Arbetslivsinstitutet.se

Förskollärare, Stackgrönnanskolan


1 platser 3 - 6 månader Heltid Vi tillämpar individuell lönesättning. Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Vikariat, 2017-08-14 -- 2018-04-01. Vikariatet kan komma att förlängas.

Vi håller till i Stackgrönnanskolan som ligger väldigt naturskönt nära skog, hav och älv, cirka 10 km utanför Skellefteå. Skolan har ungefär 75 elever fördelade på förskoleklass till åk 5.
Till förskoleklassen söker vi nu en förskollärare, ett vikariat för föräldraledighet.

Hos oss finns det möjlighet för både lek, fantasi och avskildhet för barnen. För personalen är det viktigt med en god relation till barn och föräldrar och arbetet med att utveckla de sociala färdigheterna löper som en röd tråd genom all verksamhet. Vi erbjuder en verksamhet där personalen möter barnen efter deras behov, som ”ser” alla barn och som skapar förutsättningar för utveckling. Barnen ska få tid, utrymme, ansvar, frihet, trygghet och fostran till att kunna stå på egna ben.

ARBETSUPPGIFTER
I ett nära samarbete med hemmet och andra samverkansparter planerar, bedriver och utvecklar du verksamheten med barnen i fokus. Du som pedagog ansvarar för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för barnen.

Att arbeta aktivt med värdegrund är för dig en självklarhet och du är väl förtrogen med läroplanen och arbetar aktivt för att uppfylla dess mål. Du ansvarar för att dokumentera barns utveckling och lärande. Du måste kunna möta de ständigt pågående förändringar som sker i en barngrupp och utifrån dessa förändra din planering och ditt genomförande av arbetet.

Du jobbar även del av din arbetstid i fritidshemmets verksamhet.

KVALIFIKATIONER
Du har förskollärarlegitimation, kunskap om läroplanen och de dokument som styr verksamheten.

Människors olikheter är någonting du värdesätter och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är trygg och stabil, välkomnar samt bidrar till nytänkande och kreativitet. Du har lätt för att omsätta teori till praktisk handling i arbetet med barnen. Självklart brinner du för barns utveckling och lärande. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I Skellefteå kommun eftersträvar vi mångfald. Vi ser det som en tillgång om du är flerspråkig, kan teckenspråk eller har andra kulturella kompetenser som berikar vår verksamhet.

