Arbetslivsinstitutet.se

Grundskollärare, Brotorpsskolan


2 platser 3 - 6 månader Heltid Månadslön Vi tillämpar individuell lönesättning Heltid Visstid 3 - 6 mån

Lindesberg är pärlan invid Lindesjön. En oas för vissa. Ett ännu outforskat område för andra. Oavsett vad Lindesberg betyder för dig har vi mycket att erbjuda. I stadskärnan så väl som utanför. Vår styrka är vår storlek. Vi är Kloten i norr och Fellingsbro i söder, samt allt däremellan.

Anställningarna avser 100 % och är tidsbegränsade, 150309-150612 med möjlighet till förlängning.

Brotorpsskolan söker två stycken grundskollärare för föräldralediga under vt-2015. Brotorpsskolan är en F-6 skola belägen i centralorten Lindesbergs norra del. Vid skolan finns ca 330 elever varav en liten del inom särskolans träningsklasser. Skolans klasser är indelade i 5 arbetslag. Vid skolan finns också 3 fritidshem.
Vi söker dig som är en tydlig ledare och som sätter eleven i centrum. Är du flexibel, glad, intresserad av utveckling och tror att just du kan göra skillnad är Brotorpsskolan något för dig. Tjänsten innebär undervisning i svenska, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen, engelska och matematik.

Kvalifikationer
Grundskollärarutbildning med inriktning mot år 1-6.

Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Per Sundelius
0581-813 56
Rektor Margarita Fernandez
0581-814 04
Rektor Lars Speziali
0581-812 84
Rektor Jimmy Fagrell
070-272 07 89
Rektor Karin Johansson
0581-813 42
Rektor Eva Boström
0581-813 91
Rektor Per Wernborg
0581-813 17
Förvaltningschef Kaj Söder
0581-811 86
Rektor Johan Ringaby
0581-815 42
Rektor Michael Tybell
070-544 43 53
Vikariesamordnare Yvonne Fagrell
0581-81682
Vikariesamordnare Margaretha Thörnqvist
0581-81678
Rektor Lena Warvne
0581-814 23
Förskolechef Lotta Chrysander Rydberg
0581-846 10
Rektor Fredrik Aronsson
0581-833 26
Enhetschef Sara Jansson
0581-812 17
Avdelningschef Marie Ekblad
0581-811 68
Samordnare John Omoomian
070-283 14 73
Enhetschef Elisabeth Hellström
0581-81000 (vxl
Enhetschef Barbro Andersson
0581-815 26
Kommunchef Christer Lenke
0581-810 34
Ekonomichef Gunilla Sandgren
0581-817 17
Chef för elevhälsan Noomi Bjerså
0581-814 63
Psykolog Christian Kokvik Nygren
0581-810 38
Förskolechef Karin Alstermark
0581-815 12
Avdelningschef Marie Jonsson
0581-811 36
Kostchef Carita O Prim
0581-810 21
socialsekreterare Johanna Stunz
0581-81121
Förskolechef Kristina Öhrn
0581-833 52
Förskolechef Anette Hellman Persson
0581-814 59
Enhetsansvarig/Ekonom Kerstin Rogemyr
0581-811 20
Rektor Åsa Jönsson
0581-833 57
tf Socialchef Madde Gustavsson
0581-81626
Rektor Gunnar Stengarn
0581-814 44
Rektor Gunnar Verngren
0581-811 81
Kommunsekreterare/enhetsansvarig Malin Sjöberg
0581-810 31
Förskolechef May Seffon-Hård
0581-833 34
Enhetschef Ann-Christin Engström
0581-846 36
Rektor Lars Botvidsson
0581-833 25
Enhetschef Christina Pettersson
0581-812 56
Enheteschef Bodil Larsson
0581-834 20
Enhetschef Jenny Karlsson
0581-81108
Enhetschef Maria Arnesson
0581-811 24
Enhetschef Madelen Adamsson
0581-811 19
Enhetschef Maria Tolonen
0851-812 89
Socialchef Madde Gustavsson
0581-81626
Enhhetschef Anna-Lena Magnusson
0581-815 99
Enhetschef Raija Spjuth
0581-846 47
Enhetschef Liselott Moro
0581-83401
Rektor Karin Drake
0581-813 42
Rektor Johan Ringaby
0581-815 58
Enhetschef Åsa Klingsell
0581-812 41
MAS Gunilla Hedblad
0581-81223
Rektor Michael Tybell
0581-812 78
Bitr enhetschef Sofie Bragesjö
N?s via kommune
Enhetschef Anna Charlier
0581-815 88
Rektor Catrine Pernros-Eriksson
0581-816 16
Biträdande kostchef Gun-Marie Arvidsson
0581-811 26
Verksamhetschef Peter Lundell
0581-833 23
Enhetschef Karin Holmberg
0581-816 50
Verksamhetschef förskolor Irene Eriksson
0581-812 27
Enhetschef Else-Marie Saker
0581-81214
Rektor Anna Zetterberg
0581-84601
Enhetschef Jessica Öhlund
0581-810 84
Gymnasiechef Leif Lindström
0581-813 45
Enhetschef Linda Bobäck
0581-81267
Förskolechef Benita Brooks
0581-814 50
Rektor Åsa Jönsson
076-778 33 57
Kommunstrateg/enhetsansvarig Malin Sjöberg
0581-811 15
Förvaltnings- och ekonomichef Gunilla Sandgren
0581-817 17
Enhetschef Lotta Rydén-Melin
0581-83490
Kökschef Christina Eriksson
076-7257713
PA-konsult Maria Elisson-Lund
0581-81065
Stadsarkitekt Peter Christensen
0581-81081
Verksamhetsansvarig Ditte Hedlund-Tammi
0581-833 94
Rektor Anna Unosson
0581-815 42
Enhetschef Patrik Borup
0581-81061
Bibliotekschef Kristina Öster
0581-815 27
Rektor Johan Ringaby
0581-89000
Enhetschef Magnus Sjöberg
0581-816 21
Enhetschef Therese Larsson
0581-811 09
Enhetschef Andreas Skoglund
0581-815 26
Enhetschef Lotta Gerdsdorff
0581-811 12
Bitr enhetschef Sofie Bragesjö
0581-81000
Förvaltningschef Henrik Arenvang
0581-811 86
handläggare Helene Risberg
0581-815 28
Familjeterapeut Karina Ahl-Hansen
0581-815 25
tf samordnare Senada Sakic
0581-812 11
Samordnare/biståndshandläggare Leah Dahlgren
0581-815 39
Förvaltningschef Peter Grönlund
0581-81708
Enhetschef Elevhälsoenheten Christian Nygren Kokvik
0581-810 38
Förskolechef Tina Björk
0581-846 10
Skolsköterska MLA Ann-Marie Naulén Lundin
0581-81349
Enhetschef Inger Österberg
0581-81588
Enhetschef Ann-Christin Engström
0581-81112
Rektor Daniel Gissberg
0581-846 60
Enhetschef Pernilla Lindén
0581-81217
Rektor Johan Ringaby
073-584 91 00
Rektor Gunnar Stengarn
070-629 72 17
