Arbetslivsinstitutet.se

Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag


1 platser Tillsvidare Heltid Enligt överenskommet Heltid

En dag på jobbet
 Som förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag (FSU) ska du vara en modellande praktiker i ditt arbetslag och i din organisation. Du är i grunden anställd som förskollärare i Mariekäll och Saltskogs förskolor.    
 
FSU-uppdraget med tillhörande lönetillägg är tidsbestämt men kan förlängas i samråd med förskolechef.  
 
På förskolan ska du entusiasmera och inspirera dina kollegor genom ett praktiknära och kollegialt lärande. Du ska fungera som modell för andra i det arbete du bedriver i barngruppen, där din undervisning utformas utifrån barnens förutsättningar och behov, aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Du deltar även i ett nätverk med kommunens övriga förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag där även pedagogistor och ateljéristor ingår. Här får du kompetensutveckling, kollegialt lärande och ni lyfter förskoleutveckling ur ett kommunövergripande perspektiv. Utgångspunkten är Södertälje kommuns gemensamma verksamhetsidé som bygger på att vi speglar oss mot Reggio Emilias filosofi. Detta tar du sedan med dig till ditt arbetslag, din förskola och förskolorna i Mariekäll och Saltskog.
 
 
Vem är du?
Krav
Du är pedagog med några års erfarenhet i barngrupp och som har en examen med legitimation från lärarhögskola med inriktning: förskollärare eller lärare mot yngre åldrar.    
 
Meriterande
Kunskap om Reggio Emilias förhållningssätt till lärande och filosofi är naturligtvis en förutsättning, därutöver är kompetens inom normkritisk pedagogik och språkutvecklande arbetssätt meriterande.    
 
Personliga egenskaper
Vi söker dig som med ett stort engagemang för förskolans uppdrag och som vill utveckla och utvecklas tillsammans med oss. Du behöver vara initiativrik, drivande, positiv och ha god samarbetsförmåga. Du måste också uppleva det som roligt, utvecklande och utmanande att leda, både barns och vuxnas lärande med ett reflekterande förhållningssätt.    
 
 
Vi erbjuder dig
Som förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag får du; En uppdragsbaserad lön, utmaning, inspiration och pedagogisk utveckling. Du får möjlighet att vara delaktig i enhetens utvecklingsarbete och i centrala nätverk som är kommunövergripande. Du får även kontinuerlig kompetensutveckling, friskvårdspeng och tillgång till Tom Tits Experiment. Mariekäll och Saltskogs förskolor ger dig även möjlighet till delaktighet och inflytande i det pedagogiska utvecklingsarbetet och ett nära ledarskap. Som förskollärare i området ingår du i ett förskollärarnätverk i syfte att stärka förskollärarna i sin profession.
 
 
Välkommen till oss!    
På Mariekäll och Saltskogs förskolor arbetar vi utifrån en gemensam undersökningsrubrik “Det lekfulla berättandet”. Vårt arbete planeras utifrån förskolans styrdokument och Södertälje kommuns verksamhetsidé för förskolan där vi hämtat inspiration från Reggio Emilias filosofi. Det innebär att vi ser på barn som demokratiska medborgare och att barnens tankar, intresse och intentioner är en viktigt utgångspunkt i den pedagogiska planeringen . Som förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag förväntas du följa och värna om det som vi tagit ställning för, vilket också ska synas i det praktiknära arbetet.    
 
Vi är inne i ett spännande utvecklingsarbete där vi har särskilt fokus på språk och kunskapsutvecklande arbetssätt och estetiska och digitala uttryck. I organisationen finns ett IKT:ek där barn och pedagoger utforskar med stöd av digitala verktyg. Vi har även ett förskolebibliotek som förskolorna besöker kontinuerligt. 
 
