Arbetslivsinstitutet.se

Förskolechef


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk. Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.

I Ronneby- den moderna kurorten - är det tryggt, nära och familjärt att leva och verka.
Kommunen har ca 28.000 invånare och är belägen i hjärtat av Blekinge- Sveriges trädgård.

Skolområde Kallinge söker en förskolechef 100% tjänst till förskolorna i Johannishus och Listerby.
I området ingår fyra förskolor:
Prästgårdens förskola i Johannishus, Nyponhusets förskola i Johannishus, Backsippans förskola i Listerby samt Kuggeboda förskola i Kuggeboda. Totalt 11 avdelningar.

Du kan läsa mer om Ronneby kommun och vår organisation på www.ronneby.se under Utbildning och förskola.


ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget som förskolechef är att leda de förskolor som ingår i enheten.
Organisatoriskt är du underställd skolområdeschefen för Skolområde Kallinge (förskola-grundskola).
Du har ”VEPA -ansvar” för din skolenhet, dvs. verksamhets-, ekonomi- personal- och arbetsmiljöansvar.

Till stöd i ditt arbete har du förutom skolområdeschefen ett administrativt stöd i områdeskansliet. Till skolområdet finns även resurser för elevhälsa och andra gemensamma stödresurser kopplade. Tillsammans med övriga rektorer/ förskolechefer ingår du i skolområdets ledningsgrupp. Utbildningskansliet bistår också med stöd i specifika frågor.

Uppdraget som förskolechef innebär att du ska verka för hög kvalitet i din enhet.

Du ska arbeta för en demokratisk, uppdragsfokuserad, lärande och kommunikativ verksamhet.
Barns utveckling, lärande, inflytande och delaktighet är din ledstjärna.


