Arbetslivsinstitutet.se

Fritidschef


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning tillämpas Tillträde enligt överenskommelse.

Svedala kommun ligger mitt i Öresundsregionen med både Malmö, Lund och Köpenhamn inom nära räckhåll. Hos oss arbetar du i en expansiv kommun som nu rustar för framtiden. Vår kultur- och fritidsenhet rekryterar nu en aktiv fritidschef.

Arbetsplats och arbetsuppgifter
Vi på kultur- och fritidsenheten strävar efter ett mångsidigt utbud av fritidsaktiviteter som ska attrahera och berika våra medborgares delaktighet. Vår målsättning är att ständigt utgå från medborgarnas egna intressen, önskemål och behov som formar våra framtida verksamheter.

Är du en aktiv ledare som vill driva och utveckla vårt arbete för den fria tiden i kommunen? Lockas du av ett brett uppdrag där du leder verksamhetsnära men även ansvarar för att bygga och driva framtiden inom området? Då har vi ett uppdrag för dig - bli vår nya fritidschef!

Som fritidschef har du ett brett övergripande ansvar för fritidsområdet och du förväntas ta en aktiv roll som ledare att utveckla och stärka vårt varumärke inom området. Du leder det operativa och strategiska arbetet med ett tydligt fokus på att skapa kvalitet, mervärde och en attraktiv verksamhet baserad på erfarenhet och aktuell forskning. Du arbetar för att våra verksamheter ska präglas av ett gott bemötande som öppnar för kommunikation, inkludering och nya idéer. Ditt uppdrag är att skapa fritidsmiljöer som initierar, inspirerar och bildar möjligheter till ett aktivt liv.

Du har tillsammans med ledningsteamet ett övergripande ansvar för ungdomsfrågorna, samt ett ledaransvar för feriearbeten, ferieaktiviteter, verksamheten på våra fritidsanläggningar och personalen på våra mötesplatser för unga. Du ansvarar för förvaltningens strategiska fritidsansatser och projekt i syfte att utveckla föreningsliv och fri tid. Utifrån uppdraget har du ett stort ansvar att bygga gränsöverskridande relationer. Du samverkar och för dialog med skolor, föreningsliv och externa aktörer för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Alla våra elever ska lyckas och fritidsenheten har en viktig roll att komplettera skolan med en tillgänglig och inkluderande fritid.

I uppdraget finns stora möjligheter att forma kultur- och fritidsenhetens framtida utveckling och sätta dina avtryck på verksamheten.

Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i uppdraget har du ett hjärta och engagemang för barn och ungdomar. Du är genuint nyfiken och lyhörd och du vet hur du fångar upp intresse och engagemang. För att möta dagens och morgondagens behov är omvärldsbevakning, forskningsorientering samt nätverkande en naturlig och självklar del av din yrkesroll.

Du har en akademisk examen med för uppdraget relevant inriktning samt B-körkort. Vidare ska du ha erfarenhet av lednings- och/eller utvecklingsarbete inom fritidsområdet. Du har god kännedom om arbete i en politiskt styrd organisation samt en juridiskt och ekonomisk medvetenhet.

Vidare har du en god förmåga och vilja att agera inom ett ledningsteam med andra chefer. I ditt ledarskap är du kommunikativ, tydlig och engagerad. Utifrån ditt breda uppdrag ser du det stora och det lilla utifrån ett helhetstänk. Du verkar för en teamkänsla och arbetar utifrån delaktighet och dialog med dina medarbetare. Du verkar för bildning och inkludering i en verksamhet som möter framtiden.

