Arbetslivsinstitutet.se

Grundskollärare i årskurs 1, Rosenvallsskolan


1 platser Tillsvidare Heltid Lön enligt överenskommelse. Heltid. 100% Tillsvidareanställning, tillträde: 2015-08-10 .

Söderhamn bedriver ett långsiktigt och framgångsrikt arbete med entreprenöriellt lärande. Innovationstänkande och entreprenörskap genomsyrar alla utbildningsnivåer. Här får barn och ungdomar vara medskapare i sitt lärande, utveckla sin initiativförmåga och sina idéer samt träna på att samarbeta.

I Barn- och utbildningsförvaltningen är vi cirka 600 medarbetare. Vi möter barn och ungdomar i åldern 1 – 20 år i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola,grund- och gymnasiesärskola samt kulturskola. Vi arbetar också med studie- och yrkesvägledning, it-pedagogik, elevhälsa, skolskjutsar och administration.ARBETSUPPGIFTER
Klasslärare i årskurs 1 på RosenvallsskolanKVALIFIKATIONER
Vi söker Dig som
• Är legitimerad grundskollärare mot lägre år med inriktning mot ma/no eller sv/so
• Vill arbeta i arbetslag i en lärandemiljö med betoning på gemensamt förhållningssätt
• Har god ledarskapsförmåga
• Medvetet prioriterar läroplanens mål, värdegrund och syn på lärande
• Arbetar så att eleverna har ett reellt inflytande och ansvar för der egna arbetet
• Arbetar med utvärdering och reflektion som ett medel att utveckla elevernas lärandemiljö


ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Söderhamns kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rose-Marie Larsson

Beatrice Hagström
0270-75665
Tomas Eriksson
0270-75668
Carin Mellqvist

Lotta Frelin

Carine Spansk

Lena Jonsson
0270-756 66
Agneta Höglin
0270-756 72
Thomas Eriksson
0270-756 66
Erik Björk

Carin Mellqvist
0270 758 84
Michael Andersson

Åsa Äng-Eriksson

Örjan Rönnbäck
0270-755 51
Gertrud Öjbrandt

Fredrik Ebervik
0270-757 10
Verksamhetschef Carin Mellqvist

Lärarnas riksförbund Beatrice Hagström
0270-75665
Lärarförbundet Thomas Eriksson
0270-756 66
Lärarförbundet Tomas Eriksson
0270-75668
Kommunal Agneta Höglin
0270-756 72
Sveriges skolledarförbund Erik Björk

förvaltningschef Tomas Hartikainen
0270 754 08
Kulturskolechef Simon Herlitz
0270-753 93
Musikerförbundet Mats Siggstedt

rektor Esbjörn Lindgren

Rektor Carin Engblom
0270-755 51
Rektor Eva-Britt Hartikanien

Rektor Åsa Unger

Verksamhetschef Ewa Sanderhäll
0270-752 82
Vårdförbundet Åsa Leander
0270 75094
Rektor Fredrik Ebervik
0270-757 10
Rektor Åsa Äng-Eriksson

Rektor Michael Andersson

Rektor Carin Engblom

Rektor/Förskolechef Lotta Frelin

Lärarförbundet Lena Jonsson
0270-756 66
Rektor Ingegerd Hansson

Verksamhetschef Erik Björk
0270-759 62
Skolledarförbundet Marianne Silfver
0270-757 16
Vision Mats Inglund

tf. Förskolechef Marie Edling

Förskolechef Marie Edling

Rektor/Förskolechef Gertrud Öjbrandt

SSR Andreas Dutter
0270-75 263
Rektor Mattias Åhlund

Rektor Gunilla Nauwerck Stefansson

Rektor John Hjalmarsson

Bitr förvaltningschef Åsa Arvidsson
0270-752 87
Verksamhetschef Johan Rasmussen
0270-757 13
Tf. förskolechef/Rektor Karin Öst

