Förvaltare

Arbetsbeskrivning

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt tusen anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och för flyktingboende, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg.
ARBETSUPPGIFTER
Vår vision är att: Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla.

På arbetsplatsen finns tre enheter: boutredningsenheten, enheten för krav och bidrag och förvaltarenheten.
Boutredningsenheten upprättar bl.a. dödsboanmälan, förvaltar och avvecklar dödsbon och ansvarar för begravning när ingen annan gör det. Enheten för Krav och Bidrag bistår stadsdelarna med att hantera vårdavgifter, bidrag och underhållsstöd till placerade barn.
Förvaltarenhetens verksamhet riktas till vuxna göteborgare i behov av speciellt kompetenta förvaltare/gode män. Verksamheten baseras på bestämmelser i Föräldrabalken. Vi är för närvarande 10 förvaltare. Vi arbetar på uppdrag av Överförmyndarförvaltningen som förordnar förvaltare och gode män till personer med bl.a. svår psykisk funktionsnedsättning, missbruk, psykossjukdomar och liknande sjukdomstillstånd. Tingsrätten beslutar i varje enskilt fall hur omfattande uppdraget ska vara. Förvaltaren träder in när det är svårt för en privatperson att vara personens stöd. Vi bistår personerna i ekonomiska, juridiska och sociala frågor. Vi bevakar personens (huvudmannens) rätt, förvaltar egendom samt sörjer för person. Huvudmännens behov står i centrum och arbetet med tydliga mål och individuella uppföljningar är en viktig del av förvaltarens utvecklingsarbete. Förvaltaren samarbetar med huvudmannens anhöriga och professionella nätverk. Förvaltaren blir personligen förordnad då han/hon åtar sig uppdraget som god man/förvaltare.
Det dagliga arbetet består till stor del av att:
• ha kontakt med huvudmännen och deras nätverk
• ge råd i personliga förhållanden
• företräda huvudmännen inför myndigheter och domstolar
• se till att huvudmännens tillgångar används till hennes/hans nytta
• bevaka rätten till vård- och omsorg
• strukturera huvudmännens ekonomi
• dokumentation och ekonomisk redovisning,
• se till att huvudmannen får en bostad/ plats i boende och meningsfull sysselsättning

Vi erbjuder dig en plats bland engagerad personal, spännande verksamheter och i trivsamma lokaler på Stora Badhusgatan 12 -14.


KVALIFIKATIONER
Vi letar efter dig som:
- gillar vår vision och värderingar
- har högskoleutbildning som socionom, jurist, ekonom, eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig
– har långvarig erfarenhet och ett genuint intresse av att arbeta med målgruppen med svår psykiskt funktionsnedsättning
– har goda kunskaper om socialtjänstlagen, lagen om stöd och service, sjukvårdsorganisationen, i juridik och ekonomi
– är prestigelös och bemöter alla du möter i arbetet på ett professionellt och respektfullt sätt
– ser helheten för målgruppen och för verksamheten

Du har god förmåga:
- att kommunicera med huvudmännen, anhöriga och med personer inom myndigheter
- att bemöta huvudmän/klienter på ett trevligt och respektfullt sätt
– göra egna prioriteringar, arbeta strukturerat, självständigt och kan fatta tydliga beslut
- att hitta lösningar på uppkomna problem
– att samarbeta med kollegor inom enheten/verksamheten

Ditt förhållningssätt ska präglas av tilltro till huvudmannens vilja att vara delaktig och ansvarstagande för sin egen sociala situation. Som förvaltare/god man ska man bidra till en ökad livskvalitet för huvudmannen utifrån ett ”rehabiliteringsperspektiv” - inte frånta den enskilde ansvaret.

Erfarenhet krävs.

Kontaktpersoner på detta företaget

Pernilla Halmedal
031-3679428
Christina Matsdotter
0707-85 45 19
Anna Ström

Verónica Morales
031-3679009
Brith Holm

Ingvar Johansson

Christina Matsdotter
031- 367 94 60
Sven-Johan Dahlstrand
031-3679860
Jakob Kilner
031-367 91 08
Karolina Pettersson
031-3685754

Sammanfattning

Besöksadress

40482
None

Postadress

None
., .

Liknande jobb


En kontaktperson som pratar persiska sökes

En kontaktperson som pratar persiska sökes

19 maj 2020

Personligt Ombud i Helsingborg

19 maj 2020

Personligt ombud

Personligt ombud

14 maj 2020

Barnpassning

Barnpassning

12 maj 2020