Varmt välkommen med din ansöka

Kontaktpersoner på detta företaget

enhetschef Yvonne Lenander
040-626 83 03
enhetschef Kerstin Evander
040-626 84 51
Carina Boklund
040-624 83 10
Lärarförbundet Thomas Bonn
0709-478450
Rektor Marie Lejonklev
040-408763 0709-487263
LR Bertil Rantoft
0705-957702
rektor Jeanette Ranelycke
040-6268601 0709-478243
Rektor Jeanette Ranelycke
0709-478243
Lärarnas Riksförbund Bertil Rantoft
040-44 68 00
bitr. rektor Mathias Benndoff-Persson
070-9478242
administrativ chef Bo Wain
040-626 87 72
chef arbetsmarknadsenheten Niklas Larsson
040-626 87 87
Kyllike Engström
040-6268159
Kommunal Gert-Åke Andersson
040-6268296
enhetschef Ingegerd Eriksson
040-6268301 0709-478005
enhetschef Malin Held
040-6410202 0709-47 84 77
Rektor Annika Bruhn
0709-478032
Lärarförbundet Thomas Bonn
0709-478450
Vision Kyllike Engström
040-408159
SSR Peter Olsson
0709-896445
myndighetschef Fredrik Palmgren
040-6268164
Enhetschef Christin Bouvin
040-626 81 80
miljöchef Anna Cedergren
040-626 81 92
samhällsbyggnadschef Lena Gerdtsson
040-626 83 91
Naturvetarna Christel Strömsholm-Trulsson
040-626 83 50
Vision Kyllike Engström
040-626 81 59
chef Resursenheten Karin Sörensson
0709-478153
Rektor Kerstin Peterson-Brodda
040-6268800
Enhetschef Jenny Larsson
040-6268169
Vision Kyllike Engström
040-6268159
SSR Peter Olsson
040-6268051
Förskolechef Marie-Louise Enochsson
0709-478286
Förskolechef Laila Petersén
0709-478286
IFO-chef Fredrik Palmgren
040-6268185
IFO-chef Fredrik Palmgren
040-6268164
SSR Peter Olsson
0709-896445
Enhetschef Personalförmedlingen Eva Åkerberg
0709-478194
Förskolechef Margareta Lindh
040-626 85 70
Förskolechef Anette Lindh
040-626 85 50
Rektor Jeanette Ranelycke
040-6268601
Enhetschef Christina Hag
0709-478110
Kommunal Lena Gustavsson
040-6268296
Samhällsbyggnadschef Lena Gerdtsson
040-6268391
GIS-ingenjör Cecilia Gustafsson
040-6268083
Mätningsingenjör LarsErik Ellberg
040-6268171
Sveriges Ingenjörer Gunnar Ohlsson
040-6268238
Kommunal Lena Gustafsson
040-6268296
Enhetschef Malin Held
040-6268302 0709-478477
Bitr. rektor Mats Olofsson
0709-47 81 99
Rektor Marie Lejonklev
040-6268263 0709-478263
Rektor Inger Ekholm-Svensson
0709-478131
Bitr. rektor Johannes Franck
0709-478315
Vårdförbundet Carina Boklund
040-6268342
Administrativ chef Pirjo Andersson
040-626 84 44
Enhetschef Natasha Regnell
040-626 80 17
Kommunal Lena Gustafsson
040-626 82 96
Övriga fack nås via växel
040-626 80 00
Tf fritidscehf Maria Blåstrand
0709-896400
Rektor Marie Andreasson
0709-478281
bitr. rektor Mathias Benndoff-Persson
0709-478242
Lärarnas Riksförbund Bertil Rantoft
0705-957702
SSR Peter Olsson
040-6268000
Områdeschef Petra Dahlsjö
040-6268181
Kommunal Lena Gustavsson
040-626 82 96
Bitr. kostchef Liv Njaerheim
040-626 81 77
Kostchef Pia Askman
040-626 81 72
Fritidschef Daniel Kåreda
040-626 81 05
Kyllike Engström
040-626 81 59
Se ovan

