Arbetslivsinstitutet.se

Förste forskningsingenjör - vikariat under tillsättning


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning Vikariat under tillsättning, tillträde 1 oktober 2016 Ej specificerat

Vid Linköpings universitet har vi för vana att tänka nytt. Att ständigt utmana oss själva har varit vår starkaste drivkraft sedan starten 1975. Om du också drivs av att söka svar bortom traditionerna och över ämnesgränserna hoppas vi att du vill söka arbete vid vårt universitet. Tillsammans kan vi hitta lösningar till samtidens utmaningar.

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Inom grundutbildningen ansvarar vår institution bland annat för huvuddelen av läkarutbildningen, logopedutbildningen och utbildning inom medicinsk biologi.
Läs mer: www.ike.liu.se

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Förste forskningsingenjör inom autoimmunitet och immunreglering, vikariat under tillsättning

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bestå i laborativ forskning i ett translationellt projekt baserat på inceptionskohorter av patienter med indikation på uppseglande, nydebuterad respektive etablerad reumatiod artrit (RA). Biobanksmaterial används för analys av biomarkörer, framförallt antikroppar av olika Ig-klass och subklasser, men även genetiska analyser. Studierna innefattar djurexperiment. Andra delar som ingår i arbetet är isolering, affinitetsrening och visualisering av IgG, IgA, sIgA, IgM och sIgM antikroppar riktade mot citrullinerade peptider/proteiner. Du kommer också att göra bedömningar av antikroppars pro- och antiinflammatoriska och tolerogena potential.

Behörighet
Vi söker nu någon som har doktorsexamen med fokus på immunologisk forskning och med erfarenhet av djurexperimentell forskning. Arbetet kräver bred erfarenhet av planering, utförande och resultatsammanställning av djurstudier, såväl som erfarenhet av immunologiska/cellbiologiska studier in vitro. Du har kunskaper i metoderna SDS-PAGE, protein- och immunkomplexprecipitation, ELISA samt ljus- och IF-mikroskopi. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbete. Du tar initiativ och får saker att hända. Att arbeta mål- och resultatinriktat är naturligt för dig.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se/jobba/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner  


För mer information om anställningen:
http://liu.se/jobba/lediga-jobb?l=sv


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Professor Lars-Christer Hydén
013-28 23 44
(SACO) Krzysztof Marciniak
011-36 33 20
(OFR/S) Gabriel Thott
011-36 31 71
OFR/S Gerd Röndahl
011-36 35 37
Docent Neil Lagali
010-103 46 58
Forskarutbildningsstudierektor Annelie Lindström
010-103 43 86
Personalintendent Pernilla Eriksson
013-28 44 50
SACO Krzysztof Marciniak
011-36 33 20
Enhetschef Eva-Karin Andersson

Universitetslektor Oscar Gustafsson
013-281000
Professor Lars Nielsen
013-281307
Personalintendent Camilla Junström Hammar
013-28 21 20
Avdelningschef Åsa Danielsson
013-28 29 22
forskarassistent Tina Neset
013-28 22 88
Professor Karin Zetterqvist Nelson
013-28 58 93
Forskarutbildningsstudierektor Judith Lind
013-28 29 01
Personalintendent Camilla Junström-Hammar
013-28 21 20
Avdelningschef, professor Bengt Sandin
013-28 29 04
OFR/S Gabriel Thott
011-36 31 71
Biträdande professor Ulf Melin
013-281000
Sekreterare Maria Wallgren
013-281000
Krzysztof Marciniak
013-281000
Gerd Röndahl
013-281000
Universitetslektor Åsa Åslund
013-281000
Personalintendent Elin Bergfeldt
013-281000
Professor Giannis Spyrou
010-1030431
Personalintendent Anette Wiklund
010-1034393
SACO Krzysztof Marciniak
011-363320
OFR/S Ingo Hölscher
013-284015
Centrumchef Heriberto Rodriguez-Martinez
010-1032284
SACO Inger Borg
013-282404
Personalintendent Ulrica Larsson
013-282404
Administrativ chef Petra Hallqvist
013-28 68 84
Controller Elisabeth Helltegen

Personalintendent Anette Larsson
013-282147
Professor Andreas Fejes
013-282136
OFR/S Gerd Röndahl
011-363537
Bitr kanslichef Annalena Kindgren
013-281675
Personalintendent Christina Edlund
013-281013
repr OFR/S Ingo Hölscher
013-284015
repr SACO Inger Borg
013-282404
Professor Christian Berggren
013-281000
Docent, avdelningschef Nicolette Lakemond
013-281000
Avdelningschef Örjan Dahlström
013282100
OFR/ST Gerd Röndahl
011-363537
Sekreterare Maria Wallgren
013-281051
Susanne B Karlsson, Informatör
013-281752
Camilla Nylander, Personalintendent
013-282501
Anette Philipsson, Kanslichef
010-1037545
Inger Borg, SACO-representant
013-282404
Ingo Hölscher, OFR-representant
013-284015
Professor Larsgunnar Nilsson
013-281000
Professor Kjell Simonsson
013-281000
Krzystof Marciniak
013-281000
Sekreterare Christina Hammarstedt
013-281000
Forskarutbildningsstudierektor Victoria Wibeck
011-36 32 85
Patrick  Norman, Professor/Föreståndare
+46 13 281688
Eva-Britt Berglund, Ekonom/Personalintendent
+46 13 281450
Fakultetskoordinator Anette Ärlebäck
013/281092
SACO Krzysztof Marciniak
011/363320
OFR/S Gabriel Thott
011/363171
Prorektor Karin Fälth Magnusson

