Arbetslivsinstitutet.se

Förskollärare/Tidigarelärare till Gökstensskolan


1 platser Tillsvidare Heltid Enligt avtal. Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda, professionella möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 8 500 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Torshälla stads förvaltning är unik i Eskilstuna kommun som enda förvaltning med ansvar för kommunal verksamhet enligt en geografiskt utpekad gräns – Torshälla stad. Torshälla är i en intensiv utvecklingsfas på alla fronter med ökat antal företagsetableringar, ökat antal invånare, nya bostäder och ett aktivt ortsutvecklingsarbete.

Gökstensskolan ligger centralt i Torshälla. På Gökstensskolan går cirka 625 elever från förskoleklass till årskurs nio och arbetar tillsammans med cirka 75 personal.
De är uppdelade på tre olika arbetslag:
* F-3 Lådan med 8 klasser och integrerad skolbarnomsorg
* 4-6 med 3 klasser
* Arbetslag 7-9 med 12 klasser


ARBETSUPPGIFTER
Hos oss står varje enskild elevs kunskapsutveckling i fokus. Vi utgår från att alla barn vill och kan utvecklas, men med olika förutsättningar och behov. Vi har god erfarenhet och kompetens att stödja varje elevs utveckling, utifrån talang, intressen och behov.

Gökstensskolan söker nu en lärare till grundskolans tidigare år med undervisning i årskurs 1 med möjlighet att arbeta inom förskoleklass och fritidsverksamhet för den intresserade.
Som förskollärare/tidigarelärare arbetar du i ett arbetslag med andra pedagoger. Barnens behov och sammansättning styr verksamhetens innehåll och gruppens storlek. Både den inre och yttre miljön ska erbjuda våra barn mötesplatser för dialog, kreativitet och samspel. Som förskollärare/tidigarelärare ansvarar du för att ge stöd, uppmuntran och förutsättningar för varje barn att utvecklas utifrån sina förutsättningar i en lustfylld, utmanande och lärande miljö.

Du kommer planera, genomföra och följa upp verksamheten och sprida din kunskap till dina kollegor. Du ansvarar för att följa barnets utveckling och lärande, samt regelbundet reflektera kring detta. Pedagogisk observation, reflektion och dokumentation är en del i det dagliga arbetet, vilket ska leda till att synliggöra barnens olika läroprocesser och utveckling.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarexamen med behörighet att undervisa i förskoleklass och tidigare årskurser. Meriterande är behörighet att undervisa upp till årskurs 6. Vi ser gärna att du har någon erfarenhet av arbete inom skola och fritids. Om du har erfarenhet av att arbeta eller haft VFU i skola inom de fem närmaste åren är det meriterande. Grundläggande IT-kunskaper är nödvändiga för tjänsten. Har du kunskaper om hur du kan använda IT som ett pedagogiskt verktyg är detta meriterande.

Vi vill att du som söker har förmåga att tänka nytt, ser möjligheter att utveckla och utvecklas i en skola i förändring. För att du som lärare ska kunna utmana barnen och dina kollegor i deras lärande, har du en vilja att fortsätta utveckla dig.
Att du har förmåga att kunna planera mot långsiktiga mål och ett intresse av att följa upp och analysera verksamheten är ett måste för dessa tjänster.

Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig.
Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!


ÖVRIGT
Vi ber dig söka denna tjänst via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan och enkät då de bedöms gentemot andra sökande. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du uppger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster:
Eskilstuna kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anu Enehöjd

Namn på facklig företrädare lämnas vid förfrågan

Peter Skantz
016-710 10 65
Lena Blomkvist (Lärarförbundet)
016 - 710 72 68
Ida Wetterberg
016-710 12 38
Rekryteringsenheten
016-710 70 77
Cathrine Olsson
070 - 340 24 03
Mikael Larsson (Vision)
016-710 23 23
Rekryteringskonsult Therese Laidna
016-710 25 09
Lärarnas riksförbund Ulrika Rytterström
016-710 72 71
Kommunalarbetareförbundet Lena Dyplin
016-710 72 72
Rekryteringskonsult Isabel Kjellberg
016-710 17 02
Rekryteringskonsult Peter Skantz
016-710 10 65
Lärarförbundet Lena Blomkvist
016 - 710 72 68
Lärarnas Riksförbund Ulrika Rytterström
016-710 72 46
Rekryteringskonsult Ida Wetterberg
016-710 12 38
Rekryteringskonsult Malin Gustafsson
070-08 66 955
Rekryteringskonsult Robert Isaksson
016-710 12 37
Elin Engström, Rekryteringskonsult
016-710 51 39
Annette Raabe, Kommunal
016-710 25 61
Mikael Larsson, Vision
016-710 23 23
Rekryteringskonsult Helena Swärd
016-710 25 73
Lärarförbundets Skolledarförening Mats Röstberg
016-710 28 43
Kommunalarbetarförbundet Anna Lundblad
016-710 51 29
Rekryteringskonsult Stefan Adolfsson
070-086 21 63
Enhetschef Marja Järtelius
016-710 73 44
Anna Larsson, Rekryteringskonsult
070-086 21 64
Anette Raabe (Kommunal)
016 - 710 25 62
Rekryteringskonsult Sofia Kroné Karlsson
016-710 27 52
Rekryteringskonsult Rekryteringsenheten Ida
016-710 70 77
Rekryteringskonsult Sofia Kroné Karlsson
Tillgänglig v. 26-27 & from v. 32
Rekryteringskonsult Anna Dahlberg (sem v 25-28)
016-710 28 30
Enhetschef Marja Järtelius (sem v 29-32)
016-710 73 44
Arbetsledare Äldreomsorgs måltidsproduktion Pär Tågefeldt (sem t o m v 28)
016-710 73 12
Rekryteringskonsult Anna Dahlberg
016-710 28 30
Norén & Lindholm Marie Lindholm
021- 81 18 88
Rekryteringskonsult Jimmy Bylund
016- 710 28 32
Rekryteringskonsult Sandra Bladh
070-086 26 60
Rekryteringskonsult Elin Engström
016 - 710 51 39
Rekryteringskonsult Peter Poulsen
016-710 10 67
Rekryteringskonsult Malin Gustafsson
016-710 28 13
Rekryteringskonsult Lisa Holmström
016-710 7077
Rekryteringskonsult Elin Engström, semester 9/7-12/8 2015
016 - 710 51 39
Fackliga representanter lämnas på begäran