Boendestöd Kathleen Wickenhäuser
0581- 81260
Rektor Johan Ringaby
0581-890 00
Skolkurator Ingela Frödén
0581-815 19
Skolkurator Anna Lindgren
0581-833 24
Skolpsykolog Teodor Ek
0581-811 90
Kostchef Gun-Marie Arvidsson
0581-811 26
Kökschef Ulrika Wallin
0581-811 31
Socialsekreterare/samordnare Eva Stenvall-Granath
0581-810 26
Rektor Annika Svensson
0581-815 42
Rektor Bengt Johansson
0581- 814 44
Rektor Marie-Helén Haglund
0581-833 57
Rektor Christian Lund
0581-846 01
Rektor Erik Lundqvist
0581-811 97
Rektor Eva Boström
070-280 13 91
Programsamordnare Agneta Sjögren Ahl
0581-813 51
Gymnasiechef Staffan Hörnberg
0581-813 45
Kurator Maie Arvidsson
0581-813 64
Kurator Charlotta Perselli
0581-813 94
Tf Enhetschef Magnus Sjöberg
0581-816 21
Enhetschef Isabella Lohse
0581-81066
Enhetschef Inger Österberg
0581-812 17
Familjeteamet Lena Liedström
0581-815 25
Familjeterapeut Maria Olme-Nilsson
0581-814 70
Kulturchef Kristina Öster
0581-815 27
Kultursekreterare Sara Sporre
0581-811 45
Arkivarie Magnus Jerlström
0581-811 50
Studie- och yrkesvägledare Helene Broberg
0581-813 28
Ungdomskonsulent Åsa Sjögren
0581-813 98
Specialpedagog Sofie Norelius
0581-813 63
Specialpedagog Marie Gustafson
0581-813 82
Ungdomskonsulent Katarina Doverud
0581-811 83
Verksamhetschef Kristina Öhrn
0581-812 27
Enhetschef Mari Benitez
0581- 83420
Personalchef Carina Fyrpihl
0581-81020
PA-konsult Maria Elisson
0581-81065
Programsamordnare Agneta Guhrén
0581-813 22
Enhetschef Sofie Bragesjö
0581-890 15
Kanslichef Ida Frödén
0581-81030
Arkivarie Johan Hagsmo
0581-810 25
Programsamordnare Lena Eriksson
0581-813097
Kansli Kansli Kommunkontoret
0581-810 00
Rektor Karin Drake
070-301 57 99
Enhetsansvarig Anders Widegren
0581-811 60
Integrationsstrateg Maria Zetterlind
0581-817 65
Verksamhetschef Jessica Öhlund
0581-810 84
Förskolechef Monica Lindström
0581-815 12
Kostchef Louise Auer
0581-810 21
Enhetschef Ingrid Öhrling
0581-812 14
Vik enhetschef Cajsa Löthgren Bresjö
0581-811 19
Enhetschef Malin Berggren
0581-81208
Enhetschef Emil Chandorkar
0581-81650
Bitr kostchef Gun-Marie Arvidsson
0581-811 26
Biträdande rektor Andreas Jonsson
0581-81545
Enhetschef Boel Persson
0581-815 21
Lärare Eva-Lena Olsson
0581-816 60
Enhetschef Gunnar Verngren
076-7257683
Kartläggare/SVA-Lärare Johanna Jönsson
070-3357326
Kommunsekreterare Helena Randefelt
0581-810 31
Lärare Elisabeth Falk
0581-814 68
Lärare Metin Adem
0581-813 36
Enhetschef Madeleine Wallin
0581-81000
Fysisk planerare Per Lilja
0581-81081
Biträdande rektor Kjell Pettersson
0581-833 44
Verksamhetsutvecklare Åsa Jönsson
076-778 33 57
Enhetschef Ethel Andersson
0581-814 81
Enhetschef Therese Larsson
0581-81109
Enhetschef Marita Björkman
0581-81204
Enhetschef Senada Sakic
0581-815 88
Studie- och yrkesvägledare Jessica Olsen-Nordström
0581-813 61
Bitr rektor Greta Åström
0581- 83326
Skötare Hans Hedvall
0581-812 60
Biträdande rektor Elisabeth Falk
0581-814 68
Biträdande rektor Metin Adem
0581-813 36
Bitr föreståndare Margareta Myhr
0581-890 24
Biträdande föreståndare Travis Berggren
0581-890 25
Enhetschef Christian Nygren Kokvik
0581-810 38
Turistassistent Gertrud Jonasson
0581-811 70
Turistassistent Marie Nilsson
0581-811 70
Kökschef Pernilla Börgel
0581-813 52
Skolsköterska Elisabeth Lidfeldt-Klingberg
070-090 72 98
Specialpedagog Bodil Johansson
0581-816 62
Biträdande rektor Sandra Marcusson
0581-815 45
Biträdande rektor Metin Adem
0581-812 07
Facklig företrädare, Vision Annika Parbring
0581-813 34
Biträdande rektor Christina Kuhs
0581-833 44

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 March 2015
Ange referens: Grsk 15-25

Lindesbergs kommun

Besöksadress

Stentäppsgatan 5
None

Postadress

Lindeskolan
Lindesberg, 71134

Liknande jobb


Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Brot.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år
Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Baga.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år
Lärare i grundskolans tidigare år Stockholms Stad:Brot.. 24 February 2015 Lärare i grundskolans tidigare år