Arbetslivsinstitutet.se

Förvaltningschef


1 platser Tillsvidare Heltid Fast lön Heltid. Stockholms universitet tillämpar provanställning om sex månader.

Förvaltningschef vid Stockholms universitet. Ref.nr SU FV-2429-13. Sista ansökningsdag: 2013-09-25.

Universitetsförvaltningens uppdrag är att stödja universitetets institutioner och andra enheter. Likaså är den ett stöd till universitetsstyrelsen, rektor, områdesnämnderna och universitetsgemensamma organ. Förvaltningen består av 12 avdelningar, med varsin avdelningschef, som på universitetsledningens uppdrag på olika sätt bidrar till att skapa och upprätthålla de bästa förutsättningarna för hela verksamheten. En viktig uppgift är att säkerställa rättssäkerhet, insyn och ett effektivt resursutnyttjande, för att därmed uppfylla universitetets roll som myndighet.

Arbetsuppgifter
Förvaltningschefen är chef för universitetsförvaltningen och ingår i universitetsledningen. En viktig uppgift för förvaltningschefen är att leda, samordna och utveckla förvaltningen utifrån uppsatta mål och visioner och i samverkan med kärnverksamheten. Det är ett ansvarsfullt arbete som kräver god övergripande inblick i de olika verksamheterna och som också kräver lyhördhet och mod att driva frågor på kort och lång sikt i en organisation som är starkt decentraliserad.

Universitetsstyrelsen fastställer medelstilldelningen till universitetsgemensamma administrativa verksamheter. Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att dessa medel används ansvarsfullt och effektivt inom förvaltningen. Det totala anslaget för denna verksamhet är ca 400 milj. kr.

Som en del av universitetsledningen företräder förvaltningschefen universitetet i olika externa sammanhang och har också ett ansvar att upprätthålla goda kontakter med andra universitet, statsmakterna, näringslivet och samhället i övrigt.

Kvalifikationer
Kraven på förvaltningschefen är höga. Det krävs en akademisk examen och väl vitsordad erfarenhet av kvalificerat ledarskap, gärna inom högskolesektorn. Arbetet kräver erfarenhet av utvecklingsarbete och god förmåga att, utifrån en helhetssyn, analysera behov, prioritera samt leda och delegera. Det krävs ett entusiasmerande och målinriktat ledarskap för att leda och utveckla förvaltningens olika delar. En viktig förmåga är att kunna skapa ett gott arbetsklimat och bygga förtroendefulla relationer både inom och utanför organisationen.

Som förvaltningschef krävs kunskap om och egen erfarenhet av:
-ledning av kunskapsorganisationer med stor personalstyrka och omfattande servicefunktioner
-högskolans organisation, forsknings- och utbildningsverksamhet
-mål, strategier och styrning i offentlig förvaltning, särskilt inom forsknings- och utbildningsområdet
-förändringsarbete inom stora organisationer
-ekonomisk verksamhet och resultatuppföljning samt analyser av ekonomiska resultat.

Meriterande i övrigt är genomgången forskarutbildning. Förvaltningschefen förutsätts kunna uttrycka sig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.

Anställningsvillkor
Anställningen är tills vidare men förordnandet som förvaltningschef är på sex år, vilket kan förlängas. Stockholms universitet tillämpar provanställning om sex månader. Ange löneanspråk.

Upplysningar
Närmare information om anställningen lämnas av personalchef Marie Högström, tfn 08-16 20 00 (vx).

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST),
tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41.

