Arbetslivsinstitutet.se

Gatuchef


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning 100%. Tillträde: Enligt övereskommelse tillsvidareanställning

Vad roligt att du är intresserad av jobb i vår kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service.

För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas.

Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att möta framtiden på ett bra sätt.

Det är precis det som vår vision, Kil – på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredd att pröva nya vägar för att nå dit.

Välkommen med din ansökan!

Tekniska förvaltningen svarar för planering och genomförande av byggnads- och anläggningsprojekt samt drift- och underhållsarbeten för bland annat gator, vägar, industrispår, vatten- och avlopp, skog, fastigheter, parker och gatubelysning.Beskrivning


Gatuchefen leder gatuavdelningen som tillhör tekniska förvaltningen och har idag ca 20 medarbetare.

Tekniska förvaltningen ligger under tekniska nämnden som är verksamhetens politiska organ.

Gatuavdelning ansvarar bland annat för gator och vägar i kommunen. Detta inkluderar bland annat skötsel av 92 km gator, 26 km gång och cykelvägar, 200 km enskilda vägar, 3940 gatubelysningsstolpar samt 300 km vatten och avloppsledningar. Det finns också 21 st lekparker som avdelningen besiktigar och underhåller samt cirka 500 000 m2 grönytor som klipps.

 

Arbetsuppgifter

Gatuchefen ansvarar bland annat för trafikfrågor i kommunen, parkeringsövervakning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, lokala trafikföreskrifter, tillgänglighet på allmänna platser, TA-planer. Gatuavdelningen har även ansvar för olika medborgardialoger när nya vägar och ombyggnad av befintliga vägar ska genomföras.

Gatuchefen är gatuavdelningens chef och arbetsgivarens representant med ansvar för att medarbetarna följer de mål som tekniska nämnden fastställt för verksamheten. Gatuchefen ansvarar också för upphandling av olika driftentreprenader inom verksamhetsområdet så som maskintjänster, vinterväghållning samt upphandling av olika material. Vidare ligger det på gatuchefens ansvar att upphandla entreprenörer för olika investeringsprojekt.Kvalifikationer

• Är högskoleingenjör inom väg och vatten eller har annan likvärdig akademisk utbildning.

• Har kompetens och erfarenhet av kommunalteknisk verksamhet som innefattar gatuverksamhet.

• Har erfarenhet av att leda personal och stort intresse av att utveckla och coacha personalen.

• Har god kännedom om samhällsbyggnadsfrågor

• Har erfarenhet av att arbeta med konsulter och entreprenörer.

• Har stort intresse för medborgardialog och service.

• Har god erfarenhet av upphandlingar (LOU).

• Har gärna erfarenhet av ledarskap i en politiskt styrd organisation.VillkorIndividuell lönesättning

Tillträde efter överenskommelseFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk och inte med e-post eller i pappersformat.
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten.

Kontaktpersoner på detta företaget

Thomas Bylund, Proffice
0702-644009
Sandra Hagstrand, Fastighetschef
0554-19255
Jan Westerberg Förvaltningschef
0554-19134
Kristian Rollof. Driftchef VA-verken
0554-19612
Jan Westerberg
0554-19134
Mikael Olofsson
0554-19130
Jan Westerberg Teknisk chef
0554-19134
Stina Hedeås , Parkarbetare / utvecklare
0554-19235
Mikael Olofsson , Arbetsledare
0554-19130
Stina Hedeås, Parkarbetare / Utvecklare
0554-19235
Mikael Olofsson, Arbetsledare
0554-19130

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 September 2016
Ange referens: 2016/81

Kils kommun, Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Box 88
None

Postadress

Box 88
Kil, 66523

Liknande jobb


Svevia 25 August 2016 Arbetschef till Stockholm Syd
GVA-ingenjör Nordmalings kommun 3 November 2016 GVA-ingenjör