Dekanus, ordförande i Centrala anställningsnämnden Bo Hellgren

Professor Torbjörn Tagesson
013-281000
Avdelningschef Karin Bredin
013-281000
Krzysztof Marciniak
013-281000
Gerd Röndahl
013-281000
Sekreterare Anette Ärlebäck
013-281000
Lennart Falklöf, Enhetschef
+46 13 28 16 93
Caroline Westroos, Ansvarig för studentrekryteringen
+46 13 28 44 60
Karoline Dahlberg, Personalintendent
+46 13 28 10 58
Ingo Hölscher, OFR-representant
+46 13 28 40 15
Inger Borg, SACO-representant
+46 13 28 24 04
Anita Carlsson, Administrativ chef
013-28 15 61
Elin Bergfeldt, Personalintendent
013-28 44 03
Inger  Borg , SACO-representant
013-28 24 04
Ingo Hölscher, OFR-representant
013-28 40 15
Ann-Kristine  Järrendahl, Kommunikatör
+46 (13)28 28 40
Christina Edlund, Personalintendent
+46 (13)28 10 13
Inger Borg, SACO-representant
+46 (13)28 24 04
Ing-Britt  Mattfolk, OFR/S-representant
+46 (13)28 17 39
Gunilla  Bergstrand, Enhetschef
013-284038
Ingo Hölscher, OFR-representant
013-284015
Inger Borg, SACO-representant
013-282404
Karoline Dahlberg, Personalintendent
013-281058
Marie Eslon, Enhetschef
013-285822
Ulrica Larsson, Personalintendent
013-281038
Ing-Britt  Mattfolk, OFR/S representant
+46 (13)28 17 39
Avdelningschef Lotta Holme
013-281457
Sekreterare Anette Ärlebäck
013-281092
SACO Krzysztof Marciniak
011-36 33 20
OFR/ST Gerd Röndahl
011-36 35 37
Mikael Söderström, Enhetschef
013-28 58 84
Petra  Hallqvist, Administrativ chef IMH
013-28 68 84
Karoline Dahlberg, Personalintendent
013-28 10 58
Inger Borg, SACO-representant
013-28 24 04
Avdelningschef Gisela Eckert
013-282144
SACO Krzysztof Marciniak
011-363320
OFR/ST Gerd Röndahl
011-363537
Anette Wiklund, Biträdande avdelningschef
010-1034393
Helena Blackert, Administrativ chef
013-28 1950
Pernilla Eriksson, Personalintendent
013-28 44 50
Sekr anställningsnämnd Christina Lundgren
010-1037660
Professor Folke Sjöberg
010-1031820
SACO Krzysztof Marciniak
011-36 3320
OFR Gerd Röndahl
011-363537
Annika Svenvik, Enhetschef
013-281040
Fakultetskoordinator Maria Wallgren
013-28 10 51
Avdelningschef Åsa Danielsson
013-28 29 22
Professor Henrik Kylin
013-28 22 78
OFR/S Gerd Röndahl
011-36 35 37
Personalintendent Camilla Junström Hammar
013-28 21 20
Avdelningschef Claes-Fredrik Helgesson
013-28 29 70
Forskarutbildningsstudierektor Jenny Palm
013-28 56 15
Biträdande professor Ulf Melin
013-281000
Personalintendent Elin Bergfeldt
013-281000
Krzysztof Marciniak
013-281000
Tomas Strömberg, Prefekt, IMT
013-286756
Karoline Holgersson, Avdelningschef, IMT
013-286738
Petra  Hallqvist, Administrativ chef IMH
013-286884
Jeane Scheiding, Personalintendent, IMH
013-288972
Peter Hult, SACO
013-286742
Karoline Holgersson, OFR/S
013-286738
Professor Gunnel Colnerud
013-282148
Personalintendent Anette Larsson
013-282147
Kerstin Hawkins, Avdelningschef
013-28 68 15
Sara Wolmer, Personalintendent
013-28 24 37
Inger  Borg , SACO
013-282404
Avdelningschef Göran Hägg
013-281000
Sekreterare anställningsnämnd Maria Wallgren
013-281000
Heriberto Rodriguez-Martinez, Centrumchef
010-1032284
Professor Örjan Smedby
010-103 27 17
Fackligrepresentant SACO Krzystof Marciniak
011-36 35 37
Fackligrepresentant OFR/S Gerd Röndahl
011-36 31 71
Professor Stefan Stenfelt
010-103 28 56
Forskarutbildningsstudierektor Annelie Lindström
010-103 43 86
Personalintendent Pernilla Eriksson
013-28 44 50
SACO Krzysztof Marciniak
011-36 35 37
Personalintendent Camilla Junström-Hammar
013-28 21
Professor Uno Wennergren
013-28 16 66
SACO Krzysztof Marciniak
011-36 33 20
OFR/S Gerd Röndahl
011-363537
Professor Jerker Rönnberg
013-282107
Madelaine Engström, Administrativ chef
013-28 1401
Sekreterare Maria Wallgren
013-281051
OFR Gerd Röndahl
011-363537
Sekr anställningsnämnd Christina Lundgren
+46 10 1037660
Professor Olle Stendahl
+46 10 1032050
SACO Krzysztof Marciniak
+46 11 363320
OFR Gerd Röndahl
+46 11 363537
Professor Olle Stål
+46 10 1033491
Mikael Söderström, Enhetschef
013-285884
Senior Lecturer Christina Samuelsson
+46 13 28 6795
Professor Olle Stål
+46 10 103 3491
Secretary Appointment Advisory Board Christina Lundgren
+46 10 103 7660
SACO Krzysztof Marciniak
+46 11 36 3320
OFR/S Gerd Röndahl
+46 11 36 3537
HR Officer Pernilla Eriksson
013-28 44 50
Biträdande professor Robert Thornberg
013-282118
Professor Matts Karlsson
013-281000
Sekreterare Christina Hammarstedt
013-281000
Professor Mats Abrahamsson
013-281000
Professor Gerald Andersson
013-285840
Göran Hansson, Prefekt
013-281259
Krzysztof  Marciniak, SACO
011-363320
Karin Öllinger, Professor
010-1033261
Ingo Hölscher, OFR
013-284015
Staffan Wahlström, Kanslichef
013-281077
Lina  Landström, Personalintendent
013-286993
Line Jepson, Enhetschef
011-363670
Rosmarie  Dahlström, SEKO
013-286889
Eli Hjorth Reksten, Enhetschef
013-282832
Krzysztof Marciniak
011-363320
Gerd Röndahl
011-363537
Lecturer Rodrigo Moreno
010-1038986
Professor Örjan Smedby
010-1032717
Professor Magnus Borga
013-286777
Professor Erik Larsson
013-281312
Professor Anna Strömberg
013-28 28 59
Universitetslektor Sussanne Börjeson
013-28 58 58
Fackligföreträdare (SACO) Krzysztof Marciniak
011-36 33 20
Fackligföreträdare (OFR/S) Gerd Röndahl
011-36 35 37
May Griffith, Professor
013-28 17 56
Krzysztof  Marciniak, SACO-representant
011-363320
Forskarassistent Martin Klinthäll
013-281000
Krzysztof Krzysztof Marciniak
013-281000
Personalintendent Jeane Scheiding
013-28 89 72
Professor Lena Jonasson
010-103 51 94
Facklig företrädare (SACO) Krzysztof Marciniak
011-36 35 37
Facklig företrädare (OFR/S) Gerd Röndahl
011-36 31 71
Universitetslektor Kajsa Johansson
013-28 46 62
Fackligföreträdare (SACO) Krzysztof Marciniak
011- 36 33 20
Professor Svante Gunnarsson
013-281000
Helena Blackert, Administrativ chef
013-28 19 50
Jan-Ingvar Jönsson, Professor
013-28 23 00
Anette Wiklund, Personalintendent
010-103 43 93
Assiciate Professor Erik Frisk
013-281000
Professor Johan Ölvander
013-281000
Professor Elisabet Cedersund
+46 11363110
Gerd Röhndal
+46 11 36 3537
Krzysztof Marciniak
+46 11 36 3320
Anna  Fredin, Enhetschef
013-281798
Biträdande lektor Ulrika Müssener
013-28 16 63
Professor Madeleine Abrandt Dahlgren
013- 28 21 35
docent David Bastviken
013-28 22 91
OFR/S Gerd Röndahl
011-26 35 37
Personalintendent Camilla Junström-Hammar
013-28 21 20
Forskarutbildningsstudierektor Harald Rohracher
013-28 29 75
Sekreterare Christina Edlund
013-281000
Professor Charlotta Dabrosin
013-286711
Universitetslektor Ru Peng
013-281000
Professor Sten Johansson
013-281000
Koordinator för forskarskolan Erik Sandberg
013-281000
Professor Ali Ahmed
013-281000
Docent Anne Boschihi
013-281000
Professor Tomas Strömberg
013-286756
Krzysztof Marciniak
011-363320
Marie Eslon, Avdelningschef
013-285822
Ingo  Hölscher, OFR/ST
013-284015
Professor Fredrik Gustafsson
013-282706
Senior lecturer Mattias Krysander
013-282198
Håkan  Ulfgard, Prefekt
+46-13-282462
Merete Ellegaard, Biträdande director musices
+46-13-284055
Ingo Hölscher, Facklig representant, OFR/ST
+46 13 28 40 15
Inger Borg, Facklig företrädare, SACO
+46 13 28 24 04
Hans  Lundgren, Director musices
+46-13-284040
Lena Thunell, Föreståndare BBF
010-103 26 79
Profossor Håkan Olausson
073-38 23 416
Professor Christina Ekerfelt