 Vi välkomnar olika kompetenser och en reflekterande kultur är en väsentlig del i vårt arbete. Vi arbetar därför med kollegialt lärande där i flera olika sammanhang där utgångspunkten är att skapa likvärdighet.  
Som FSU-are i Mariekäll och Saltskog ingår du i förskolans pedagogiska utvecklingsgrupp där en avdelningsansvarig från varje avdelning driver förskolans systematiska kvalitetsarbete. 
 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Artiklar i detta ämnet: Skolans ansvar för fostran Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Annika Suomio-Ulander
08-5230 2114
Fackliga företrädare nås via kommunens växel
08-523 010 00
Bitr. rektor Peter Silvennoinen

Eva Pedersen-Wallin
08-52302107
Resultatenhetschef Marie Mlakar Nyberg
08-52301822
Resultatenhetschef Mari Mlakar Nyberg
08-5230 1822
Resultatenhetschef Marie Mlakar Nyberg
08-5230 1822
Resultatenhetschef Hanna Thunholm
08-523 038 99
Resultatenhetschef Mariola Mularczyk
08 5230 2336
Ulrika Hallensjö
08 523 01070
Anders Lindh
08 523 06217
Resultatenhetschef Helene Charpentier
08 523 03773
Lisbeth Lampinen
08 523 06145
Bitr. rektor Peter Silvennoinen

Meta Hylén
08 5230 3866
Enhetschef ledningsstöd och ekonomi Petra Asplund Eriksson
08–52304210
Marie Kasselskog
08-5230 3901
Andreas Klingström
08-5230 7131
Maria Leonardsson
08-5230 4379
Tove Kihlgren
08-5230 3527
Andreas Hallström
08-5230 1430
Jan Lindgren
08-5230 4159
Annika Granlund
08-5230 4286
David Salmén
08-5230 4794
Malin Bragner
08-5230 4471
Claes Eriksson
08-5230 1577
Claes Eriksson
08-5230 1577
Malin Kahl
08-5230 3424
Lasse Fröidstedt
08-5230 3866
Ann-marie Bäck Bladh
08-5230 3005
Tytti Hiekkaranta
08-5230 3024
Jenny Ahrling
08-5230 1479
Tom Lillsunde
08-5230 1940
Pelle Nygren
08-5230 6009
Andreas Thun

Katarina Holmström
08-5230 6056
Cecilia Ståhl
08 - 5230 4118
Lotta Renberg
08-5230 4837
Susanne Fritz
08-5230 6282
Camilla Simonsson
08-5230 4529
Hanna Ahlström
08-523 016 14
Marina Åberg-Carlsson
08-5230 2672
Marie Kasselskog
08-5230 3901
Carin Caputo
08-5230 4193
Emma Rosengren
08-5230 4509
Kuryakos Dogan
08-5230 4881
Kenneth Brännbacka
08-52307176
Gabriella Steinnagel
08-5230 2068
Karin Fältin
08-5230 1616
Ulrika Hamber Videfors
08-5230 3822
Catherine Persson
08-5230 6602
Mariola Mularczyk
08-5230 2336
Andreas Klingström
08-5230 7131
Ulla Ledin-Ockenström
08-5230 1880
Tove Bergek Fagerlund
08-5230 2020
Marie Sidén
08-5230 1441
Marie-Louise Berg
08-5230 1084
Mette Holst
08-5230 6238
Cia Holmér
08 - 5230 6463
Halima Poljo
08-5230 1475
Kerstin Björkling Grundel
08-5230 3640
Monica Sonde
08-5230 2192
Sara Bahlenberg

Joakim Pergefors Eriksson
08-7642534
Jenny Eriksson
08 - 52 30 16 23
Johanna Lindstedt
08-7642532
Monica Sonde
08-523 021 92
Pelle Höög
08-5230 1000
Ewa Elowson
0852303806
Anna Flink
08-5230 6728
Annica Aveling
08-5230 2338
Christina Hägglöf
08-5230 3448
Petra Klingblom
08-5230 1527
Lena Bäcklund
08-5230 2555
Helene Pettersson
08-5230 1734
Tommy Hjernerth
08-5230 2403
Andreas Thun

Ulla Ledin-Ockenström
08-5230 1880
Mattias Göransson
08-5230 2683
Andjelika Oroz
08-5230 2182
Susanne Bille-Andersson
076-807 01 74
Gun Eriksson
08-5230 2770
Peter Jedar
08-5230 1802
Karin Strömbom Landquist
08-5230 4740
Marie-Louise Berg
08-523 010 84
Niklas Forsström
08-5230 3218
Helene Pettersson
08-5230 1734
Ann-Kristin Frohm
08 - 52 30 67 64
Karl-Axel Reimer