KVALIFIKATIONER
Du skall genom utbildning och erfarenhet ha god pedagogisk insikt. Du har förmåga att se till att verksamheten genomsyras av en helhetssyn på barns utveckling och lärande oavsett deras förutsättningar. Du utövar ett tydligt ledarskap, där du med engagemang och visioner leder, utvecklar och entusiasmerar personal, barn och föräldrar.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ingela Berg, Skolområdeschef Kallinge skolområde
0457 - 617838, 0733-170225
Lärarförbundets expedition
0457-618692, 0708-739958
Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund
0457 - 618470
Anders Ohlsson, Skolledarna
0457-618819
Tjänstgörande rektor nås via kommunens växel
0457-618000
Lärarförbundets expedition
0457-618692
Anders Thomsson, Lärarnas Ríksförbund
0733-723620 V.28
Margareta Håkansson, Rektor
0457-617312, 0733-170226
Charlotte Karlberg SSR
0457-61 85 36
Anders Thomsson, Lärarnas Ríksförbund
0457-61 84 70
Lärarförbundets exp
0457-61 86 92, 0708-739958
Ingegerd Karlsson, Rektor
0457 - 61 73 36
Boel Forslund Rektor
0457-617310
Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund
0457-618470
Malin Valtersson, Förskolechef Kallinge
0457 - 61 73 39
Boel Forslund ,Rektor Kallingeskolan 7-9
0457-617311, 0733-170255
Margareta Håkansson, Rektor Kallingeskolan F-6
0457-617312, 0733-170226
Inger Jacobsen, Rektor Johannishusskolan
0457 - 617138, 0733-562224
Lärarförbundets expedition
0457-61 86 92
Johanna Löfdahl, Rektor
0457-617336
Monica Berggren, Rektor Ronneby Norra skolor
0457-617137, 0709-373006
Lärarförbundets exp
0457-618692, 0708-739958
Monica Berggren, Rektor Ronneby Norra skolor
0457-617137
Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund
0721-728727
Johanna Löfdahl, Rektor Slättagårdsskolan
0457-617336
Anders Thomsson, Lärarnas Ríksförbund
0721-72 87 27
Anette Lindahl, Specialpedagog Kallingeskolan F-
0766-489251
Förskolechef Gunnar Lindgren
0557-617290
Marianne Persson, Förskolechef
0457-61 71 01, 0709-44 70 90
Kommunals expedition
0457-61 87 05
Ingela Berg, Skolområdeschef Kallinge skolområde
0457-61 78 38
Lärarnas Riksförbund
0733-72 36 20
Boel Forslund Rektor
0457-61 73 10
Kenneth Svanberg, vik rektor Kallinge F-6
0457-61 73 35
Johanna Löfdahl, Rektor på Slättagårdsskolan
0457-61 73 36
Ola Kläfverud, Rektor ( För Skolområde Ronneby:
0457-61 71 52
Johanna Löfdahl, Rektor (För Skolområde Kallinge
0457-61 73 36
Du når övriga rektorer via kommunens växel
0457-61 80 00
Förskolechef Gunnar Lindgren
0457-61 72 90
Marianne Persson, Förskolechef
0457-617101
Boel Forslund, Rektor Kallingeskolan 7-9
0457-617311
Rektor Kallingeskolan F-6 Maria Fredin
0457-617312
Rektor Kallingeskolan 7-9 Boel Forslund
0457-617311
Malin Valtersson, Förskolechef Kallinge
0457 - 617339
Rektor Kallingeskolan 7-9 Boel Forslund
0457-617310
Rektor Kallingeskolan F-6 Maria Fredin
0457-617312, 0733-170226
Kurator Gunilla Svensson
0457-617317
Rektor Monica Berggren
0457-617137
Johanna Löfdahl, Rektor Slättagårdsskolan
0457-61 73 36
Rektor Kallinge skolområde Maria Fredin,
0457-617312
Skolområdeschef Ingela Berg
0457-617838
Rektor Listerbyskolan och Johannishusskolan Inger Jacobsen
0457 - 617138, 0733-562224
Rektor Kallinge F-6 Maria Fredin
0457-617312
Rektor Kallingeskolan 7-9 Marie Ekvall
0733 170 266
Rektor Kallingeskolan 7-9 Marie Ekvall
0457 617 311
Rektor Kallingeskolan 7-9 Marie Ekvall
0457 617 311
Rektor Inger Jacobsen
0457-617135
Rektor Listerbyskolan Inger Jacobsen
0457-617135
Marianne Persson, Förskolechef
0457-61 71 01
Rektor Hallabroskolan Monica Berggren
0457-617137
Monica Berggren, Rektor
0457-617137
Ola Kläfverud, Rektor Espedalsskolan
0457-61 71 52
Marie Ekvall Rektor Kallingeskolan 7-9
0457-61 73 11
Rektor Kallingeskolan 7-9 Marie Ekvall
0457-61 73 11
Rektor Hallabroskolan och Eringsbodaskolan Monica Berggren
0457-617137
Rektor Kallingeskolan Eskil Eskilsson
0457-61 73 35
Förskolechef Ulrika Björkblom
0457-617369
Rektor Kallingeskolan 7-9 Marie Ekvall
0457-617311
Förskolechef Marianne Persson
0457-61 71 01
Rektor Inger Jacobsen
0457617135
Rektor Monica Berggren
0457-61 71 37
Rektor Kallinge F-6 Maria Fredin
0457-61 73 12
IKT pedagog Jesper Rehn

IKT pedagog Carina Andersson

Förskolechef Ulrika Björkblom
0457-617339
Rektor Karolina Gustafsson
0457-61 71 37
områdeschef kallinge skolområde Ingela Berg
0457-617838
områdeschef Ronneby.skolområde Monica Sjövind
0457-618345
Rektor Inger Jacobsen
0457/615135
Rektor Inger Jacobsen
0457-61 71 35
Rektor Thomas Masseck
0457 - 61 72 80
Rektor Kallingeskolan 7-9 Marie Ekvall
0457-617311
Rektor Karolina Gustafsson
0457-617137
Tf. förskolechef Inger jacobsen
0457-61 71 35

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 28 July 2013
Ange referens: A342052

Ronneby kommun, Skolområde Kallinge

Besöksadress

37280 Ronneby
None

Postadress

Stadshuset
Ronneby, 37280

Liknande jobb


Föräldrakooperativet.. 1 July 2013 Förskollärare/Förskolechef
Skövde kommun, Käppl.. 1 July 2013 Biträdande förskolechef, 75-100% Käpplundaenheten
Förskolechef sökes till utmanande uppdrag FÖRSKOLAN LUPUS 8 July 2013 Förskolechef sökes till utmanande uppdrag