010-103 18 52
Sekreterare Anställningsnämnden Christina Lundgren
010-103 76 60
Professor Björn Lyxell
013-282106
Krzytsztof Marciniak
011-363320
Personalintendent Malin Thunström
011-363601
Catarina Wireklint, Enhetschef
+46 13 28 89 60
Lina  Landström, Personalintendent
+46 13 28 69 93
Margaretha Andersson, Controller
011-363154
Lena  Bernström, Adminstrativ chef
011-363071
Malin Thunström, Personalintendent
011-363601
Christina Brage, Avdelningschef
013-28 22 04
Anna Bladh, Avdelningschef
013-28 20 73
Maria Hallström, Personalintendent
013-28 24 98
Marianne Plymoth, Facklig företrädare OFR/ST
013-28 29 15
Eva-Lisa  Holm Granath, Facklig företrädare SACO
013-28 19 16
Elisabeth Malmhester, Avdelningschef
011-36 35 32
Biträdande professor Nicolette Lakemond
013-281000
Professor Olof Hjelm
013-281000
Professor Mattias Villani
013-281446
Studierektor Ann-Charlotte Hallberg
013-281657
Sekr anställningsnämnd Maria Wallgren
013-281051
Administrativ chef Marie Johansson
013-282180
Administrativ chef Mats Tholander
013-284462
Forskarstudierektor Eva Carlestål
013-281874
Ulrica Larsson, Personalintendent
+46 13 28 10 38
Professor Petter Krus
013-281000
Avdelningschef, professor Claes-Fredrik Helgesson
013-28 29 70
Forskarutb studierektor, professor Harald Rohracher
013-28 29 75
Birgitta Öberg, Prefekt
013-28 28 98
Anderz Grunnesjö, Kanslichef
+46 11 36 30 01
Stefan Stenfelt, Professor
013-28 47 08
Mike Andersson,
0723-28 23 27
Anita Lloyd Spetz,
013-28 17 10
Krzysztof  Marciniak, SACO
011-36 33 20
Sofia Lindström, OFR/ST
011-36 34 16
Personalintendent Camilla Junström-Hammar
013-28 21 00
Avdelningschef Anne-Li Lindgren
013-28 29 32
Vanya Darakchieva,
013-28 57 07
Anette Larsson, Personalintendent
013-28 2147
Robert  Thornberg, Professor
013-28 2118
Anna Eklöf,
013-28 26 84
Nathaniel D. Robinson, Bitr. Prof.
013-28 22 12
Gunilla  Bergstrand, Enhetschef
+46 13 28 40 38
Anette Wiklund, Bitr avdelningschef
010-1034393
Martin Putsén, Enhetschef
+46 13 28 27 66
Heriberto Rodriguez-Martinez, Centrumchef
+46 10 103 22 84
Elisabet Cedersund, Avdelningschef
011-363110
Tino Ebbers, Professor
+46 10 103 33 11
Fredrik Gustafsson, Professor
+46(0)13282706
Simin Nadjm-Tehrani, Professor
+46 702 282412
Petru Eles, Professor (allmänna frågor)
+46 13 281396
Anne Moe, Institutionssamordnare
+46 13 281460
Marie Johansson, Administrativ chef
+46 13 282180
Johan Söderholm, Professor
010-1033546
Åsa Keita, Förste forskningsingenjör
010-1038919
Anette Wiklund, Personalintendent
010-1034393
Anette Philipsson, Kanslichef
010-1037545
Christine Ericsson, Personalintendent
013-28 66 97
Marie Plantin, Koordinator
+46 13 28 13 92
Annika Svenvik, Enhetschef
+46 13 28 10 40
Micaela Sjöberg, Personalintendent
+46 13 28 68 30
Andreas Sundberg, Enhetschef
+46 13 28 68 40
Lennart Falklöf, Enhetschef
+46 13 281693
Lina  Landström, Personalintendent
+46 13 286993
Anna  Johnsson Harrie, lektor
013-28 58 97
Hans Nilsson, Prefekt
013-28 22 03
Mats Tholander, Administrativ chef
+4613284462
Bengt-Göran Martinsson, Professor
013-282336
Per Eklund, Docent
013-28 89 40
Ulf  Melin, Avdelningschef
013-28 44 37
Maj-Britt Remneblad, Administrativ chef
013-28 2121
Roger Qvarsell, Professor och forskarstudierektor
013-28 29 42
Bengt Erik Eriksson, Professor och avdelningschef
013-28 23 45
Claes-Fredrik  Helgesson, Avdelningschef
+46 13 28 29 70
Ericka Johnson, Universitetslektor
+46 13 28 44 54
Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 28 10 51
Claudio Altafini, Professor
+46(0)13-281373
David Bastviken, docent
+46 13 28 22 91
Åsa Danielsson, Avdelningschef
+46 13 28 29 22
Camilla Junström Hammar, Personalintendent
+46 13 28 21 20
Fredrik Tell, Professor
+46 13 28 25 99
Karin Bredin, Avdelningschef
+46 13 28 15 58
Karin Bredin, Avdelningschef
+46 13 281558
Torbjörn Tagesson, Professor
+46 13 28 15 06
Sussanne Börjesson, Universitetslektor
013- 28 28 58
Anna Strömberg, Professor
013-28 28 59
Carl-Fredrik Mandenius, professor
+46 13 28 89 67
Nathaniel D. Robinson, Assoc. Prof.
+46 13 28 22 12
Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden
013-28 1051
Lotta Holme, Avdelningschef
013-28 1457
Elin Bergfeldt, Personalintendent
+46 13 284403
Louise Trygg, Biträdande professor
+46 13 284491
Bahram Moshfegh, Professor
+46 13 281158
Hans Knutsson, Professor
+46 13 28 67 27
Igor Abrikosov, Professor
+46 13 28 56 50
Henrik Danielsson, Avdelningschef
+46 13 28 21 99
Tobias  Lindberg, Enhetschef
+46 13 28 21 61
Kent Waltersson, Universitetsdirektör
+46 13 28 21 25
Karin Fälth Magnusson, Prorektor
+46 13 28 10 56
Olof Hjelm, Professor
+46 13 285647
Mats Eklund, Professor
+46 13 281726
Anette Larsson, Personalintendent
013- 28 2147
Maria Gustavsson, Professor
013-28 2558
Anette Larsson, Personalintendent
+46 13 28 21 47
Maria Gustavsson, Professor
+46 13 28 25 58
Stefan  Gustafson, Biträdande professor
+46 13 28 58 96
Robert  Thornberg, Professor
013- 28 2118
Atila Alvandpour, Professor
-46(0)13-285818
Christina Hammarstedt, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 28 15 28
Katarina Eriksson Barajas, Professor
+46 13 28 27 35
Heather Forsyth, Enhetschef
+46 13 28 14 51
Kristina Karlsson, HR-konsult
+46 13 28 29 71
Harald  Rohracher, Professor, avdelningschef
+46 13 28 2975
Lotta Björklund Larsen, Biträdande universitetslektor
+46 13 28 6656
Claes-Fredrik  Helgesson, Professor
+46 13 28 2970
Francis Lee, Forskarutbildningsstudierektor
+46 13 28 29 68
Camilla Junström Hammar, Personalintendent
+46 13 28 2120
Sofia  Nordmark, Avdelningschef
011-363224
Sabine Gruber, Forskarutbildningsstudierektor
011-363247
Sabine Gruber, Universitetslektor
011-363247
Ingrid Söderlind, Universitetslektor, docent
011-363248
Daniel Västfjäll, Professor
013-28 2059
Francis Lee, Forskarutbildningsstudierektor
+46 13 28 2968
Christina Helmér, Avdelningschef
+46 13 28 58 64
Karoline Dahlberg, Administrativ chef
013- 28 10 58
Martin  Enqvist, Universitetslektor
+46(0)281393
Alf Segersäll, Enhetschef
+46 13-28 11 47
Anders Blomqvist, Professor
010-103 31 93
Tomas Strömberg, Prefekt
013-28 67 56
Karin Wårdell, Professor
010-103 24 55
Ann-Kari  Sundberg, Prefekt
+4613281899
Kiriazis Strantzalis, Ekonomiintendent
+4613281750
Steve Woolgar, Professor
+46 13 28 5617
Harald  Rohracher, Professor, Head of Division
+46 13 28 2975
Francis Lee, Director of Doctoral Studies
+46 13 28 2968
Camilla Junström Hammar, HR Manager
+46 13 28 2120
Theresia  Carlsson Roth, Personalintendent
013-28 1402
Madelaine Engström, Administrativ chef/avdelningschef
013-28 1401
Björn Wallner,
+46 13 28 27 59
Johan Hedrén, Universitetslektor
+46 13 28 2509
Per Gyberg, Avdelningschef
+46 13 28 5616
Jonas Anshelm, Professor
+46 13 282265
Cecilia  Åsberg, Biträdande professor
+46 13 28 6690
Wera Grahn, Avdelningschef, forskarutbildningsstudierektor
+46 13 28 6657
Johannes Lerm, Avdelningschef
+46 13 285862
Magnus Johansson, Enhetschef
+46 13 28 68 38
Magnus  Glänneskog, Administrativ chef
+46 11 363081
Anna Fredriksson, Universitetslektor
+46 11 363308
Tobias Andersson Granberg, Universitetslektor
+46 11 363213
Heriberto Rodriguez-Martinez, Professor
+46 10 103 2284
Marie Johansson, Administrativ chef
013-282180
Mariam Kamkar, Prefekt, professor