ÖVRIGT
Barnen och ungdomarna är Skellefteås framtid. Vår uppgift på skol- och kulturkontoret är att ge dem goda kunskaper och färdigheter – en trygg och bärkraftig plattform för fortsatta studier, och så småningom för vuxenlivet. Vi gör detta på både lärande och närande sätt. Våra 3 000 anställda är ryggraden i arbetet och säkerställer att verksamheterna – för- och grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, elevhälsa, resursavdelning, kultur – bedrivs engagerat och med hög kompetens och kvalitet. För att arbeta inom skol-och kulturkontorets verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se/. Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Artiklar i detta ämnet: Skolans ansvar för fostran Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Linda Nyberg, boendechef
0910-73 50 00
Cecilia Einarsdotter-Larsson, boendechef
0910-73 50 00
Stephan Sandberg, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ulla-Maj Kågström, Vision
0910-73 50 00
Emma Nilsson, chef personlig assistans
0910-73 50 00
Sanna Richardsson, chef personlig assistans
0910-73 50 00
Gun-Britt Janson, Kommunal
0910-73 50 00
Tommy Tjärnkvist, förskolechef/rektor
0910-73 50 00
Mari Granlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Lena Norde, förskolechef
0910-73 50 00
Marie Stenqvist-Östlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Lena Löfstedt, områdeschef
0910-73 50 00
Anette Holmgren, LR
0910-73 50 00
Anita Ericsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Jenny Jonsson, Lärarförbundets skolledarförening
0910-73 50 00
Asta Berg, förskolechef
0910-73 50 00
Astrid Larsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Mariann Nilsson, förskolechef
0910-73 50 00
Pia Martin, rektor
0910-73 50 00
Carina Lundqvist, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Helena Lindmark, LR
0910-73 50 00
Pernilla Granström, rektor/förskolechef
0910-73 50 00
Irene Karlsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Eva Gustafsson, förskolechef
0910-73 50 00
Jeanette Westin, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Viktoria Israelsson Ölund, rektor
0910-73 50 00
Gull Norberg, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Åsa Lundman, förskolechef
0910-73 50 00
Katarina Grankvist, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Gunnel Tegenfeldt, rektor
0910-73 50 00
Frida Norlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Nicklas Brorsson, rektor
0910-73 50 00
Carina Bjurman, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ulrika Lundgren, LR
0910-73 50 00
Ann-Sofi Mattjus, förskolechef
0910-73 50 00
Camilla Norling, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Christer Olofsson, Kulturskolechef
0910-73 50 00
Kerstin Steinvall, områdeschef
0910-73 50 00
Ann-Christine Wikström, Vision
0910-73 50 00
Ann-Christine Wikström, bemanningsadministratör
0910-73 50 00
Helén Steinwall, bemanningsadministratör
0910-73 50 00
Lisa Linderborg, HR-specialist
0910-73 50 00
Inger Brännström Johansson, rektor/förskolechef
0910-73 50 00
Robert Djärv, LR
0910-73 50 00
Anneli Eriksson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Rainer Eriksson, förskolechef
0910-73 50 00
Vivianne Åström, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Stefan Eriksson, rektor
0910-73 50 00
Ann Lundgren, Lärarnas riksförbund
0910-73 50 00
Boel Lundholm, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Hanna Birath, Lärarförbundet skolledare
0910-73 50 00
Stefan Persson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Åsa Olsson, Lärarnas Riksförbund
0910-73 50 00
Anna Burstedt, rektor
0910-73 50 00
Karolina Kågström, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Linda Djärv, LR
0910-73 50 00
Elisabeth Westerlund, förskolechef
0910-73 50 00
Lena Cederlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Sofia Isaksson, rektor
0910-73 50 00
Kristina Edström-Åhdén, specialpedagog
0910-73 50 00
Claes Grenholm, LR
0910-73 50 00
Magdalena Holmkvist, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Susanne Marklund, områdeschef
0910-73 50 00
Anette Holmgren, LR, Anita Ericsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Elisabeth Öhlund, Lärarförbundets skolledarförening
0910-73 50 00
Staffan Larsson, Skolledarna
0910-73 50 00
Annika Brännström, förskolechef
0910-73 50 00
Carina Westman, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Petra Sahlin, förskolechef
0910-73 50 00
Lena Holmgren, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Hanna Birath, rektor
0910-73 50 00
Ann-Christine Larsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Doris Hjelm, rektor
0910-73 50 00
Liliane Mannestål, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ewa Larsson, rektor