Ansökan
Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU FV-2429-13,
senast den 25 september 2013 via e-post till: [email protected]

Kontaktpersoner på detta företaget

Tina Elfwing
08-161727
Maria Wiklund
08-163637
Annika Tidlund
08-163718
Avdelningschef Sabina Anderberg
08162994
Bibliotekarie Camilla Hertil Lindelöw
08162711
ST-ordförande Lisbeth Häggberg
08162000
Lisbeth Häggberg
08-162000
Gunnar Stenberg
070-3164341
Anqi Lindblom-Ahlm
08-162000
Sektionschef Jerker Dahne
08-161001 076-1275706
Gruppledare Johanna Belzacq
08-162297 070-7492419
Prefekt Pär Frohnert
08-163389
Byrådirektör Kenneth Hjalmarsson
08-162130
Gunnar Stenberg
070-3164341
Maria Mattson

Avdelningschef Leif Friberg
08-162521
Bibliotekarie Camilla Hertil Lindelöw
08-162711
prefekt Annika Johansson
08-163507
Byrådirektör Kenneth Hjalmarsson
08-162130
Anqi Lindblom Ahlm
08-162000
Gunnar Stenberg
070-316 43 41
Administrativ chef Jan Dunge
08-12 07 62 40
Ekonomiansvarig Katri Pallard
08-12 07 62 03
Kanslichef Henric Hertzman
08-162415 070-999 80 36
Professor Sven Jakobsson
0155-246047 070-3578574
Avdelningschef Kristina Dembrower
08-162118 070-4221516
Jämlikhetssamordnare Christian Edling
08-162559 070-4221520
Chef för internrevision Bertil George
08-674 70 49 073-270 11 62
SEKO Gunnar Stenberg
070-316 43 41
SACO Anqi Lindblom-Ahlm
08-16 20 00
ST Lisbeth Häggberg
08-16 20 00
personaladministr eva pettersson
08163998
Studierektor Anna-Lena Ljusberg
08-1207 6559
Studierektor Helena Bergström
08-1207 6505
Prefekt Thomas Hartman
08-164664 073-7078787
Jan Dunge
08-12 07 62 40
Sektionschef Charlotte Rossland

Saco-S Anqi Lindblom-Ahlm
08-162000
Saco-S Lisbeth Häggberg
08-162000
SEKO Gunnar Stenberg
08-162000 070-3164341
Administratör Carina Lundgren
08-12076789
Prefekt Maritta Soininen
08-16 26 41 073-340 39 04
Personalhandläggare Lena Helldner
08-16 30 83
SEKO Gunnar Stenberg
08-16 20 00
administratör Brian Baskin
08-12076786
Administrativ chef Ida Söderberg Tah
08-162615
sekreterare pol barbara
08-164258
Sektionschef Karin Granevi
08-162089 070-2572202
Handläggare Maria Högemark
08-164895
Handläggare Lisa Rannikko
08-161180
SACO Anqi Lindblom-Ahlm
08-162000
ST Lisbeth Häggberg
08-162000
SEKO Gunnar Stenberg
08-162000
Personalchef Marie Högström
08-162000
Prefekt Claudia Egerer
08-163589
universitetslektor Maria Kuteeva
08-163593
universitetslektor Peter Sundkvist
08-164302
Utredare Mikael Stenberg
08-162086
Föreståndare Olle Lundberg
08-162653
Stf föreståndare Monica Åberg Yngwe
08-6747803
Professor Tomas Korpi
08-16 31 49
Docent Tommy Ferrarini
08-16 34 58
Docent Kenneth Nelson
08-674 71 28
Personalspecialist Tomas Qvarnström
08-162721
Fackförbundet ST Lisbeth Häggberg
08-16 2000
Saco-S Anqi Lindblom-Ahlm
08-16 2000
Emina Muratspahic
08-674 7118
Cecilia Linder
08-674 7017
Madeleine Sandberg
08-16 33 15
Stf Prefekt Jonas Gunnarsson
070-576 34 21
OFR/ST Lisbeth Häggberg
08-16 20 00
Anqi Lindblom-Ahl
08-162000
Gunnar Stenberg
070-316 43 41
Bitr avdelningschef Birgit Marklund Beijer
08-162125 070-5665680
Gruppledare Jorge Win
08-16 25 64 070-233 44 88
Bitr avdelningschef Birgit Marklund Beijer
08-162125 070-566 56 80
Sektionschef Tommy Viklund
08-164203
SEKO Gunnar Stenberg
070-3164341
Saco-S Anqi Lindblom-Ahlm
08-16 20 00
SEKO Gunnar Stenberg
070-316 43 41
adm. chef Siw Hedin
08-16 4496
prefekt Peter Hambäck
08-16 1288
prefekt, professor Per Arne Bodin
08-164386
Amanuens Ole Martin Rystad
08162575
Pedagogisk konsult Elisabeth Åman
08-16 21 11
Anqi Lindblom-Ahlm
08-16 20 00
Lisbeth Häggberg
08-16 20 00
Gunnar Stenberg
08-16 20 00
Sektionschef Birgit Marklund Beijer
08-16 21 25 070-566 56 80
Sektionschef Birgit Marklund Beijer
08-16 20 00 070-566 56 80
Gunnar Stenberg
08-16 20 00 070-316 43 41
Föreståndare Ingrid Almqvist
08-163152
Professor Peter Gillgren