Gunilla Avefeldt, Controller
013-28 17 86
Jan Nordström, Professor
+46 13 281459
Annika Björn, Universitetslektor
+46 13 28 5878
Per Andersson, Avdelningschef
013- 28 21 15
David Bastviken, Professor
+46 13 28 22 91
Henrik Danielsson, Avdelningschef
013-28 2199
Stefan  Gustafson, Biträdande professor
013-28 5896
Gunilla Bergstrand, Administrativ chef
013-28 40 38
Birgitta Öberg, Prefekt
013-282898
Wera Grahn, Avdelningschef
+46 13 28 6657
Per Andersson, Avdelningschef
+46 13 28 21 15
Mattias Lindahl, Associate Professor
+ 46 13 281108
Malin Thunström, Personalintendent
+46 11 363601
Elisabet Cedersund, Avdelningschef
+46 11 363110
Andreas Motel-Klingebiel, Professor
+46 11 363394
Malin Thunström, Personalintendent
+46 11-363601
Elisabet Cedersund, Avdelningschef, professor
+46 11-363110
Andreas Motel-Klingebiel, Professor
+46 11-363394
Björn Lyxell, Professor
+46 13 28 21 06
Eva Johansson, Enhetschef
+46 13 28 16 17
Björn  Stafstedt, Enhetschef
+46 13 28 68 63
Erik G Larsson, Professor
+4613281312
Björn Alling, Senior Lecturer
+46 13 28 56 04
Björn Alling, Universitetslektor
+46 13 28 56 04
Bettina Carlsson, Administrativ chef
+46 13 28 10 81
Theresia  Carlsson Roth, HR-konsult
013-28 1402
Gunilla Johansson, Enhetschef
+46 13 28 28 91
Pernilla Eriksson, HR-konsult
+46 13 28 44 50
Grzegorz Greczynski, Docent
013-28 12 13
Vladimir Kozlov, Professor
013-28 28 42
Elin Bergfeldt, HR Manager
+46 13 284403
Gustav Tinghög, Research Fellow
+46 13 282582
Christina Lundgren, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 28 21 49
Katarina Berg, Universitetslektor
+46 13 28 69 80
Sussanne Börjeson, Universitetslektor
+46 13 28 28 58
Micaela Sjöberg, HR-konsult
+46 13 28 68 30
Joakim Nejdeby, IT-direktör
+46 13 281757
David  Byers, Enhetschef
+46 13 28 28 21
Jens Eriksson, Assistant Professor
+46 13 28 66 13
Jens Eriksson, Docent
+46 13 28 66 13
Elin Bergfeldt, HR-konsult
+46 13 284403
Anita Carlsson, Administrativ chef
+46 13 281561
Anette Larsson, HR-konsult
013-28 21 47
Daniel Västfjäll, Professor
013-28 20 59
Malin Thunström, HR-konsult
+46 11 363601
Maria Brandén, PhD, Director of Doctoral Studies at IAS