Ann-Mari Gunnarsson
08-5230 3989
Eva Lindkvist
08-5230 1576
Ann-Kristin Frohm

Staffan Jonsson
08-5230 6464
Petra Grentzelius
08-5230 4019
Besim Aho
08-5230 3620
Ann-Charlotte Nordlander
08-5230 3898
Lars Ahlin
08-5230 3449
Liselotte Vigren
08-523 067 49
Jonas Hagung
08-5230 1672
Maria Källgren
08-5230 1470
Caroline Hillstedt
08-5230 1000
Henrik Ljungqvist
08-5230 1358
Maria Källgren
08-5230 1470
Susanne Johansson
08-5230 4783
Henrik Malmgren
08-5230 2383
Anders Siljelöf
08-5230 2862
Kerstin Sjölin
08-5230 6153
Lena Karlsson Leksell
08-5230 1512
Ida Brånn
08-5230 6118
Charlotta Lindberg
08-5230 1641
Sara Jervfors
08-5230 6466
Susanne Lindström
08-5230 1864
Charlotte Waltersson-Fredin
08 -52 30 18 01
Arman Sendi
08-523 062 21
Ulla Ledin-Ockenström
08-523 018 80
Åsa Stenberg
08-5230 6115
Rose-Marie Kellqvist Sundström
08-5230 6922
Pia Sjöstrand
08-5230 3312
Anna Wahlström
08-5230 19 88
Jenny Ernberg
08-52302557
Tobias Westergaard
08-5230 4110
Gunilla Lindstedt
08-5230 6696
Ann-Mari Gunnarsson
08-5230 3989
Christopher Sjögren
08-523 047 43
Christer Svensson
08-5230 1473
Susanne Luhmer-Berglund
08-5230 6787
Greger Bäckström
08 5230 1205
Håkan Malmrot
08-52301951
Håkan Malmrot
08-5230 1951
Susanne Bille-Andersson
08-5230 3108
Nasif Kasarji
08-5230 6690
Mari Johansson
08-523 026 73
Linda Jensen
08-523 034 60
Susanne Rönnby
08-5230 3281
Tony Mc Carrick
08-5230 6528
Marie Eriksson
08-523 014 02
Jenny Stanser
08 -52 30 2192
Svajune Cernikiene
08 - 52 30 2008
Jan Lindgren
08-523 071 91
Linda Persson

Tim Lux
08-52303360
Soledad Garcia
08-5230 3642
Mattias Wernqvist
08-5230 4159
Johanna Backman
08-52301517
Anneli Kimsjö
08-5230 1639
Stina Björnfot

