Arbetslivsinstitutet.se

Gatuchef


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tillsvidareanställning

I Lund möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Med det största och ledande universitetet i Öresundsområdet, forskningsbyn Ideon samt ett aktivt kulturliv är Lund en tyngdpunkt i den expanderande Öresundsregionen. Lunds kommun befinner sig i ett intensivt och spännande utvecklingsskede där gatu- och trafikkontoret i hög grad medverkar till att skapa en attraktiv miljö med möjligheter för människor att leva och mötas under goda förhållanden. Miljöambitionerna är höga och vi arbetar för att Lund och dess transportsystem ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Utmaningarna är många. Regionen växer stadigt med Lund och Malmö som motorer. Ambitionen är att skapa bästa tänkbara boende- och arbetsmiljöer för kommuninvånarna. Ett exempel är den nya blandstaden Lund NE/Brunnshög med forskningsanläggningarna MAX IV och ESS dit spårväg planeras.
Tekniska förvaltningen i Lund har fyra verksamhetsområden; gator och trafik, mark och exploatering, park och natur samt kollektivtrafik. Förvaltningens administrativa kontor ger stöd åt verksamheterna.
Gatu och trafikkontoret består av fyra enheter som tillsammans ansvarar för att Lunds innevånare har bra gator, säker och framtidsorienterad trafikmiljö och trafikplanering. Ambitionen är att ligga långt fram i utvecklingen av kommunal gatu- och trafikteknik. Vårt arbete präglas av LundaMaTs, kommunens strategi för ett hållbart transportsystem i Lund. Kontoret förvaltar 34 mil gator och 27 mil gång- och cykelvägar. Vi är en beställarorganisation som i huvudsak arbetar med entreprenörer och konsulter. Kontoret har totalt ca 30 anställda och omsätter ca 200 mkr per år.


ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget som Gatuchef ingår förutom ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi:
att som ledare initiera och driva kontorets utvecklings- och förändringsarbete
att agera proaktivt såväl internt som externt genom att skapa goda relationer och positionera Lunds kommun som en professionell aktör inom sitt verksamhetsområde
att som medlem i förvaltningens ledningsgrupp representera gatu- och trafikkontorets intressen och samtidigt ha förmågan att se såväl förvaltnings- som kommunperspektivet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker en person med kvalificerad och flerårig erfarenhet av att arbeta, i ledande ställning, med trafikfrågor, infrastruktur och/eller samhällsbyggnadsfrågor med ett operativt och strategiskt perspektiv.

Lämplig utbildning är civilingenjör eller annan akademisk utbildning med inriktning mot trafik och/eller samhällsbyggnad. Vi tror att du redan är en erfaren ledare och ser det som en merit att du på ett eller annat sätt har erfarenhet av att arbeta i och med politiskt styrda organisationer.

Du ska ha goda ledaregenskaper och kunna driva processer från vision till verklighet genom målinriktade dialoger, du ska kunna inspirera och stimulera medarbetare, politiker och kollegor inom kommunen. Du förutsätts ha gott omdöme och hög beslutsförmåga i samspel med den politiska organisationen

Du har ambitioner att utveckla hela vår verksamhet och anta de utmaningar som väntar för att leva upp till epitetet LUND – idéernas stad, vilket förutsätter ett brett nätverk. Vi förväntar oss även att du är en god förvaltare samt har ett starkt engagemang i stadsutvecklingsfrågor.

Kontaktpersoner på detta företaget

Gatuingenjör Marina Johansson
046 - 35 54 14
Ingenjör Magnus Jönsson
046 - 35 51 56
Fackliga organisationer
046 - 35 50 00
Parkeringschef Fredik Gustavsson
046 - 35 52 29
Parkeringstekniker Monica Dahl
046 - 35 52 57
Rekryteringskonsult Ewa Lannér
040-12 02 01
För kontakt med facklig organsation, ring
växeln, 046-35 50 00
gatuingenjör Marina Johansson
046-35 54 14
Parkeringstekniker Monica Dahl
046- 3595241
Enhetschef väg och drift Anna Kanschat
046-359 37 51

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 16 February 2014
Ange referens: TF 14-01

Lunds kommun, Gatu- och trafikkontoret, Tekniska förvaltningen

Besöksadress

22237 Lund
None

Postadress

Box 41
Lund, 22237

Liknande jobb


Gatuchef Lunds kommun, Gatu- .. 18 February 2014 Gatuchef
Gatuchef Tekniska kontoret, K.. 4 March 2014 Gatuchef
Enhetschef gata och maskin Region Gotland, Gatu.. 21 March 2014 Enhetschef gata och maskin
Chef för trafikregleringsenheten Malmö stad, Trafikav.. 19 May 2014 Chef för trafikregleringsenheten