0910-73 50 00
Erika Wikman, Kommunal
0910-73 50 00
Gunvor Andersson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Helén Fältskytt, förskolechef
0910-73 50 00
Elisabeth Öhlund, rektor
0910-73 50 00
Anneli Karlsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Johanna Lundqvist, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Malin Forsmark, rektor
0910-73 50 00
Majken Widmark, LR
0910-73 50 00
Ulla Furberg, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Charlotta Dahlqvist, rektor
0910-73 50 00
Pernilla Nilsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Jenny Eriksson, rektor
0910-73 50 00
Göran Lööv, LR
0910-73 50 00
Linda Holmqvist, rektor/förskolechef
0910-73 50 00
Helene Lindberg Stenmark, rektor
0910-73 50 00
Kristine Lundmark, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Lina Boman, LR
0910-73 50 00
Eva Hedlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Jenny Jonsson, förskolechef
0910-73 50 00
Malin Gustavsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Mai-Ellen Andersson, rektor/förskolechef
0910-73 50 00
Charlotta Larsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ulla Burman, Kommunal
0910-73 50 00
Eva Ljungholm, förskolechef
0910-73 50 00
Göran Lundmark, rektor
0910-73 50 00
Jeanette Hedlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Lina Almqvist, LR
0910-73 50 00
Therese Karlsson, LR
0910-73 50 00
Charlotte Brauer-Markgren, rektor Bergsbyskolan
0910-73 50 00
Helena Berglund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Monica Lindén, rektor Moröskolan
0910-73 50 00
Elisabeth Bergström, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Cecilia Einarsdotter Larsson, boendechef
0910-73 50 00
Malin Lundberg, boendechef
0910-73 50 00
Sanna Richardsson, Vision
0910-73 50 00
Kristine Andersson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ellenor Eklund, rektor
0910-73 50 00
Ilona Boström, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ulrika Forsman, LR
0910-73 50 00
Ola Junkka, chef Nykomsten och modersmålssamordnare
0910-73 50 00
Karin Rhenberg-Reedy, LR
0910-73 50 00
Mahnaz Fili, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Per Moen, rektor
0910-73 50 00
Astrid Holm, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Krister Gille, LR
0910-73 50 00
Stina Edvall, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Birgitta Ulfhielm, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Nina Thunebro, rektor
0910-73 50 00
Linda Hedlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Per Andersson, Kommunal
0910-73 50 00
Isabella Ahlenius, förskolechef
0910-73 50 00
Jenny Sundström, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Caroline Kauppi, förskolechef
0910-73 50 00
Staffan Larsson, rektor
0910-73 50 00
Anders Danielsson, LR
0910-73 50 00
Anna Stenlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Malin Nyström, LR
0910-73 50 00
Richard Johansson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Åsa Åström, förskolechef
0910-73 50 00
Gabriella Öhgren, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Kristin Jamai, rektor
0910-73 50 00
Anna Hedqvist, LR
0910-73 50 00
Eva Andersson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Adam Larsson, barn- och elevhälsochef
0910-73 50 00
Sofia Långström, SSR
0910-73 50 00
Lena Sundberg Holmlund, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Jeanette Nygren, rektor
0910-73 50 00
Inger-Marie Nyberg, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Gun Israelsson, rektor
0910-73 50 00
Idha Karlsson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Åsa Olsson, LR
0910-73 50 00
Lars Hjalmarsson, rektor
0910-73 50 00
Mikael Johansson, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Jessica Bergkvist, rektor
0910-73 50 00
Wiveca Norlund, lärarförbundet
0910-73 50 00
Kerstin Axelsson, rektor
0910-73 50 00
Inger Lundqvist Björnberg, förskolechef
0910-73 50 00
Ann-Catrin Brännström, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Nina Hellgren, Lärarförbundet
0910-73 66 35
Charlotte Brauer-Markgren, rektor
0910-73 50 00
Sune Vestermark, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Ann Lundgren, LR
0910-73 50 00
Veronica Faxén Forsström, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Monica Hägglund, förskolechef
0910-73 50 00
Stefan Lindkvist, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Yvonne Frank, förskolechef
0910-73 50 00
Susanne Löfvenmark, Lärarförbundet
0910-73 50 00
Kerstin Axelsson, rektor/förskolechef
0910-73 50 00
Louise Holmgren, HR-specialist
0910-73 50 00
Johanna Norlund, rektor/förskolechef
0910-73 50 00
förskolechef Elisabeth Westerlund
0910-73 50 00