Peter Hedström, Professor, Director of IAS

Maria Hallström, HR-konsult
013-28 24 98
David Lawrence, Avdelningschef Publiceringens infrastruktur
013-28 66 09
Christina Brage, Avdelningschef Campus Vallabiblioteket
013-28 22 04
Hans Högberg, Lecturer
+46 13 28 17 27
Hans Högberg, Universitetslektor
+46 13 28 17 27
Joanna Kvist, Professor
013-284664
Stig Linder, Professor
+46 10 103 10 82
Lina  Landström, HR-konsult
+46 13 28 69 93
Agneta Dryselius (160523-160602), Enhetschef
+46 13 28 10 91
Robert Ericsson (160603-160621), Studieadministrativ chef
+46 13 28 16 02
Pernilla Eriksson, HR-konsult
013-28 44 50
Thomas Dahl, Avdelningschef
+46 11 363690
Tuan Pham, Professor
+46 13 28 67 78
Christine Ericsson, HR-konsult
+46 13 28 66 97
Roger Klinth, Vicerektor för utbildning (tillträdande)
013-28 18 55
Kajsa Gustafsson Åman , Avdelningschef Campus Norrköpings bibliotek (CNB)
011-36 35 32
Kristin Krantz, bitr. Överbibliotekarie
013-28 19 41
Anette Wiklund, Enhetschef
013-28 68 41
Helena Jonsson, HR konsult
013-28 11 32
Lotta Holme, Avdelningschef
+46 13 28 14 57
Carl-Fredrik Westin, Professor

Evren Özarslan, Universitetslektor
+46 13 28 29 81
Stefan Anderberg, Professor
+46 13 285670
Peter Påhlsson, Professor
+46 13 28 68 24
Helena Jonsson, HR-konsult
013-28 11 32
Carl Göran Svedin, Professor emeritus
013-28 22 24
Magnus  Berggren, Professor
+46 11 363637
Anders  Vennström, Universitetslektor
+46 11 363437
Magnus  Jonsson, Junior universitetslektor
+46 11 363403
Anette Larsson, HR-konsult
013-28 2147
Peter Cronemyr, Universitetslektor
+46 13 282720
Mats Abrahamsson, Professor
+ 46 281534
Björn-Ola Linnér, Professor
+46 11 36 32 33
Per Gyberg, Avdelningschef
+46 13 28 56 16
Carin Ennergård, Samordnare forskarutbildning
+46 13 28 21 14
Johan Moverare, Professor
+46 13 281141
Christina Helmér, Avdelningschef
+ 46 13 28 58 64
Jesper Bengtsson, Controller

Martina Klefbeck, HR konsult
013-28 11 32
Ingmarie  Nyberg, Enhetschef
+46 13 28 10 07
Marie Jansson, Prefekt
+46 11 363310
Lena  Bernström, Adminstrativ chef
+46 11 363071
Tobias  Lindberg, Enhetschef
+46 13 282161
Karolina Ganhammar, Avdelningschef
+46 13 28 23 70
Ulrica Larsson, HR-konsult
+46 13 28 10 38
Jenny Alwin, Junior universitetslektor
+46 13 28 57 84
Lars-Åke Levin, Professor
+46 13 28 56 77
Karin Gibson, Enhetschef
+46 13 28 58 06
Marie Bengtsson, Universitetslektor
+46 13 286651
Tomas Faresjö, Professor
+46 13 28 25 35
Ulrika Müssener, Avdelningschef
+46 13 28 16 63
Eva Rosell, Enhetschef
013-28 28 71
Hans Kempe, Upphandligschef
013-28 10 79
Lina  Landström, HR-konsult
013-28 69 93
Hans Kempe, Upphandlingschef
013-28 10 79
Jerker Rönnberg, Professor
013 - 28 21 07
Ericka Johnson, Universitetslektor
+46 13 28 4454
Harald Rohracher, Professor, avdelningschef
+46 13 28 2975
Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 28 1051
Miriam Tegelaers, Enhetschef Applikationsenheten
013-28 25 88
Kent Waltersson, Universitetsdirektör
013 28 21 25
Lena  Rydin Hansson, Extern rekryteringskonsult
070–729 52 30
Lina  Landström, HR-konsult
013 28 69 93
Gunilla Johansson, Enhetschef
013-28 28 91
Johan Ölvander, Professor
+46 13 281711
Mattias Lindahl, Professor
+ 46 13 281108
Margaretha Andersson, Controller
+46 11 363154
Helena Jonsson, HR-konsult
013-28 66 89
Thomas Skogh, Professor
010-103 18 61
Gisela Eckert, Avdelningschef
013-28 21 44
Johan Hedrén, Universitetslektor
+46 13 28 25 09
Victoria Wibeck, Avdelningschef
+46 011 36 32 85
Carin Ennergård, HR-konsult
+46 13 28 21 14
Ali Ahmed, Professor
+46 13 281495
Anette Ärlebäck, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 28 10 92
Lotta Holme, Avdelningschef
013-28 14 57
Tomas Lindahl, Professor
010-1033227
Anette Wiklund, HR-konsult
013-28 68 41
Markus Heilig, Professor, enhetschef

Agneta Dryselius, Enhetschef
013-28 10 91
Agneta Dryselius, Enhetschef
013-28 10 91
Håkan Olausson, Professor