Rektor/Förskolechef Carine Spansk

Rektor Marianne Silfver
0270-757 16
Rektor Rose-Marie Larsson

Internservice Viv-Ann Norrbom

Kulturskolechef Lars Karlsson

Förskolechef Agneta Olofsson

Rektor, Förskolechef Åsa-Lena Haraldsson
0270-75963
Samordnare Viktoria Johansson

Förskolechef Lotta Lemberg

Ansvarig Intern service Vivi-Ann Norrbom

Bitr förvaltningschef 6/7-17/7 Åsa Arvidsson
0270-752 87
Verksamhetschef 18/7-31/7 Ewa Sanderhäll
0270-752 82
Ansvarig Intern service Vivi-Ann Norrbom
0270-75396
Tf förskolechef Karin Jonsson

Kulturskolechef Lars Karlsson
0270-753 93
Erik Lindkvist

Förskolechef Carine Spansk

Rektor Carine Spansk

Tf rektor Susanna Edling Juntto
073-051 78 60
Rektor Sofie Linde

Verksamhetschef grundskola Mats Hanell
027075025
Enhetschef Familjeteamet Stina Söderqvist

Verksamhetschef grundskola Mats Hanell
027075025
Verksamhetschef förskolan Agneta Olofsson

Förskolechef Ingegerd Hansson

Rektor Erik Lindkvist
072-715 52 72
Rektor Gunilla Nauwerck Stefansson
070-212 39 01, 0270-75079
tf. Förskolechef Anette Sjöholm

Förskolechef Anneli Dahlberg

Rektor Rose-Marie Larsson
070-190 25 95
Verksamhetschef förskolan Agneta Olofsson
070-271 96 70
Biträdande rektor Esbjörn Lindgren
070-3360108
Förskolechef Karin Öst

Rektor Carine Spansk
070 191 95 70
Rektor Susanna Edling Juntto
070-262 80 37
Förskolechef Karin Öst

rektor Esbjörn Lindgren
070-336 01 08
Förskolechef Ingegerd Hansson
070-212 77 28
Förskolechef Lotta Lemberg
072-504 94 15
Rektor Åsa Äng-Eriksson
073 274 05 99
Rektor Carin Engblom
070-190 39 17
Rektor Eva-Britt Hartikanien
070 396 8016
tf Rektor Viktoria Johansson
070-172 48 99
Rektor Ingegerd Hansson
070-212 77 28
Tf förskolechef Karin Jonsson
070-332 33 22
Biträdande rektor Esbjörn Lindgren
070-3360108
Tf. Kulturskolechef Anneli Dahlberg
073-276 89 43
Rektor Esbjörn Lindgren
070-3360108
Verksamhetschef grundskola och elevhälsa Mats Hanell
027075025
Rektor Sofie Linde
073-061 43 16
Rektor Camilla Törnlund Nygren
0270-750 79
Controller/Utredningssekreterare Pernilla Lund
0270-75414
Kommunchef Margareta Högberg
070-247 52 11
Bitr. Rektor Esbjörn Lindgren
070-3360108
Rektor Erik Lindkvist
0270-757 98
Rektor Ingegerd Hansson
0270-755 21
Rektor Sofie Linde
0270-758 60
Bitr. rektor Esbjörn Lindgren
070-336 01 08
Förvaltningschef Per Granath

Förskolechef Anneli Dahlberg
070-200 60 59
Ungdomssamordnare Annica Norlin
070-5316269
Tf Rektor Eva Eklund
076-141 97 69

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 30 April 2015
Ange referens: BUN/15.GR46

Söderhamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress

Västra Storgatan 16-18 82621
None

Postadress

Söderhamn
Söderhamn, 82621

Liknande jobb


Lärare i förskoleklass/grundsärskoleklass åk 1-3 Stockholms Stad:Nya .. 17 April 2015 Lärare i förskoleklass/grundsärskoleklass åk 1-3
Lärare årskurs 1-3 Uppsala kommun 16 April 2015 Lärare årskurs 1-3
Lärare i grundskolan, årskurs 1 Enköpings kommun Sko.. 16 April 2015 Lärare i grundskolan, årskurs 1