2018 Riskingenjör, vikarie