Arbetslivsinstitutet.se

Förvaltare


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2013-11-01 , upphör: 2014-11-30

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt tusen anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och för flyktingboende, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg.
ARBETSUPPGIFTER
Vår vision är att: Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla.

På arbetsplatsen finns tre enheter: boutredningsenheten, enheten för krav och bidrag och förvaltarenheten.
Boutredningsenheten upprättar bl.a. dödsboanmälan, förvaltar och avvecklar dödsbon och ansvarar för begravning när ingen annan gör det. Enheten för Krav och Bidrag bistår stadsdelarna med att hantera vårdavgifter, bidrag och underhållsstöd till placerade barn.
Förvaltarenhetens verksamhet riktas till vuxna göteborgare i behov av speciellt kompetenta förvaltare/gode män. Verksamheten baseras på bestämmelser i Föräldrabalken. Vi är för närvarande 10 förvaltare. Vi arbetar på uppdrag av Överförmyndarförvaltningen som förordnar förvaltare och gode män till personer med bl.a. svår psykisk funktionsnedsättning, missbruk, psykossjukdomar och liknande sjukdomstillstånd. Tingsrätten beslutar i varje enskilt fall hur omfattande uppdraget ska vara. Förvaltaren träder in när det är svårt för en privatperson att vara personens stöd. Vi bistår personerna i ekonomiska, juridiska och sociala frågor. Vi bevakar personens (huvudmannens) rätt, förvaltar egendom samt sörjer för person. Huvudmännens behov står i centrum och arbetet med tydliga mål och individuella uppföljningar är en viktig del av förvaltarens utvecklingsarbete. Förvaltaren samarbetar med huvudmannens anhöriga och professionella nätverk. Förvaltaren blir personligen förordnad då han/hon åtar sig uppdraget som god man/förvaltare.
Det dagliga arbetet består till stor del av att:
• ha kontakt med huvudmännen och deras nätverk
• ge råd i personliga förhållanden
• företräda huvudmännen inför myndigheter och domstolar
• se till att huvudmännens tillgångar används till hennes/hans nytta
• bevaka rätten till vård- och omsorg
• strukturera huvudmännens ekonomi
• dokumentation och ekonomisk redovisning,
• se till att huvudmannen får en bostad/ plats i boende och meningsfull sysselsättning

Vi erbjuder dig en plats bland engagerad personal, spännande verksamheter och i trivsamma lokaler på Stora Badhusgatan 12 -14.


KVALIFIKATIONER
Vi letar efter dig som:
- gillar vår vision och värderingar
- har högskoleutbildning som socionom, jurist, ekonom, eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig
– har långvarig erfarenhet och ett genuint intresse av att arbeta med målgruppen med svår psykiskt funktionsnedsättning
– har goda kunskaper om socialtjänstlagen, lagen om stöd och service, sjukvårdsorganisationen, i juridik och ekonomi
– är prestigelös och bemöter alla du möter i arbetet på ett professionellt och respektfullt sätt
– ser helheten för målgruppen och för verksamheten

Du har god förmåga:
- att kommunicera med huvudmännen, anhöriga och med personer inom myndigheter
- att bemöta huvudmän/klienter på ett trevligt och respektfullt sätt
– göra egna prioriteringar, arbeta strukturerat, självständigt och kan fatta tydliga beslut
- att hitta lösningar på uppkomna problem
– att samarbeta med kollegor inom enheten/verksamheten

Ditt förhållningssätt ska präglas av tilltro till huvudmannens vilja att vara delaktig och ansvarstagande för sin egen sociala situation. Som förvaltare/god man ska man bidra till en ökad livskvalitet för huvudmannen utifrån ett ”rehabiliteringsperspektiv” - inte frånta den enskilde ansvaret.

Erfarenhet krävs.

Kontaktpersoner på detta företaget

Pernilla Halmedal
031-3679428
Christina Matsdotter
0707-85 45 19
Anna Ström

Verónica Morales
031-3679009
Brith Holm

Ingvar Johansson

Christina Matsdotter
031- 367 94 60
Sven-Johan Dahlstrand
031-3679860
Jakob Kilner
031-367 91 08
Karolina Pettersson
031-3685754
Ulla-Carin Moberg
031-367 90 04
Anette Hemfors
031-3679416
Christina Matsdotter