Aleksandro Kapor
08-5230 4419
Anne Lindahl
08-5230 2770
Victoria Larsson
08-52301811
Susanne Jedenborg
08-5230 1223
Susanne Jedenborg
08-5230 1223
Dunstan Avila Hjelte
08-5230 2931
Stefan Sundblad
08-5230 2118
Katharina Lundgren
08-523 066 68
Füsun Dehiller
08-52304046
Füsun Dehiller
08-52304046
Rose-Marie Lundkvist
08-52302514
Ulrika Hamber Videfors
08-52303822
Annika Rådström
08-5230 1817
Helena Samuelsson
08-523 021 82
Tove Bergek Fagerlund
08-52 30 20 20
Anders Ydebrink
08-5230 3349
Nina Hjelm
08-52306148
Lenita Granlund
08-5230 1482
Malin Torstendahl
08-5230 3392
Björn Meinking
08-5230 4369
Morgan Damberg
08-5230 6747
Eleonore Gillner
08-523 031 58
Catherine Bohlin
08-5230 1948
Per Hildebrand
08-5230 3636
Hanna-Märtha Bergström
08-523 049 57
Elenor Magnebrant
08-5230 3561
Liselotte Ulvebring-Westin
08-523 010 68
Annica Aveling
08-5230 2338
Maria Nyström Krantz
08-523 030 35
Karl-Axel Reimer
08-523 066 79
Maria Elv
08-5230 2617
Malin Bragner
08-5230 4159
Mattias Aho
08-5230 3262
Kajsa De Vall
08-5230 4397
Erja Luukkonen
08-5230 1392
Abeda Assali
08-5230 3025
Terese Andersson
08-5230 53666
Raakel Kuusiniemi
08-5230 6394
Maria Avelin
08-5230 6079
Mattias Carlsson
08-5230 6486
Victoria Larsson
08-52301811
Gustav Johansson
08-5230 3079
Kerstin Sjölin
08-523 061 53
Stina Björnfot
08-5230 4428
Susanne Bille-Andersson
076 648 38 81
Anette Berg
08 - 523 061 89
Ilona Toth
08-5230 6238
Helena Hellström
08-5230 1539
Mats Karlsson
08-5230 66 02
Helena Carmesund
08-5230 6830
Christina Gustafsson
08-5230 6177
Åsa Gren, Monika Broo-Wiklund, Aireen Vainio
08-5230 3749, 08-5230 2030, 08-5230 3736
Mattias Aho
08-5230 3262
Adam Fridlund
0766480658
Raakel Kuusiniemi
08-5230 6394
Monika Broo-Wiklund
08-5230 2030
Emma Lehtimäki
08-5230 6862
Anne Lindahl
08-5230 2770
Lena Österlund
08-5230 1689
Mats Johannesson
08-523 06634
Maria Wastesson
08-5230 6680
Adel Eliasi
08 - 5230 6463
Charlotte Waltersson-Fredin
852301801
Ulla Ledin Ockenström
08-5230 6486
Ola Schön
08-5230 1929
Eva Nordin
08-5230 6652
Joakim Pergefors Eriksson
+46725032164
Susanne Karlsson
08-523 037 30
Jörgen Alm
08-5230 1964
Lasse Fröidstedt
08-5230 4471
Lasse Fröidstedt
08-5230 4471
Christer Tjarnberg
0852301801
Christer Tjarnberg
08-52301802
Terese Andersson

Adel Eliasi
08-52306463
Helena Gomér
08-5230 2259
Carin Caputo
08-5230 4193
Åsa Hultén
08-523 014 77
Susanne Lindström
08-5230 1864
Carin Caputo
08-5230 4193
Robert Jansson
08-523 041 29
Mariola Mularczyk
08-5230 2336
Ida Brånn
08-5230 6118
Tharani Ranjith
08-523 024 09
Carolina Gustavsson
08-5230 1880
Per Hildebrand

Carina Ax
08-523 028 97
Monika Broo-Wiklund
08-5230 2030
Catherine Bohlin
08-5230 1948
Samordnare Carina Seth
0852304444
Kerstin Tellgren
08-523 069 18
Jonna Ljungqvist
08-5230 6869
Mary-Anne Eliasson
08-52 30 2153
Rose-Marie Lundkvist
08-52302514
Petra Klingblom
08-5230 1527
Claes Eriksson
08-5230 1577
Johan Bråthen
08-5230 2283
Lena Centerholt
08-5230 1717
Virginia Varli
08-523 038 80
Resultatenhetschef Annica Aveling
0852302338
Anna Flink
08-5230 6728
Monica Sonde
08-523 01999
Liselotte Ulvebring-Westin
08-523 010 68
Gustav Johansson
08-5230 3079
Verksamhetschef förskola Katarina Weidenhaijn
+46852306282
Helena Gomér
08-5230 2259
Hanna Ahlström
08-523 016 14

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 2 September 2019

Södertälje kommun

Besöksadress

Campusgatan 26 15189 Södertälje
None

Postadress

Södertälje
Södertälje, 15189

Liknande jobb


Förskollärare Mariekäll och Saltskogs förskolor Södertälje kommun 13 August 2019 Förskollärare Mariekäll och Saltskogs förskolor
Legitimerad förskollärare med drivkraft Botkyrka kommun, För.. 13 August 2019 Legitimerad förskollärare med drivkraft
Förskollärare till förskolan Smedby Österåkers kommun 16 August 2019 Förskollärare till förskolan Smedby
Förskollärare/Arbetslagsledare Stockholms stad, Far.. 16 August 2019 Förskollärare/Arbetslagsledare