Rekryteringskonsult Sofia Redelius
016-710 50 09
Rekryteringskonsult Lina Dahlström
016-710 11 90
Enhetschef för Service Kultur och Ungdom Cathrine Olsson
070 - 340 24 03
Ordförande för DIK i Eskilstuna Anna Palm Kåberg

Områdeschef Pia Andersson
016-710 73 51
Teamledare Camilla Nyström
016-710 29 92
Rekryteringskonsult Anna Dahlberg (tillgänglig från den 9/5)
016-710 28 30
Rektor Edvardslund Bo Söderberg
016- 710 73 82
Rekryteringskonsult Sandra Bladh
016 710 50 04
Rektor Göksten Anu Enehöjd
016- 710 72 37
Rekryteringskonsult Sandra Bladh
016-710 50 04
Intendent Ebelingmuseet Maria Hallberg
073-940 83 08
Rekryteringskonsult Rasmus Öhrn
016-710 31 50
tf Teamledare Caroline Andersson
016-710 73 42
Rekryteringskonsult (sem v.29-32) Therese Klingmalm
016-7105138
Rekryteringskonsult (sem v.26-30) Helena Wallström
016-7102508
Biträdande rektor Susanne Maxe

Rektor Fklass-åk 6, Gökstensskolan Jenny Ollén
016-710 72 36
Rekryteringskonsult Rasmus Öhrn
016-710 31 50
Rekryteringskonsult Peter Skantz (sem 7/7-9/8)
016-710 10 65
Enhetschef för Service Kultur och Ungdom Cathrine Olsson (sem 18/7-14/8)
070 - 340 24 03
Intendent Ebelingmuseet Maria Hallberg (sem 18/7-7/8)
073-940 83 08
Enhetschef Jacques Fresnais
016 -710 73 13
Rekryteringskonsult Julia Mortimer
016-7101237
Rekryteringskonsult Sofia Kroné Karlsson
070-086 66 53 (från v.33)
Rekryteringskonsult Julia Mortimer
016- 710 12 37
Biträdande förvaltningschef Ulrika Hansson
016-710 73 25
Namn på fackliga företrädare anges vid förfrågan

Rektor årskurs 7-9 , Gökstensskolan Anu Enehöjd
016-710 72 37
Rekryterare Annika Snickars
016-710 50 14
Rekryteringskonsult Malin Sjöbacka (tillgänglig fr.o.m. 8/9)
016-710 31 48
Rekryteringskonsult Johanna Tollan
016-710 31 49
Rekryteringskonsult Robert Ragnebrandt
016-710 24 85
Rekryteringskonsult Jasemin Bill
016-710 17 18
Rekryteringskonsult Malin Sjöbacka
016-710 31 48
Rektor Jenny Ollén
016-710 72 36
Rekryteringskonsult Helena Wallström
016-7102508
Rekryteringskonsult Therese Carlsson
016-710 39 31
Rekryteringskonsult Johanna Tollan
016-710 31 49
Rektor Sara Hägglund
016-710 39 15
Biträdande rektor Susanne Maxe
016-710 40 71
Rekryteringskonsult Frida Lindgren
016- 710 12 38
Rekryteringskonsult Tu-Kien Tran
016-7102752
Rekryteringskonsult Therese Gustavsson
016- 710 5019
Arbetsledare, restaurang Snäckberget Peter Blomqvist
016-710 3718
Rekryteringskonsult Marika Kröller
016-710 9871
Rekryteringskonsult Hanna Söderberg
016 710 50 07
Rekryteringskonsult Melinda Nilsson
016 710 25 08

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 8 March 2015
Ange referens: 1628

Eskilstuna kommun, Torshälla Stads förvaltning

Besöksadress

64432 Torshälla
None

Postadress

Brogatan 13
Torshälla, 64432

Liknande jobb


Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Brot.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år
Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Baga.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år
Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Brot.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år