förskolechef Marie Stenvall
0910-73 50 00
områdeschef Kerstin Steinvall
0910-73 50 00
barn- och elevhälsachef Annelie Hellgren
0910-73 50 00
rektor Johanna Norlund
0910-73 50 00
kulturskolechef Christer Olofsson
0910-73 50 00
administratör Birgitta Wikman
0910-73 50 00
rektor Doris Hjelm
0910-73 50 00
rektor Jessica Bergkvist
0910 - 73 50 00
områdeschef Lena Löfstedt
0910-73 50 00
rektor Gun Israelsson
0910-73 50 00
rektor Ellenor Eklund
0910-73 50 00
rektor Ulrika Widerlund
0910-73 50 00
förskolechef Evamarie Strömberg
0910-73 50 00
rektor/förskolechef Mai-Ellen Andersson
0910-73 50 00
Rektor Viktoria Israelsson Ölund
0910-73 50 00
rektor Nina Thunebro
0910-73 50 00
rektor/förskolechef Inger Brännström Johansson
0910-73 50 00
rektor Elisabeth Öhlund
0910-73 50 00
rektor Roger Marklund
0910-73 50 00
rektor Ewa Larsson
0910-73 50 00
rektor Hanna Birath
0910-73 50 00
förskolechef Helén Fältskytt
0910-73 50 00
rektor Per Moen
0910-73 50 00
Områdeschef Anna-Carin Östman
0910-73 50 00
rektor Anna Burstedt
0910-73 50 00
rektor Malin Forsmark
0910-73 50 00
rektor Lars Hjalmarsson
0910-73 50 00
rektor Kristin Jamai
0910-73 50 00
rektor Göran Lundmark
0910-73 50 00
rektor Sofia Isaksson
0910-73 50 00
förskolechef Johanna Norlund
0910-73 50 00
elevhälsachef Annelie Hellgren
0910-73 50 00
rektor Monica Lindén
0910-73 50 00
områdeschef Susanne Marklund
0910-73 50 00
rektor Jeanette Nygren
0910-73 50 00
rektor Nicklas Brorsson
0910-73 50 00
utvecklingschef Cathrine Lundmark
0910-73 50 00
förskolechef Isabella Ahlenius
0910-73 50 00
förskolechef Jenny Stenberg Enefjäll
0910-73 50 00
rektor Charlotte Brauer-Markgren
0910-73 50 00
rektor Jenny Eriksson
0910-73 50 00
förskolechef Jenny Forsell
0910-73 50 00
förskolechef Malin Stenlund
0910-73 50 00
rektor Stefan Eriksson
0910-73 50 00
rektor Camilla Hedlund
0910-73 50 00
chef Erik Lindblom
0910-73 50 00
Barn- och elevhälsachef Adam Larsson
0910-73 50 00
rektor/förskolechef Pernilla Granström
0910-73 50 00
Chef central bemanning Magdalena Jonsson
0910-73 50 00
Förskolechef Rainer Eriksson
0910-73 50 00
HR-specialist Emelie Jonsson
0910-73 50 00
rektor Maria Törnqvist
0910-73 50 00
förskolechef Ann-Sofi Mattjus
0910-73 50 00
för- och grundskolechef Jan Söderström
0910-73 50 00
förskolechef Åsa Åström
0910-73 50 00
bibliotekschef Mikke Ejrevi
0910-73 50 00
förskolechef Monica Hägglund
0910-73 50 00
Rektor Gunnel Tegenfeldt
0910-73 50 00
förskolechef Asta Berg
0910-73 50 00
rektor/förskolechef Kerstin Axelsson
0910-73 50 00
verksamhetschef Staffan Larsson
0910-73 50 00
förskolechef Marie Brodin
0910-73 50 00
chef Ola Junkka
0910-73 50 00
Rekryteringscenter Felicia Lövgren
0910-73 50 00
Bitr. rektor Norrhammarskolan 6-9 Johan Rönnberg
0910-73 50 00
rektor/förskolechef Tommy Tjärnkvist
0910-73 50 00
Rektor Anders Grundström
0910-73 50 00
förskolechef Marie Edin
0910-73 50 00
stabschef Monika Johansson
0910-73 50 00
förskolechef OB-verksamheten Charlotta Långsvens
0910-73 50 00
Förskolechef Ida Isberg
0910 - 73 50 00
förskolechef Jenny Jonsson
0910-73 50 00
biblioteksenhetschef Eva Abrahamsson
0910-73 50 00
förskolechef Annika Burstrand
0910-73 50 00
rektor Pär Fransson
0910-73 50 00
rektor Linda Holmqvist
0910-73 50 00
rektor Helene Lindberg Stenmark
0910-73 50 00
rektor Åsa-Lena Haraldsson
0910-73 50 00
förskolechef Mariann Nilsson
0910-73 50 00
rektor Tommy Tjärnkvist
0910-73 50 00
förvaltningschef Anders Bergström
0910-73 50 00
förskolechef Eva Ljungholm
0910-73 50 00
rektor Camilla Andersson
0910-73 50 00
förskollärare Sara Sandström
0910-73 50 00
rektor Ulrika Enmark
0910-73 50 00
förskolechef Ewa Walter
0910-73 50 00
logoped Sara Hägerlind
0910-73 50 00
vikarierande elevhälsachef Lisa Högdahl
0910-73 50 00
förskollärare Ulrika Hedlund
0910-73 50 00
rektor Anneli Lindberg
0910-73 50 00
förskolechef Kerstin Axelsson
0910-73 50 00
rektor Susanne Lundmark
0910-73 50 00
speciallärare Sara Holgersson
0910-73 50 00
förskolechef Petra Sahlin
0910-73 50 00
biblioteksenhetschef Kina Lindberg
0910-73 50 00
rektor Jessica Bergkvist
0910-73 50 00
pedagogista Linda Brännström
0910-73 50 00
rektor Charlotta Carlstedt
0910-73 50 00
slöjdlärare Benita Ehnmark
0910-73 50 00
förskolechef Annika Brännström
0910-73 50 00

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 7 May 2017
Ange referens: A675235/2017

Skellefteå kommun, Skol- och kulturkontoret

Besöksadress

Trädgårdsgatan 6
None

Postadress

None
Skellefteå, 93185

Liknande jobb


Förskollärare till Prästgårdens förskola Ronneby kommun, Skol.. 20 April 2017 Förskollärare till Prästgårdens förskola
Förskollärare till Backsippans förskola Ronneby kommun, Skol.. 20 April 2017 Förskollärare till Backsippans förskola