Jonas Ammenberg, Universitetslektor
+46 13 281679
Ulf  Melin, Avdelningschef
+46 13 284437
Cecilia  Åsberg, Professor
+46 13 28 66 90
Wera Grahn, Avdelningschef
+46 13 28 66 57
Camilla Junström Hammar, HR-konsult
+46 13 28 21 20
Mats Abrahamsson, Professor
+ 46 13 281534
Bonnie Poksinska, Bitr professor
+46 13 282724
Anneli Frostell, Avdelningschef
013-28 44 52
Kajsa Gustafsson Åman, Avdelningschef
011-36 35 32
Robert Ericsson, Studieadministrativ chef
013-28 16 02
Nicole Müller, Professor, enhetschef
013-28 67 82
Lena Törnborg, Controller
013-28 28 41
Olle Inganäs, Professor
+46 13 28 12 31
Annalena Kindgren, Kanslichef
+46 13 28 16 75
Annamaria Lindegaard, Controller
+46 13 28 11 05
Christina Edlund, HR-konsult
+46 13 28 10 13
Asta Cekaite , Professor, avdelningschef
+46 13 282674
Camilla Junström Hammar, HR-konsult
+46 13 28 2120
Victoria Wibeck, Professor
+46 11 36 3285
Mathias Fridahl, Biträdande universitetslektor
+46 11 36 3184
Dick Magnusson, Junior universitetslektor
+46 13 28 5741
Erik Janzén, Professor
+46 13 28 17 97
Göran Hägg, Avdelningschef
+ 46 13 282518
Jenny Palm, Professor
+46 13 28 5615
Kenneth Järrendahl, Professor
+46 13 28 21 12
Jens Birch, Professor och avd chef
+46 13 28 12 28
Urban Friberg, Bitr. lektor
+46 13 28 66 36
Helena  Klöfver, Kanslichef
+46 13 28 18 36
Alf Segersäll, Enhetschef
+46 13 28 11 47
Per Hammarström, professor
+46 13 28 56 90
Maria Engström, Professor
+46 13 28 27 05
Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden
013- 28 1051
Anneli Frostell, Avdelningschef
013- 28 4452
Dzamila Bienkowska, Universitetslektor
+46 13 284427
Magnus Klofsten, Professor
+46 13 281785
Per Simfors, Universitetslektor
+4613285762
Anna Eklöf, Bitr. universitetslektor
013-28 26 84
Jens Birch, Professor
+46 705227686
Malin Thunström, HR-konsult
+46 13 282583
Göran Salerud, Prefekt
+46 13 28 67 55
Christina Lundgren, Sekreterare i anställningsnämnden
013-28 21 49
Bengt Erik Eriksson, Professor
013-28 23 45
Johanna Rosén, Professor
013-28 57 93
Kajsa Uvdal, Professor
+46 734 607 571
Kerstin Levin, Biträdande kanslichef
013-28 21 13
Sara Wolmer, HR-konsult
013-28 24 37
Maj-Britt Remneblad, Administrativ chef
013-28 21 21
Kjell Simonsson, Professor
+46 13 282731
Jens Birch, Professor
+46 13 28 12 28
Vanya Darakchieva, Associate Professor
013-28 57 07
Anders Narbrink, Universitetsadjunkt
013-281988
Frida Berntsson, Universitetsadjunkt
013-281973
Maria Sunnerhagen, Professor
+46 13 28 17 97
Johan Söderholm, Professor
013-28 23 11
Jan  Johansson, Produktionsenhetschef
010-103 62 37
Martin Singull, Universitetslektor/Avdelningschef
+4613281447
Kostas Sarakinos, Universitetslektor
+46 13 28 12 41
Anders  Nordgren, Professor
013-284721
Josefina Syssner, Föreståndare CKS
011-36 32 45
Jimmy Johansson, Universitetslektor
+46 11 363495
Michael Hörnquist, Professor
011-36 33 81
Michael Hörnquist, Professor
+46 11 36 33 81
Jesper Thorén, Bitr avdelningschef
013-28 28 99
Caroline Ljungberg, HR-konsult
013-28 16 88
Mathias Henningsson, Avdelningschef
+46 13 282182
Sofie Pilemalm, Biträdande professor
+46 13 284051
Gunilla Sydsjö, Professor
010-1033167
Lars Sandman, Professor
+46 732 065 818
Katerina  Vrotsou, Biträdande universitetslektor
+46 11 363644
Charlotte Norrman, Avdelningschef
+46 13 282538
Ingrid Hotz, Professor
+46 11 363462
Tom Ziemke, Professor

Annette Gelotte, Administrativ chef

Therese Örnberg Berglund, Junior universitetslektor
013-281870
Wolfgang Schmidt, Universitetslektor
+46 13 281854
Line Jepson, Enhetschef
+46 11 36 36 70
Ingegerd Skoglund, Universitetsadjunkt/studierektor
+4613281418
Anna Jänis, Head of center
+4613285710
Johan  Åkerman, Enhetschef
+46 13 28 20 07
Josefina Syssner, Föreståndare
011-36 32 45
Gissur Erlingsson, Biträdande professor
011-36 3 449
Henrik Eriksson, Professor

Jacob Wikner, Universitetslektor
+46 13 284044
Atila Alvandpour, Professor
+46 13 285818
Hans Arnqvist, Professor emeritus
013-28 68 53
Lars Ojamäe, Professor
+46 13 28 13 80
Kajsa Johansson, Universitetslektor
013-28 46 62
Gisela Eckert, Avdelningschef
013 - 28 21 44
Sofie Alexandersson, Enhetschef
+46 13 28 20 83
Anders Persson, Föreståndare
+46 10 103890
Johan  Gilbertsson, Enhetschef
+46 13 28 57 68
Linnea Tengvall, Studierektor
+46 13 282797
Peter Konradsson, professor
+46 705 28 17 28
Björn Lyxell, Professor
013-28 21 06
Ulrika Åstrand, Tf enhetschef
013-28 28 02
Henrik Pedersen, Associate Professor
+46 13 28 13 85
Henrik Pedersen, Universitetslektor
+46 13 28 13 85
Igor Abrikosov, Professor
+46 13 28 56 50
Heriberto Rodriguez-Martinez, Professor
010-103 2284
Per Persson, Professor
+46-13 28 12 48
Claes Lundström, Adj universitetslektor
+46 706 055016
Pernilla Eriksson, HR-konsult
+46 13 284450
Annelie Lindström, Forskarutbildningsstudierektor
010-103 43 86
Ann-Charlott Ericson,