Jenny Johansson
0702-00 25 02
Teresa Woodall
031-3679415
Anna Kjellberg
031-3679576
Jenny Johansson
031-367 90 74 (mobil anknytning)
Gregory McDermott
031-367 9537
Marie Hedström
031-367 98 88
Jan-Olof Norrman
031-3679610
Anette Holm
031-367 93 79
Lena Lindbom
031-367 94 49
Gerda Svendsen
031 - 3654486 - 88
Lisa Wissmar
031-3679747
Christina Matsdotter
031-3679460
Ragnhild Ekelund
031-3679675,
Enhetschef Roger Söderstrand
031-3679207
SACO Karolina Pettersson
031-3685754
Vision Jakob Kilner
031-367 91 08
Gruppchef Charlotta Öhman
031-3679442
Samordnare Annica Gren
3679438
Kommunal Gerda Svedsen
031-365 44 86 - 88
Gruppchef Martina Björk
031-3679441
Kommunal Gerda Svendsen
031 - 3654486 - 88
Gruppchef Carina Spjut
031-3679622
Gruppchef Lena Frederiksen
031-3679573
Gruppchef Lena Lindbom
031-367 94 49
Christina Matsdotter , SACO
031-3679460
Gruppchef Linda Nilsson
031-3679575
SSR Christina Matsdotter

Vision Jenny Johansson
0702-00 25 02
Enhetschef Anna Bergsten
031-3679433
SACO Christina Matsdotter
031-367 94 60
Vision Lennart Cardehill
031- 367 90 51
Gruppchef Anna Kjellberg
031-3679576
Vision Jenny Johansson
031-367 90 74 (mobil anknytning)
Verksamhetschef Lars Lilled
031 367 90 31
Enhetschef Sven-Johan Dahlstrand
031-3679860
Gruppchef Helena Magnusson
031-3679754
Bibliotekarie Gustav Almestad
031-367 37 66
Enhetschef Ragnhild Ekelund
031-3679675,
Saco Christina Matsdotter
031- 367 94 60
Gruppchef Barbro Stömblad
031-3679670
SKTF Stefan Kesselbacher

Kerstin Nordin enhetschef
031-3679119
Samordnare Catarina Davidsson
031-3679286
Enhetschef Eva Andersson
031-3679751
Gruppchef Helena Hellashjärta- Magnusson
031-3679754
Gruppchef Patrik Janeros
031-3679615
Enhetschef Tommy Söderberg
031-3679510
Gruppchef, Hindås Lena Lindbom
031-367 94 49
Gruppchef, Tjörn Martina Björk
031-3679441
Gruppchef Stefan Almer
031-367 94 43
Gruppchef, Orust / Alingsås Stefan Almer
031-367 94 43
HR-chef Nicoline Blidberg
031-3679010
Saco Christina Matsdotter
031-3679460
Gruppchef Annica Thorin
031-3679771
Kommunal Gerda Svendsen
031- 3654486-88
Utvecklingsledare Camilla Näslund
031-367 91 61
Projektledare Tomas Magnusson
031-367 91 23
Enhetschef Ragnhild Ekelund
031-3679675
Utvecklingsledare Viktoria Malmberg

Vision Jenny johansson
0702-002502
Köksmästare Kent Mellgren
031-3679762
Leg. Psykiatrisjuksköterska Vivi-Anne Heden
031-3679894
Leg. Psykiatrisjuksköterska Gillis Sätteström
031-3679895
Gruppchef Jan-Olof Norrman
031-3679610
Fackligt ombud SKTF Stefan Kesselbacher
031-3679512
Annika Bellming, Enhetschef
031-367 91 69
Vision Emma Nelin, Socialsekreterare
031-367 91 70
Administratör Mattias Persson
031-3679641
Enhetschef Pernilla Halmedal
031-3679428
Enhetschef Roger Söderstrand
031-367 92 07
SACO Karolina Pettersson
031-368 57 54
Gruppchef Lotta Rosenhöjd
031-3679880
VISION Stefan Kesselbacher

Enhetschef Annika Lidström
031-367 93 44
Vision Yvonne Karlsson
031-3679455
Vision Jakob Kilner
031-3679108
Enhetschef Ulla Ekman
031-367 96 93
Enhetschef Margita Johansson
031-3679640
Vårdförbundet Mats Svensson
070-6881704
Enhetschef Rune Johansson
031-3679815
Enhetschef Grethe Foss

Gruppchef Annika Ström Öberg
031- 367 98 77
Enhetschef Gregory McDermott
031-367 9537
Vision Yvonne Karlsson
031-367 93 33
Enhetschef Annelie Silvander
031-3679086
Sjuksköterska Patrice Johansson

