Gatuingenjör

Arbetsbeskrivning

Bli en samhällsbyggare – jobba i Malmö stad!
Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling. Som en samhällsbyggare spelar du en viktig roll i Malmös utveckling och därför ser vi oss som framtidens arbetsplats. Människors lika värde är en förutsättning för demokrati och är också en självklarhet i vår värdegrund.

Med 20 000 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 22 förvaltningar.

Gatukontoret är en beställarorganisation med ca 235 medarbetare uppdelade på fyra avdelningar. En av dessa är drift- och underhållsavdelningen som har ett helhetsansvar för förvaltningen av den allmänna platsmarken i Malmö. Avdelningen har ca 50 medarbetare som utifrån ett helhetsperspektiv ansvarar för drift och underhåll av det offentliga rummet, samt har ansvaret för parkeringsövervakning och upplåtelser i olika former. Avdelningen består av fyra enheter: Gata & park, Omvärld, Upplåtelse samt Bro, byggnad och belysning.

Vi söker nu en gatuingenjör till enheten Gata & park, som består av 17 personer, vars verksamhet består i att förvalta gator, parker, torg, stränder och trafikanordningar mm i stadens uterum. Dessutom ansvarar enheten för renhållning, vinterväghållning, underhållsbeläggningar och att drift- och underhållsaspekten tillgodoses för ny- och ombyggnader i staden. Allt utförande upphandlas av såväl kommunala som privata entreprenörer


ARBETSUPPGIFTER
En bra skötsel av Malmö stads gator, parker, vattenområden, trafikanordningar mm har stor betydelse för stadens användare när det gäller trivsel, tillgänglighet och säkerhet. Vårt mål är att vara den mest välskötta staden i landet.

Du ska arbeta på en enhet som har förvaltningsansvaret för stadens uterum vilket i huvudsak sker genom entreprenader som är upphandlade med funktionskrav. Du kommer att ingå i ett team som har ansvar för att skapa samsyn med våra entreprenörer kring uppsatta kvalitetskrav och se till att dessa efterföljs.

Förutom ansvaret för att samarbetet med våra entreprenörer fungerar i de löpande driftsfrågorna kommer du att ha en viktig roll som ansvarig för att planera och genomföra det årliga gatuunderhållet inklusive ekonomisk uppföljning.

Om så krävs ska du vara beredd att medverka i Gatukontorets vinterberedskap som normalt pågår från den 1:e november fram till den 15:e april.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning och för tjänsten relevant inriktning eller annan teknisk utbildning som tillsammans med erfarenhet kan bedömas likvärdigt. Kunskap och erfarenhet av drift- och underhållsfrågor speciellt inom området gatufrågor är ett krav. Du skall även ha förmågan att kunna se helheten och känna ansvar för enhetens övriga verksamhetsområden såsom parker, vattenområden mm. Annat som värderas högt är initiativkraft, god samarbetsförmåga och en förmåga att kommunicera på alla plan. Omvärldsfrågor är centrala i vår verksamhet och du förutsätts hantera kontakter med såväl entreprenörer som allmänhet, affärsidkare och fastighetsägare på ett positivt och effektivt sätt

Kontaktpersoner på detta företaget

Mikael Lideflo
040-341210
Rickard Johansson
040-34 15 24
Tobias Nilsson
040-341608

Sammanfattning

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Servicetekniker

24 August 2016

Drifttekniker

13 May 2016

11 December 2013