Fysioterapeut/ Sjukgymnast inom Trauma och Ortopedi

Arbetsbeskrivning

Karolinska Universitetssjukhuset fortsätter med arbetet att forma och utveckla verksamheten utifrån patientens behov och med att arbeta i interprofessionella team. Funktionsområde Arbetsterapi och fysioterapi består av elva enheter och har cirka 200 medarbetare varav många har specialistkompetens eller forskningskompetens.
Vi erbjuder
Här möter du engagerade och kunniga chefer och kollegor i en stimulerande arbetsmiljö ! Hos oss får du unika möjligheter att arbeta med en kombination av högspecialiserad klinisk vård, forskning, utbildning av studenter och innovation.
Om tjänsten
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har en omfattande Trauma och Ortopediskt inriktad verksamhet och betjänar såväl akuta patientflöden som planerade operationer. Detta vikariat är förlagd till slutenvården Ortopedi samt i mindre utsträckning fysioterapeutisk öppenvård inom ortopedi.
I arbetsuppgifterna ingår bedömning, mobilisering, undervisning av patienter och anhöriga samt förskrivning av lämpliga hjälpmedel. Arbetet sker i nära samarbete med kollega inom fysioterapi och arbetsterapi.
Ditt arbete som fysioterapeut är evidensbaserat och kan inkludera såväl preoperativa som postoperativa insatser. Mentorskap är obligatoriskt för nyanställda. Du kommer som medarbetare utgöra en viktig komponent i en enhet bestående av cirka 20 personer varav 15 är fysioterapeuter och två är arbetsterapeuter.
Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde 2019-09-02 eller enligt överenskommelse till och med 2019-12-31. Helgtjänstgöring kan komma att ingå i uppdraget.
Vi söker
Vi vänder oss till dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med en akademisk fördjupning som magister och specialistutbildning. Du har ett kliniskt intresse av det ortopediska verksamhetsområdet och upplever universitetssjukhusets kärnuppdrag och möjligheter som lockande: specialiserad klinisk vård, forskning, utbildning av studenter och innovation. Vi ser gärna att du har erfarenhet och intresse av avdelningsarbete med patienter som genomgått ortopedisk kirurgi.
Som person är du nyfiken, gillar att ta egna initiativ och har god förmåga till att planera och prioritera. Du kan arbeta både självständigt och i grupp.

Kvalifikationer
Krav:  Legitimerad sjukgymnast/ fysioterapeut godkänd av Socialstyrelsen.
Meriterande: Magisterexamen. Erfarenhet och intresse av avdelningsarbete med patienter som genomgått ortopedisk kirurgi.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar individuell lönesättning. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Tillträde under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.

Varmt välkommen med din ansökan!  
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  
1. Personligt brev  
2. CV (kliniska meriter, klinisk tjänstgöring, forskningsmeriter, undervisningsmeriter, administrativa meriter samt övriga meriter)  
3. Övriga bilagor (bifogas i förekommande fall)  
- Yrkeslegitimation  
- Bevis om specialistkompetens    
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.
 

I vår nya organisation på Karolinska Universitetssjukhuset är Hälsoprofessionerna en av fem funktioner. Genom att samla arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer i en gemensam funktion kan vi erbjuda högspecialiserad och innovativ vård till olika patientgrupper med samordnade patientcentrerade insatser utmed hela patientflödet. Funktion Hälsoprofessioner arbetar i vårdteam med alla patientgrupper.  

Inom funktionen utför man både diagnostik och behandling och arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Här finns särskild kompetens kring patientrelevanta utfallsmått med fokus på funktion och livskvalitet. Inom funktionen bedrivs forskning inom alla patientgrupper, utbildning på grund- och avancerad nivå liksom forskarutbildning tillsammans med Karolinska Institutet och andra lärosäten. Inom hälsoprofessionerna jobbar nu närmare 700 personer. Funktionen är i dagsläget indelad i fem olika funktionsområden, med huvudsaklig verksamhet i Huddinge och Solna. 
 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Sammanfattning

Liknande jobb


Projektledare beslutsstöd för arbetsterapeuter

21 december 2010

13 december 2010

Sjukgymnast

10 december 2010

13 december 2010