Gruppchef Gerd Östlund Sanner
031-3679792
Enhetschef Lisa Wissmar
031-3679747
Gruppchef Lena Magnusson
072-5612890
Enhetschef Pernilla Halmedal

Enhetschef Lotta Lidén Lundgren
031-367 94 54
Gruppchef Solveig Svanberg
031-367 91 86
Gruppchef Helena Hellashjärta- Magnusson
031-3679756
Gruppchef Charlotta Öhman
031-3679442
Stödpedagog Nizella Westlöf
0702-32 08 13
Förvaltningsdirektör Michael Ivarson
031-3679006
HR-chef Nicoline Blidberg
031-3679010
gruppchef Susanne Sjöstedt
031-367 95 03
Arbetsledare Anita Hjelm
031-3679579
gruppchef Anita Hjelm-Ulverås
031-3679590
Gruppchef Helena Trellar
031-367 95 36
Gruppchef Lena Lindbom
031-367 94 49
Gruppchef Mona Karlsson
031-367 92 06
Gruppchef Anna Tell

Tf Enhetschef Nader Mohtasham
031-367 91 75
Enhetschef Margita Johansson
031-3679640
Enhetschef Kerstin Nordin
031-3679119
Samordnare Martin Wettmark
031-3679118
Enhetschef Maija Gustafsson
031 – 367 97 00
Vision Emma Fäldt
031-3679183
Gruppchef Ann-Sofie Byström

stödassistent Linn Olofsson
0722-149489
Enhetschef Sven-Johan Dahlstrand
031-367 98 60
tf enhetschef Eva Jerrewing
031 367 97 51
gruppchef Britt Häggmark
3679595
Gruppchef Rickard Larsson
031-3679293
Gruppchef Marianne Bergström
031-367 95 79
Gruppchef Lillekärrs boende Matilda Brinck-Larsen

Enhetschef Boendet för ensamkommande ungdomar Louise Parbring

Tony Ulfbratt

Karin Bernhage
031-367 97 54
Jörgen Gustavsson
031-367 97 54
Gruppchef Tony Ulfbratt

Enhetschef David Sandén
031-3679915
Gruppchef Jan-Olof Norrman
031-367 96 10
Leg Psykiatrisjuksköterska Gillis Sätterström
031-367 98 95
Gruppchef Anna Forum
031-367 93 68
Socialsekreterare Maija Stufve
0313679195
Socialsekreterare Tomas Stacewicz Dahlheim
031-367 93 60
tf enhetschef Maria-Rosa Johansson
031-3679037
Verksamhetschef Ingela Johansson
031-3679105
Gruppchef Kaisa Andersson
031-36779771
Gruppchef Annette Delin
031-367 96 67
Enhetschef Annelie Silvander
031-3679086
Samordnare Anna Ek
031-3679122
arbetsterapeut Ann-Marie Larsson v 23

Enhetschef Rune Johansson v 24
031-3679815
Planeringsledare Eva Andersson
031-3679468
Verksamhetschef Ingela Johansson åter 8 juni
031-3679105
Vårdenhetschef/beroendekliniken/Mini Maria Ulf Sammels
0736657470
Chef Verksamhetsstöd Ulla-Carin Moberg
031-367 90 04
nämndsekreterare Maria Wannerskog
031-367 90 01
Gruppchef Stefan Almer i tjänst v 28-29
031-367 94 43
Samordnare Anne Lindblad åter den 27 juli
031-367 94 34
Leg. Psykiatrisjuksköterska Marie Hedström
031-367 99 01
[email protected]

Gruppchef Carl-Johan Bexell
031-3679612
Gruppchef Kaisa Andersson
031-3679771

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 September 2013
Ange referens: A347889
Övrigt: Tillträde 1 november eller enligt enligt överenskommelse

Göteborgs stad, Social Resursförvaltning

Besöksadress

40482
None

Postadress

None
., .

Liknande jobb


Etableringslots (arabiska) Norrköping MIROI I-LEARNING AB 26 August 2013 Etableringslots (arabiska) Norrköping
Etableringslots (arabiska) Eskilstuna MIROI I-LEARNING AB 26 August 2013 Etableringslots (arabiska) Eskilstuna
Personligt ombud Enköpings kommun Vår.. 28 August 2013 Personligt ombud
Stockholms Stadsmission söker timvikarier Stockholms Stadsmission 2 September 2013 Stockholms Stadsmission söker timvikarier