Anna-Carin Rehn Bjurströmer, Administratör
013-28 46 57
Håkan Hua, Avdelningschef
013-28 58 86
Jerker Rönnberg, Professor
013-28 21 07
Veronika Brodin, Koordinator
013-28 67 25
Isak  Engquist, Universitetslektor
+46 11 363401
Jan Lundgren, Professor
+46 11 363187
Gunilla Bergstrand, Administrativ chef
+46 13 28 40 38
Magnus Bång, Universitetslektor

Peter Dalenius, Universitetsadjunkt, Förvaltningsledare Lisam
013-28 14 27
Robert Ericsson , Studieadministrativ chef
013-28 16 02
Per Eklund, Associate Professor
+46(0)13-288940
Per Eklund, Docent
013-28 89 40
Ulrika Åstrand, Tf enhetschef
+46 13 28 28 02
Mikael Syväjärvi, forskningsansvarig
+46 13 28 57 08
Frida  Johansson, Ekonom
+4613281940
Elin Wihlborg, Professor
+46 13 281578
Lars Niklasson, avdelningschef
+46 13 282541
Jens Trosell, Avdelningschef
+46 13 28 12 70
Sofia  Nordmark, Avdelningschef
+46 11 363224
Mariethe Larsson, Avdelningschef
+46 13 28 69 66
Marie Eslon, Enhetschef
013-28 58 22
Gustav Tinghög, Biträdande professor
+46 13 282582
Johan Holtström, Avdelningschef
+46 13 281614
George  Baravdish, Universitetslektor
+46 11 363118
Joakim Krook, Universitetslektor
+46 13 288903
Jenny Alwin, Universitetslektor
+46 13 28 57 84
Maria Skoglund, Enhetschef
+46 13 28 66 70
Gerhard Andersson, Professor
013-28 58 40
Johan  Gilbertsson, Enhetschef
013-28 57 68
Anneli Frostell, Avdelningschef
013- 28 44 52
Marie Larsson, Professor
010-103 10 55
Stefan Thor, Professor
+4613281706
Mika Gustafsson, Universitetslektor
+46 13 28 21 38
Lisa Dobrosch, Koordinator
+46 13 28 10 74
Xavier Crispin, Professor
+46 11 363485
Eva  Lövbrand, Avdelningschef
011-36 3393
Matts Karlsson, Professor
+46 13 281199
Karin Zetterqvist Nelson, Professor
+46 13 285893
Eric  Glowacki, Universitetslektor
+46 11 363477
Ru Peng, Biträdande professor
46 13 28 11 61
Johnny Ludvigsson, Professor emeritus
+46 13 28 68 54
Mikael Segersäll, Studierektor
+46 13 281145
Charlotta Dabrosin, Professor

Preben Bendtsen, Prefekt
+46 13 28 27 16
Fredrik Nyström, Professor
+46 10 103 77 49
Kerstin Levin, Biträdande kanslichef
013 - 28 21 13
Andrei Gurtov, Universitetslektor

Nahid Shahmehri, Professor

Kjell Lejon, Professor
+4613285667
Weimin Chen, Professor
+46 705 12 13 88
Folke Sjöberg, Professor

Björn-Ola Linnér, Professor
+46 11 36 3233
Nil Dizdar, Läkare, Bitr professor

Feng Gao, Assistant Professor
+46 13 28 68 82
Feng Gao, Bitr. universitetslektor
+46 13 28 68 82
Susann Årnfelt, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 12 282290
Petter Krus, Professor
+46 13 281792
Olle Stendahl, Professor

Henrik Danielsson, Biträdande professor
013- 28 21 99
Anita  Läthén, Enhetschef
+46 13 28 25 13
Kerstin Larsen, Systemförvaltare
+46 13 28 69 01
Per Jensen, professor
+46 13 28 12 98
Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden
013- 28 10 51
Renee Wever, Professor
+46 13 281519
Torbjörn Tagesson, Professor
+46 13 281506
Göran Salerud, Professor
+46 13 28 67 55
Simon Farnebo, Docent

Johanna  Sköld , Universitetslektor, projektledare
+46 13 28 2910
Ann-Charlotte Johansson, Förste forskningsingenjör, Forskningskoordinator

Marina Geijer, Enhetschef
013-28 10 45
Lars Eriksson, Professor
+4613284409
Åsa Larsson Ranada, Avdelningschef
+46 11-363392
Valeriu Chirita, Assoc. Professor
+46 13 28 12 89
Christina Edlund, HR-konsult
+46 13 281013
Camilla Fagerström Grubb, Studievägledare
+46 13 282099
Catharina Magnusson, Kanslichef
+46 13 285850
Adriana Serban, Universitetslektor
+46 11 363478
Hanne Lovlie, Bitr. Prof.
0736-39 44 97
Magnus Vrethem, Professor, ämnesföreträdare

Samuel Zethson, Controller
+46 13 284404
Margareta  Alfredson, Tillförordnad Enhetschef
+46 13 28 29 35
Jonas Anshelm, Professor
+46 13 28 2265
Charlotta Dabrosin, Professor, ämnesföreträdare

Charlotta Enerbäck, Professor, överläkare
010-103 74 29
Bengt-Ove Turesson, Universitetslektor
013-26 14 36
Peter Hallberg, Universitetsadjunkt/studierektor
+46 13 281134
Jens Birch, Professor
+46 705 22 76 85
Anders Carlsson,

Vanya Darakchieva, Professor
013-28 57 07
Luis Ribeiro, Universiteslektor
+46 13 284677
Daniel Simon, Universitetslektor
+46 11 363476
Daniel Simon, Junior universitetslektor
+46 11 363476
Anders  Ynnerman, Professor
+46 11 363309
Susann Årnfelt, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 28 22 90
Maria Sunnerhagen, Professor
+46 13 28 66 82
Anna Bergman, Studievägledare
+46 13 282011
Hugo Hesser, Universitetslektor, docent
013-28 58 45
Uno Wennergren, Professor
+46 13 28 16 66
Wera Grahn, Avdelningschef, forskarutbildningsstudierektor
+46 13 28 66 57
Ulf Helmersson, Professor
+46 13 28 16 85
Anders Fridberger, Professor
010-103 13 71
Jan-Ingvar Jönsson, Professor
013-282300
Jörg Cammenga, Professor
013-28 2247
Johanna Forsell, HR-specialist
+46 13 28 10 47
Camilla Forsell, Universitetslektor
+46 11 363471
Fredrik Persson, Universitetslektor/studierektor
+46 13 281761
Jan Lundgren, Professor
+46 11 36 31 87
Eva  Lövbrand, Avdelningschef
+ 46 11 36 3393
Eva Sofia Welander, avdelningschef
010-1031435
Christina Samuelsson, Biträdande professor, avdelningschef
013-28 67 95
Stefan Koch, Universitetslektor