IFO-chef Fredrik Palmgren
040-626 8164
SSR Peter Olsson
040-626 8051
administrativ chef Pirjo Andersson
040-6268444
Badmästare Malin Gustavsson
0709-478009
Kommunal Lena Gustavsson
040-6268000
Myndighetschef Fredrik Palmgren
0709-47 81 64
Enhetschef Yvonne Lenander
040-6268303
FSA Karin Valastig
040-6268315
Rektor Mikael Skeensgård
0709-47 84 82
Lärarnas riksförbund Bertil Rantoft
0705-95 77 02
Enhetschef Kristina Aldin
0709-47 84 78
Enhetschef Christina Hag
0709-47 81 10
Utbildningschef Johan Lundgren
070-947 81 93
Tf bibliotekschef Susanne Bengtsson
070-947 82 07
DIK Bo Månsson
040-626 81 16
Rektor Kerstin Petersson-Brodda
040-6268800
Rektor Kerstin Petersen-Brodda
040-6268800
För- och Grundskolechef Lotta Sernert
0709-478281
LR Betil Rantoft
0705-957702
Chef Resursenheten Karin Sörensson
040-6268153
SSR Sara Ahlbin
040-6268000
Rektor Annika Bruhn
040-6268901 0709-478032
Bitr. Rektor Anders Stenström
0709-478034
LSR Kyoko Wada
040-6268331
Rektor Mikael Skeensgård
0709-478482
Gatu och Parkchef Tord Larsson
040-6268238
Enhetschef gatuenheten Lennart Hansson
040-6268237
Enhetschef Ann-Caroline Skoog
040-6268415
Förskolechef Anette Lindh
040-6268550
Pedagogista Sandra Florén
0709-197416
Enhetschef Barn-och familjeenheten Jenny Larsson
040-6268169
Förskolechef Mumundalens förskola Marie-Louise Enochsson
0709-478286
Rektor Marie Lejonklev
040-6268263 0709-487263
Personalchef Charlotte Svensson
040-6268114
enhetschef Personalförmedlingen Eva Åkerberg
040-626 81 94
förskolechef, Örtagården/Tegelbrukets förskolor Margareta Lindh
040-626 85 70
förskolechef, Tofta/Erlandsdal/Floraparkens försko Anette Lindh
040-626 85 50
Rektor Marie Andreasson
0709-47 82 81
Byggnadsinspektör Tor-Björn Wahlström
040-626 81 17
Biträdande rektor Johannes Franck
0709-478315
Rektor Kerstin Peterson-Brodda
040-626 88 00
Teknisk chef Johan Israelsson
040-626 81 9
Personalspecialist Emma Nilsson
040-626 81 83
biträdande rektor Johannes Franck
0709-47 83 15
Rektor Lena Fröbrant
0709-478468
Enhetschef Lotta Larsson
040-6268530
Bibliotekschef Eva Thorgilsson
040-626 82 07
Rektor Fredrik Aksell
0709-478131
Rektor Mikael Skennsgård
0709-478482
Enhetschef Jenny Hellstrand
040-6268478
Kanslichef/Exploateringschef Bengt Nilsson
040-6268123
Nås via kommunens växel
040-626 80 00
Rektor Camilla Brante
0733-73 12 66
Rektor Bengt Pregart
0709-47 82 42
Kommunikationschef Nina Gilljam
040-626 83 94
Bitr. utbildningschef Annika Kraft
0709-478291
Enhetschef Tommy Håkansson
040-6261549
Chef arbetsmarknadsenheten Niklas Larsson
040-6268787
Enhetschef Malin Gunnarsson
040-6268180
Rektor Mikael Skeensgård
0709-478450
Rektor Camilla Brante
040-6268601
Rektor Martin Erberth
040-6268602
Utbildningschef Johan Lundgren
0709-478193
Rektor Fredrik Aksell
040-6268771
Rektor Annika Bruhn
0709-478032
Enhetschef Emma Norinder Ring
0709-896461
Bitr. rektor Elisabeth Olsson
0709-197482
VA-chef Ann-Marie Pedersen
040-6268057
Driftledare Jan Svensson
0709-47 88 29
Rektor Mikael Skeensgård
040-6268861
Filialföreståndare Klågerups bibliotek Elisabet Åhlin
040-6268918
Rektor Klågerupskolan Anders Stenström
040-6268902
Förskolechef Hattsugan och Värby förskolor Laila Petersén
0709478002
bitr. Rektor Elisabet Olsson
0709-19 74 82
Rektor Lena Fröbrant
0709-47 84 68
Bitr. kostchef Marie Mogensen
040-626 84 65
Kulturskolechef Mats Olofsson
0709-478199
Enhetschef Malin Held
040-6268302
Enhetschef Ingegerd Eriksson
040-6268301
Enhetschef Ann-Caroline Skoog
040-626 84 15
Enhetschef Anna-Stina Nished
040-6268451
Enhetschef Susanne Persson
040-6268501
Enhetschef Helene Hardenstedt
040-626 81 69
bitr. Utbildningschef Annika Kraft
0709-478291
Utbildningschef Johan Lundgren
0709478193
bitr. Rektor Anna Tuvesson
0709-478403
bitr. Rektor Elisabeth Olsson
0709-197482
Områdeschef Fredrik Palmgren
040-626 81 64
Räddningschef Mikael Jönsson
0709-478234
Brandingenjör Hampus Aronsson
0709-478235
Enhetschef Cecilia Wollmér
040-6268530
servicechef Annci Svensson
040-6268144
Enhetschef Tommy Håkansson
040-6268372
Enhetschef Kristina Remgren
040-6268306
Rektor Sara Åberg
040-6268602
Kulturchef Karin Leeb-Lundberg
040-6268203
HR-konslut Freja Billengren
040-6268121
Administrativ chef Pirjo Andersson
040-6268444
Fackliga företrädare
040-6268000
rektor Julia Dagerklint
040-6268800
HR-specialist Nina Eriksson
040-6268185
måltidschef Pia Askman
040-626 81 72
bitr. måltidschef Marie Mogensen
040-626 84 65
enhetschef Helene Hardenstedt
0406268169
rektor Fredrik Aksell
0406268771
rektor Annika Bruhn
0406268901
rektor Marie Andréasson
0709478281
bitr. rektor Anna Tuvesson
0709478403
enhetschef Helene Hardenstedt
040-6268169
enhetschef Anna-Stina Nished
040-6268451
måltidschef Marie Mogensen
040-6268465
bitr. måltidschef Lina Jönsson
040-6268172
förskolechef Kristina Elvingsson
0709-197430
förskolechef Lena Larsson
0709-197429

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 19 October 2016
Övrigt: Vi arbetar med e-rekrytering, www.svedala.se/ledigajobb

Svedala kommun

Besöksadress

Åbjörngatan 7
Svedala

Postadress

Kommunhuset
SVEDALA, 23380

Liknande jobb


Enhetschef Fritid Farsta Stdf Stockholms stad, Fritid 30 September 2016 Enhetschef Fritid Farsta Stdf
Enhetschef Fritidsgårdar Ronneby kommun, Frit.. 29 September 2016 Enhetschef Fritidsgårdar
Fritidsutvecklare Eksjö kommun 7 October 2016 Fritidsutvecklare
Enhetschef Fritid i Östra Göteborg Göteborgs stad., SDF.. 20 October 2016 Enhetschef Fritid i Östra Göteborg