Förstelärare - SvA/So, år 1-7 - sökes till Apelgårdsskolan

Arbetsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Med över 21 500 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 18 förvaltningar. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med att påverka?

Tillsammans gör vi skillnad!
Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 24 000 elever. Tillsammans med 4 300 kollegor kan du vara med i skapandet av framtidens skola.


Apelgårdsskolan är en F-9 skola som ligger i Malmös östra del. Skolan har cirka 310 elever och växer i de lägre årskurserna. Vi sätter stort fokus på samarbete över verksamheterna och mellan stadieövergångarna för att stödja en samsyn på uppdraget relaterat till skolans kvalitetsarbete. Språkutvecklande ämnesundervisning, elevdelaktighet och samarbete mellan skola och omvärlden är prioriterade utvecklingsområden. Vi har höga förväntningar på varandra och arbetar systematiskt med målinriktat utvecklingsarbete. Som förstelärare ingår du i skolans kvalitetsgrupp tillsammans med skolledningen och 5 andra förstelärare.

ARBETSUPPGIFTER
Till Apelgårdsskolan söker vi nu en förstelärare för undervisning år 1-7 i SvA/So. Inriktningen är språkutvecklande arbete.

Huvuduppdraget för dig som förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av din tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det också att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Förutom att du är allmändidaktiskt kunnig, tar du som förstelärare också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling, ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer ingå i en arbetsgrupp tillsammans med sex andra förstelärare och kommer i din roll handleda andra lärare. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel.

Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse.
I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden:
• Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen
• Ökad likvärdighet mellan skolor
• Flerspråkig undervisning
• Språkutvecklande ämnesundervisning
• Formativ bedömning

Läs mer om hur vi arbetar med karriärtjänster på www.malmo.se/karriartjanster
Här finner du också det rektorsintyg du ska ta med om du blir kallad på intervju.


KVALIFIKATIONER
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, måste du:

• vara legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) alternativt kunna uppvisa bevis på att legitimation har sökts samt examensbevis för en fullständig lärarexamen.
•vara trygg med att leda och utveckla kollegor
•vara legitimerad lärare i SvA samt i något/några praktisk-estetiska ämnen för år 1-7
•genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
•ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
•även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du:

• har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.
• utvecklar undervisningen med stöd i forskning.
• ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation.
• tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande
• har formativ och summativ bedömningskompetens.
• har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel.
• skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• har erfarenhet i handledning av andra lärare.
• har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning.
• har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt.
• undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.


När du ansöker :
I fältet för personligt brev i din ansökan ska du skriva en kort text, max 500 ord, där du argumenterar för din yrkesskicklighet och varför just du är lämplig som förstelärare på Apelgårdsskolan. I övrigt använder du resten av utrymmet fritt till ditt personliga brev.


ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Ewa Elfgren
0768-768506
Förste utbildningschef Hans Nilsson
0768-80 57 12
Biträdande rektor Martin Bieber
073-691 12 63
Bitr Rektor Marianne Drottmar
040-346786
bitr rektor Leon Nawrot
0708-346832
Rektor Marie Wesén

Bitr rektor Maria Tagesson Holmstedt
040-343368
Rektor Andreas Katsanikos

rektor Slavica Drazic

Samordnande skolsköterska Marie Färjh

Sammanfattning

Besöksadress

August Palms plats 1 Malmö
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


28 maj 2010

Lärare i grundskolans tidigare år

28 september 2010

Grundskollärare 1-7 idrott, sv/so 30-50% (vik)

30 november 2010

9 september 2010