Ida van der Woude, Projektledare LiU Summer Academy
013-28 68 58
Sepehr Shakeri Yekta, Postdoktor
+46 13 28 22 94
Anne-Li Silberk, Administrativ chef
+46 13 28 5644
Peter Nilsson, professor
+46 13 28 27 87
Anna Schnürer, Gästprofessor
+46 18 67 3288
Asta Cekaite , Professor
+46 13 28 26 74
Björn Alling, Universitetslektor
+46 13 28 28 49
Nicolette  Lakemond, Biträdande professor
+46 13 282525
Malin Granath, Universitetslektor/studierektor
+46 13 288921
Oliver Gimm, Professor
010-1038040
Eva  Lövbrand, Avdelningschef
+ 46 11 36 33 93
India Morrison, Universitetslektor

Jan Ernerudh, Professor
010-103 32 69
Jan Marcusson, Professor
070-5717033
Peter Bjurstam, Universitetsadjunkt
+46 13 281173
Annika Björn, Universitetslektor
+46 13 28 58 78
Daniel Aili, lektor
+46 13 28 89 84
Robert Ericsson, Avdelningschef Studentavdelningen
013-28 16 02
Anders  Fåk, tf avdelningschef
013-28 19 46
Per Olof Holtz, Professor
+46 13 28 26 28
Johan  Åkerman, Enhetschef
013-28 20 07
Christina Nordin, Avdelningschef
+46 13 281493
Evalotte  Mörelius, Avdelningschef
+46 11 36 35 56
Åsa Skog, HR-konsult
+46 11 36 36 06
Olle Stål, Professor
010-103 34 91
Rosaura Casas, Förste forskningsingenjör
0101033565
Carin Ennergård, Koordinator/HR-konsult
+46 13 28 21 14
David Lawrence, överbibliotekarie
013-28 66 09
AnnaKarin Unger, Enhetschef
+46 13 28 66 21
Michael Hörnquist, Professor
+46 11 363381
Urban Forsberg, Docent
+46 13 28 13 50
Henrik Nordvall, Biträdande professor
013-28 21 40
Rolf Holmqvist, Professor emeritus
013- 28 25 60
Eva Rosell, Enhetschef
+46 13 28 28 71
Hans Kempe, Upphandlingschef
+46 13 28 10 79
Ann-Charlott Ericson, Universitetslektor

Åsa Wallhagen, Koordinator IAS
+46 11363301
Anita Öst, Universitetslektor, huvudhandledare
010-103 31 90
Henrik Pedersen, Bitr. Prof.
+46 13 28 13 85
Karin Wårdell, Professor
+46 101 032 455
Neda Haj Hosseini, Universitetslektor
+46 101 032 488
Christina Henriksson, HR-konsult
+46 13 281084
Mariam Kamkar, Professor

Annette Gelotte, Head of Administration
+46 13 282173
Colm Nestor, Biträdande universitetslektor
013-28 26 54
Jens Trosell, Administrativ chef
+46 13 28 12 70
Louise Gustafsson, HR-konsult IFM
+46 13 28 12 01
Arne Jönsson, Professor

Kristian Sandahl, Professor

Roland Gårdhagen, Universitetslektor/studierektor
+46 13 281701
Vanya Darakchieva, Associate Professor
+46 13 28 57 07
Vanya Darakchieva, Universitetslektor
013-28 57 07
Erik Bergfeldt, Universitetslektor
+46 11 363276
Per-Eric Lindgren, Professor
010-103 85 86
Tina-Simone Neset, Docent/Universitetslektor
+46 13 28 22 88
Victoria Wibeck, Professor
+46 11 36 32 85
Feng Gao, Bitr. universitetslektor
+46 13 28 68 82
Tina-Simone Neset, Associate Professor
+46 13 28 2288
Karin Zetterqvist Nelson, Avdelningschef, professor
+46 13 28 58 93
Kajsa Johansson, Universitetslektor
+46 13 28 46 62
Anna Enblom, Universitetslektor
+46 13 28 13 49
Jan Brynhildsen, Professor, ämnesföreträdare
010-103 31 32
Markus Heilig, Professor, avd.chef, ämnesansvarig

Svante Gunnarsson, Professor
013-281747
Tomohiko Sakao, Assistant professor
+46 13 282287
Mattias Alenius, Docent, universitetslektor
+46 10-103 82 28
Torbjörn  Ledin, Professor, ämnesansvarig

Ann-Christin Brorsson,
+46 13 28 66 48
Ulf Brunne, Avdelningschef
+46 13 282320
Elin Önstorp, Samordnare för studievägledningen LiTH
+46 13 285754
Annalena Kindgren, Kanslichef
+46 13 281675
Jesper  Olsson, Biträdande professor
+46 13 28 68 12
Daniel Leidermark, Universitetslektor
+46 13 28 27 91
Peter Schmidt, Universitetslektor
+46 13 282743
Vanya Darakchieva, Universitetslektor
+46 13 28 57 07
Ann-Charlotte Johansson, Förste forskningsingenjör, enhetschef

Igor Zozoulenko, Professor
+46 11 363319
Anna Andersson, Samordnare
+46 13 281028
Johanna Hengen, Doktorand

Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden
013 - 28 10 51
Kerstin Hawkins, Enhetschef
013-28 68 15
Gunilla Petersson, avdelningschef
011-363636
Gunilla Petersson, Avdelningschef
+46 11 36 36 36
Björn Granseth, Universitetslektor
010-103 41 34
Michael Hörnquist, Professor
+ 46 11 36 33 81
Björn Wallner, Avdelningschef
+46 13 28 27 59
Christina  Hörnell, Director Musices
+4613284018
Veronika Brodin, Avdelningschef
013-28 67 25
Fredrik Stjernberg, Professor
+4613282176
Martin  Berzell, Universitetslektor
+4613281000
Anna Malmström, Renrumschef
+46 76 115 88 53
Mats Andersson, Universitetsadjunkt/ansvarig för asienkunskap
+46 13 282736
Charlotta Dabrosin, Professor, Föreståndare
010-103 35 55
Elin Bergfeldt, HR-partner
+46 13 284403

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 27 September 2016

Linköpings Universitet

Besöksadress

MÄSTER MATTIAS VÄG
LINKÖPING

Postadress

None
LINKÖPING, 58183

Liknande jobb


Forskningsingenjör Medicinska fakultete.. 2 October 2016 Forskningsingenjör
Canimguide Therapeut.. 5 October 2016 Research Scientist - Immunologist
Projektassistent Lunds Tekniska Högsk.. 22 November 2016 Projektassistent
Forskningsingenjör Lunds universitet, M.. 9 December 2016 Forskningsingenjör