Fysioterapeut/sjukgymnast till barn- och ungdomshabiliteringen Hudiksvall

Arbetsbeskrivning

Division Medicin-Psykiatri har cirka 1500 medarbetare inom sex verksamhetsområden där internmedicin, kardiologi, medicinsk sekreterare, specialmedicin, vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri ingår.

Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Vi ansvarar för habiliterande insatser till barn och ungdomar 0-17 år med funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, rörelsehinder och/eller autismspektrumtillstånd. Verksamheten bedrivs på tre olika orter i länet; Bollnäs, Gävle och Hudiksvall.

Vi utgår från en helhetssyn på barnets/ungdomens behov, där samverkande insatser, utifrån medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter av funktionsnedsättningen beaktas. Insatserna ges individuellt eller i grupp, på barn- och ungdomshabiliteringen eller i vardagsmiljön. Du ingår i ett team som består av arbetsterapeuter, dietist, kuratorer, logoped, rehabassistent, fysioterapeuter, specialpedagoger, sjuksköterska, psykologer och administrativ personal.


ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter som fysioterapeut/sjukgymnast består av bedömning, behandling och uppföljning på kroppsfunktions- samt aktivitets- och delaktighetsnivå. Insatserna ges, ofta i samarbete med kollegor i teamet, till barn och ungdomar, deras familjer och nätverk. Du medverkar också i utbildningsinsatser. Du har ansvar för ordination och utprovning av tekniska och ortopedtekniska hjälpmedel. I arbetet ingår också konsultation till olika personalgrupper och samverkan med förskola, skola, andra vårdgivare och verksamheter. Arbetet är självständigt och varierat. Stor vikt läggs på det tvärprofessionella arbetet.

Antalet fysioterapeuttjänster i Hälsingland är idag 5 stycken fördelat på två enheter.
Både i Bollnäs och Hudiksvall arbetar alla yrkesgrupper mot alla målgrupper utifrån varje individs specifika behov. Samarbete mellan teamen förekommer och arbete kommer även utföras i Bolllnäs.

Som fysioterapeut/sjukgymnast på barn- och ungdomshabiliteringen är du en del av ett tvärprofessionellt team. Din kunskap och yrkeskompetens är en viktig del för helheten.
Du har en betydelsefull roll i habiliteringens arbete och får chansen att vara med och utveckla verksamheten.

Är du intresserad att vara en del av detta? Sök dig då till oss!


KVALIFIKATIONER
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Erfarenhet av habilitering eller habiliteringens målgrupper är meriterande. Samarbets- och initiativförmåga samt intresse av att arbeta i team är av betydelse.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:

• Professionalism & ansvar
• Respekt & ödmjukhet
• Öppenhet & ärlighet

Körkort erfordras.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!
-----------------------------------------------------------
Region Gävleborg använder sig av e-rekrytering.
Uppgifterna sparas enligt personuppgiftslagen (PUL) och du behöver inte fylla i dem igen om du ska söka ett jobb hos oss vid ett senare tillfälle. Däremot kan du enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill.

Alla dina ansökningar sparas under din egen inloggning på www.offentligajobb.se där du även når ditt CV. Givetvis är det bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden

Kontaktpersoner på detta företaget

Rolf Lindström , Vårdenhetschef
070- 292 27 86
Kjell Andersson, Psykolog
0270-775 54
Linda Reit, Vårdenhetschef
0650-293 04, 070-674 08 60
Maria Schenell, Specialistsjuksköterska
0650-924 60
Anna Nordenfors, Leg. psykolog
0650-924 80
Britt-Inger Norrström, Tf Verksamhetschef
070-600 33 94
Irma Numelin, Kommunal
070-394 52 02
Liselotte Ehn, Vision
026-15 01 71
Anna Sundqvist, Vårdenhetschef
026-664722, 070-6001187
Carina Tunell, Vårdenhetschef
0650-926 52, 070-517 35 70

Sammanfattning

Besöksadress

Rektorsgatan 1 80188 Gävle
None

Postadress

Rektorsgatan 1
Gävle, 80188

Liknande jobb


Sjukgymnast/arbetsterapeut.

19 maj 2010

Sjukgymnast/Naprapat

19 maj 2010

2 juni 2010

Vik sjukgymnast

2 juni 2010