Gunnar Stenberg
073-3164341
Studierektor Jessika van der Sluijs

Forskare Arne Lowden
08-55378915
Doktorand Johanna Garefelt
08-55378923
Handläggare Peter Sundkvist

Utredare Karin Englesson
08-162551
Vetenskapligt ansvarig Christoph Humborg
08-674 76 68
Föreståndare Tina Elfwing
08-161727
Kanslichef Henric Hertzman
08-162415 073-270 43 97
Anqi Lindblom-Ahlm
08-16000
Personalhandläggare Camilla Nelson
08163930
Clare Bradshaw
08-161737
Administarativ chef Kicki Wennersten
08-16 21 88
Professor Pavel Kurasov
08-162000
Professor Sergei Merkulov
08-162000
Överbibliotekarie Wilhelm Widmark
08162733
Bibliotekarie Eva Jansson
08161333
Biblioteksassistent Elisabet Edling
08162748
Director International Affairs Natalie Nielsen
08-16 70 79
verksamhetschef/leg.psykolog Malin Eklund
086747691 0737078986
Föreståndare Christine Ericsdotter
08163538
IT-chef Andreas Bjornstad
08-16 22 23
Prefekt Peter Gillgren
08-16 20 00
Ekonom Stina Nieminen
08-16 30 50
Chef studentservice Vladimir Vesovic

Tf sektionschef Marie-Anne Colliander
08-12076776 070-4621427
Sektionschef Peter Wretling
08-162000
Chef Studentservicce Vladimir Vesovic

Chef vid Avd. för kundservice Philippa Andreasson
08164695
Chef vid Avd. för samlingar Leif Friberg
08162521
Professor Pavel Kurasov
08-164544
Professor Tom Britton
08-162000
Utvecklingschef Theodor Tolstoy
08162756
IT-chef Henrik Miettinen
08164967
Gruppledare Elisabeth Åman
08-16 21 11
Professor/föreståndare Hugo Westerlund
08-55378926
Dr Holendro Chungkham
08-55378913
Administrativ chef Kicki Wennersten
08-16 21 88
stf. prefekt Tora Hedin
070-757 81 74
Administrativ chef Viktoria Arwinge
070-103 04 00
Föreståndare Cecilia Lundholm
08-16 15 84
Byrådirektör haidi astlind
08-162441
Ellen Sherwood

Matilda Höglind
+460722539253

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 25 September 2013
Ange referens: SU FV-2429-13
E-post: [email protected]

Stockholms universitet

Besöksadress

Universitetsvägen 10
None

Postadress

Universitetsvägen 10
STOCKHOLM, 10691

Liknande jobb


Kommunikationschef till Swedac Styrelsen för ackred.. 11 September 2013 Kommunikationschef till Swedac
Institutionen Biosystem och teknologi söker en prefekt/chef Sveriges lantbruksun.. 16 September 2013 Institutionen Biosystem och teknologi söker en prefekt/chef
Läkemedelsverket 18 September 2013 Enhetschef för verksamhetsplanering och uppföljning
Linnéuniversitetet 19 September 2013 Avdelningschef för Studerandeavdelningen